::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00074/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) เข้าร่วมโครงการเสวนา มหาวิทยาลัยมหิดล Phutthamonthon Sai 4 Rd, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom, Thailand 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:30 น.-11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:17:30 น. นางสาวประทุม พรรณปัญญา ยกเลิก
2 00067/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี ประเทศไทย 24 มกราคม 2562 เวลา:08:00 น.-24 มกราคม 2562 เวลา:16:00 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ยกเลิก
3 00066/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี ประเทศไทย 23 มกราคม 2562 เวลา:08:00 น.-23 มกราคม 2562 เวลา:16:00 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ยกเลิก
4 00064/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ซื้อวัสดุ ตลาดไท Khlong Song, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 10 มกราคม 2562 เวลา:10:00 น.-10 มกราคม 2562 เวลา:12:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 00063/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี ประเทศไทย 22 มกราคม 2562 เวลา:08:00 น.-22 มกราคม 2562 เวลา:16:00 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ยกเลิก
6 00061/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) เข้าร่วมประชุม ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา 04 มกราคม 2562 เวลา:07:30 น.-04 มกราคม 2562 เวลา:16:00 น. นายแทนคุณ วงค์ษร เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 00055/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี ประเทศไทย 15 มกราคม 2562 เวลา:08:00 น.-15 มกราคม 2562 เวลา:16:00 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ยกเลิก
8 00054/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ซื้อวัสดุจัดโครงการ รังสิต 07 มกราคม 2562 เวลา:10:00 น.-07 มกราคม 2562 เวลา:15:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 ... 778 912 ถัดไป »