::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02667/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ต่อ 90 วัน นศ ต่างชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 08 พฤศจิกายน 2565 เวลา:09:00 น.-08 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ ยกเลิก
2 02665/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) 1. แนะแนวการศึกษา 2.ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Ang Thong Patthamarot Witthayakhom School, 334, Ban It, Mueang Ang Thong District, Ang Thong, Thailand 07 พฤศจิกายน 2565 เวลา:08:30 น.-07 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวจุรีรัตน์ หนองหว้า เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 02662/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) แนะแนว Ang Thong Patthamarot Witthayakhom School, 334, Ban It, Mueang Ang Thong District, Ang Thong, Thailand 07 พฤศจิกายน 2565 เวลา:09:30 น.-07 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:00 น. นายบุญฤทธิ์ ศรีปาน เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 02659/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) พานักเรียนไปแข่งหุ่นยนต์ ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา:07:00 น.-26 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ยกเลิก
5 02658/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) พานักเรียนไปแข่งหุ่นยนต์ ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:07:00 น.-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ยกเลิก
6 02657/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) พานักเรียนไปแข่งหุ่นยนต์ ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา:07:00 น.-24 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ยกเลิก
7 02654/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา:07:00 น.-13 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 02653/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา:06:00 น.-12 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 618 ถัดไป »