::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01654/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) สอบiPSLE 2024 Siam Singapore International School, and ถนน พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 03 กรกฎาคม 2567 เวลา:06:00 น.-03 กรกฎาคม 2567 เวลา:19:30 น. นายประเสริฐ เจริญสุข อนุมัติ
2 01653/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) สอบiPSLE 2024 Siam Singapore International School, and ถนน พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 02 กรกฎาคม 2567 เวลา:06:00 น.-02 กรกฎาคม 2567 เวลา:19:30 น. นายประเสริฐ เจริญสุข อนุมัติ
3 01652/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) รับอาหารจัดโครงการตรงจประเมินระดับหลักสูตร เทศบาลนครรังสิต Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 25 มิถุนายน 2567 เวลา:10:00 น.-25 มิถุนายน 2567 เวลา:17:00 น. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา อนุมัติ
4 01651/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) รับอาหารจัดโครงการตรงจประเมินระดับหลักสูตร เทศบาลนครรังสิต Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 24 มิถุนายน 2567 เวลา:10:00 น.-24 มิถุนายน 2567 เวลา:17:00 น. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา อนุมัติ
5 01650/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) พบท่าน ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี 52/132 ซอยพหลโยธิน 45 แยก 13 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 05 มิถุนายน 2567 เวลา:09:00 น.-05 มิถุนายน 2567 เวลา:16:00 น. นางรัชพร คุตตะสิงคี อนุมัติ
6 01649/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) ธนาคาร ปทุมธานี Thailand 27 มิถุนายน 2567 เวลา:08:30 น.-27 มิถุนายน 2567 เวลา:17:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง อนุมัติ
7 01648/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ธนาคาร ปทุมธานี Thailand 25 มิถุนายน 2567 เวลา:08:30 น.-25 มิถุนายน 2567 เวลา:16:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง อนุมัติ
8 01647/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) ส่งเอกสารเคลมเมืองไทยประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10 มิถุนายน 2567 เวลา:09:00 น.-10 มิถุนายน 2567 เวลา:19:00 น. นายอนันต์ อารี อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 1601 ถัดไป »