::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00033/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) เข้าแข่งขันกีฬา อบจ. ปทุมธานี โรงเรียนสามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 04 มกราคม 2562 เวลา:06:30 น.-04 มกราคม 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00032/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) พันธกิจสัมพันธ์ ต.ทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว ตำบล ทุ่งมหาเจริญ Wang Nam Yen District, Sa Kaeo, Thailand 15 มกราคม 2562 เวลา:06:00 น.-16 มกราคม 2562 เวลา:18:30 น. นายพิษณุ แก้วตะพาน ยกเลิก
3 00031/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายสุขสิต ผ่องผึ้ง(0927797174) พันธกิจสัมพันธ์ ต.ทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว ตำบล ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว Thailand 15 มกราคม 2562 เวลา:06:00 น.-16 มกราคม 2562 เวลา:18:30 น. นายพิษณุ แก้วตะพาน ยกเลิก
4 00024/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) นำวัสดุและอุปกรณ์เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ไปให้โรงเรียน ตชด. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อ.คลองหาด จังหวัดสระแก้ว 04 มกราคม 2562 เวลา:06:00 น.-04 มกราคม 2562 เวลา:17:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ยกเลิก
5 00015/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอคลองหลวง อำเภอคลองหลวง 07 มกราคม 2562 เวลา:09:00 น.-07 มกราคม 2562 เวลา:12:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ยกเลิก
6 00014/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน Sattahip, Sattahip District, Chon Buri, Thailand 11 มกราคม 2562 เวลา:10:00 น.-12 มกราคม 2562 เวลา:12:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 00013/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ลงพื้นที่สำรวจบริบทและจัดทำฐานข้อมูลของโครงการฯ ครั้งที่ 3 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 14 มกราคม 2562 เวลา:05:00 น.-15 มกราคม 2562 เวลา:18:00 น. นางสาวธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม ยกเลิก
8 00011/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ลงพื้นที่สำรวจบริบทและจัดทำฐานข้อมูลของโครงการฯ ครั้งที่ 2 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 10 มกราคม 2562 เวลา:05:00 น.-11 มกราคม 2562 เวลา:18:00 น. นางสาวธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 ... 780 912 ถัดไป »