::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02948/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ลงพื้นที่บางคูวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 06 ธันวาคม 2565 เวลา:09:00 น.-06 ธันวาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม อนุมัติ
2 02946/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Thanon Si Ayutthaya, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, Thailand 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา:09:00 น.-30 พฤศจิกายน 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวเอื้องฟ้า ขันคำ อนุมัติ
3 02942/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ค่าโทรศัพท์เอไอเอส ค่าโทรศัพท์โทรคมนาคม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) near นวนคร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา:09:00 น.-28 พฤศจิกายน 2565 เวลา:16:00 น. นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนะ อนุมัติ
4 02941/2022 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายสุทัศน์ แย้มพลอย(0659921434) ส่งเอกสารซื้อจ้าง โตโยต้า เภตรา • รังสิต ถนน พหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา:13:10 น.-24 พฤศจิกายน 2565 เวลา:18:00 น. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ อนุมัติ
5 02940/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) บริการวิชาการ อบต.ท่างาม ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 07 ธันวาคม 2565 เวลา:06:30 น.-07 ธันวาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวหรรษา เวียงวะลัย อนุมัติ
6 02939/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) บริการวิชาการ วัดดงยาง ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 01 ธันวาคม 2565 เวลา:06:30 น.-01 ธันวาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาววัฒนี บุญวิทยา อนุมัติ
7 02938/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เพื่อไปดำเนินการเจรจาให้ผู้ที่อาศัยอยู่ออกจากพื้นที่ ๑๐๑ หมู่ ๔ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๑๐๑ หมู่ ๔ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:08:00 น.-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวฤทัยรัตน์ กองโค อนุมัติ
8 02935/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน โชว์ผลงาน และนักศึกษา อาจารย์ รับวุฒิบัติในงาน ผ้าไหมไทยสู่สากลโลกครั้งที่ 12 ณ สยามพารากอน สยามพารากอน Rama I Road, Pathum Wan, Bangkok, Thailand 06 ธันวาคม 2565 เวลา:07:00 น.-06 ธันวาคม 2565 เวลา:21:00 น. นายวีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 1115 ถัดไป »