::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01322/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ทำแผนหน่วยงาน งานศึกษาทั่วไป ตำบล ศรีราชา อำเภอศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย 20 พฤษภาคม 2567 เวลา:06:00 น.-21 พฤษภาคม 2567 เวลา:20:00 น. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 01313/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) นำนักเรียนแข่งขันกีฬา โรงเรียนเทศบาล1ท่าโขลง ถนนเลียบคลองสอง ตำบล คลองสอง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 30 เมษายน 2567 เวลา:09:00 น.-30 เมษายน 2567 เวลา:21:00 น. นายธรรมรัฐ รูปคม เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 01311/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () ลงพื้นที่ทำกิจกรรม โรงเรียนในวัดบ่อเงิน ปทุมธานี ซอย หมู่บ้านปิ่นเจริญ 1 ตำบล บ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ประเทศไทย 16 พฤษภาคม 2567 เวลา:12:00 น.-16 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นายดุสิตธร งามยิ่ง ยกเลิก
4 01310/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาวัสดุของคณะ ตลาดไท ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ ลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 25 เมษายน 2567 เวลา:13:00 น.-25 เมษายน 2567 เวลา:18:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 01309/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) จัดทำแผนคณะ ระยอง Thailand 23 พฤษภาคม 2567 เวลา:07:00 น.-25 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวเบญญา นามณรงค์ ยกเลิก
6 01295/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ซื้อวัตถุดิบในการลงพื้นที่โครงการยกระดับฯ ตลาดไท ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ ลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 02 พฤษภาคม 2567 เวลา:14:00 น.-02 พฤษภาคม 2567 เวลา:20:00 น. นางสาวอัญชลี เยาวราช เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 01288/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาวัสดุของคณะ รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 23 เมษายน 2567 เวลา:13:30 น.-23 เมษายน 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 01281/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) บริการวิชาการ ลาดหลุมแก้ว Pathum Thani, Thailand 01 พฤษภาคม 2567 เวลา:07:00 น.-01 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวเบญญา นามณรงค์ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 791 ถัดไป »