::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02824/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) จัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต วัดประสิทธิเวช ทางหลวงชนบท นย.3012 องครักษ์ อำเภอองครักษ์ นครนายก ประเทศไทย 19 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-19 กันยายน 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข อนุมัติ
2 02823/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ส่งเอกสารใบสมัครและรายงานตัว รอบ2 ศูนย์ฝึก รด.ศสร. ซอย วิภาวดีรังสิต 4 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 15 กันยายน 2566 เวลา:10:00 น.-15 กันยายน 2566 เวลา:20:00 น. นายอานนท์ มีสมบัติ อนุมัติ
3 02821/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนน ปทุม-สามโคก ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 11 กันยายน 2566 เวลา:08:30 น.-11 กันยายน 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวนัฐการต์ วิชกำจร อนุมัติ
4 02820/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น(0985520680) นำนักศึกษาวิชาทหารรายงานตัว และสมัครเรียน ศูนย์ฝึก รด.ศสร. ซอย วิภาวดีรังสิต 4 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 19 กันยายน 2566 เวลา:10:00 น.-19 กันยายน 2566 เวลา:20:00 น. นายอานนท์ มีสมบัติ อนุมัติ
5 02819/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) ลา ปทุมธานี ประเทศไทย 15 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-15 กันยายน 2566 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
6 02818/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ลา ปทุมธานี ประเทศไทย 11 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-11 กันยายน 2566 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
7 02817/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ประชุมเพื่อพัฒนาระบบพนักงานราชการ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ Rattanathibet Road, Bang Krasaw, อำเภอเมือง Nonthaburi, Thailand 13 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-13 กันยายน 2566 เวลา:21:00 น. น.ส.อัญชลี อินทพันธ์ อนุมัติ
8 02815/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ส่งLabที่คลองสาม 37/92 คลองสาม ตำบล คลองสาม อ. คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 11 กันยายน 2566 เวลา:09:30 น.-11 กันยายน 2566 เวลา:19:00 น. นายอนันต์ อารี อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 1370 ถัดไป »