::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00847/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ(085-6639883) พาครูที่เป็นคณะกรรมการคุมสอบไปคุมสอบ NT ป.3 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 04 มีนาคม 2563 เวลา:07:30 น.-04 มีนาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวบุศรา เต่าพาลี เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00839/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ตรวจเช็ครถ TOYOTA ประตูน้ำพระอินทร์ Phahonyothin Road, Chiang Rak Noi, Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:30 น.-25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:18:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 00835/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(098-3230433) พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน บ.สยามไวเนอรี่ จำกัด ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 06 มีนาคม 2563 เวลา:12:00 น.-06 มีนาคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวพิมพ์นารา นิลฤทธิ์ ยกเลิก
4 00834/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:07:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ยกเลิก
5 00812/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ลา ปทุมธานี Thailand 23 มีนาคม 2563 เวลา:06:00 น.-24 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ยกเลิก
6 00802/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 17 มีนาคม 2563 เวลา:07:00 น.-17 มีนาคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ยกเลิก
7 00785/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายรุ่งโรจน์ รักธรรม(0657077893) เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 6 โรงเรียนในวัดพวงทองอุปถัมภ์ Rural Road ตำบล แสวงหา อำเภอ แสวงหา อ่างทอง ประเทศไทย 20 มีนาคม 2563 เวลา:13:00 น.-22 มีนาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ยกเลิก
8 00774/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) พานักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสา เกี่ยวกับการจัดการนันทนาการ โรงเรียนวัดเกาะพิกุล จังหวัดนครนายก 09 มีนาคม 2563 เวลา:06:00 น.-09 มีนาคม 2563 เวลา:18:30 น. นางสาวจุรีรัตน์ หนองหว้า เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 366 ถัดไป »