::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00052/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี ประเทศไทย 11 มกราคม 2562 เวลา:08:00 น.-11 มกราคม 2562 เวลา:16:00 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ยกเลิก
2 00051/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ซื้อของจัดโครงการ รังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 15 มกราคม 2562 เวลา:09:00 น.-15 มกราคม 2562 เวลา:15:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร ยกเลิก
3 00049/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ซื้อวัสดุสำนักงาน นวนคร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 04 มกราคม 2562 เวลา:10:00 น.-04 มกราคม 2562 เวลา:12:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร ยกเลิก
4 00047/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) จัดกิจกรรมเสริมทักษะโรงเรียนวัดป่างิ้ว โรงเรียน near วัดป่างิ้ว Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 09 มกราคม 2562 เวลา:07:00 น.-09 มกราคม 2562 เวลา:16:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 00043/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) สั่งทำโล่เชิดชูเกียรติ บางกอกโทรฟี่ เขต สายไหม Bangkok, Thailand 04 มกราคม 2562 เวลา:10:00 น.-04 มกราคม 2562 เวลา:14:00 น. นางสาวเบญญา นามณรงค์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00037/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) เข้าแข่งขันกีฬา อบจ.ปทุมธานี โรงเรียนสามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 06 มกราคม 2562 เวลา:06:30 น.-06 มกราคม 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 00036/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) ส่งเอกสารคืนพระญาณวิกรม เจ้าคุณอุเทน สิริสาโร วัดท่าไม้ ตำบล ท่าไม้ อำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ประเทศไทย 03 มกราคม 2562 เวลา:09:30 น.-03 มกราคม 2562 เวลา:16:00 น. นายภิศักดิ์ กัลยาณมิตร เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 00035/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายสุขสิต ผ่องผึ้ง(0927797174) เข้าแข่งขันกีฬา อบจ. ปทุมธานี โรงเรียนสามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 04 มกราคม 2562 เวลา:06:30 น.-04 มกราคม 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 ... 779 912 ถัดไป »