::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02017/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ศึกษาดูงานและนิเทศนักศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา:07:00 น.-26 พฤศจิกายน 2564 เวลา:23:00 น. นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 02013/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) จัดหาวัสดุของคณะ นวนคร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา:10:30 น.-22 พฤศจิกายน 2564 เวลา:15:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 02008/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ชั้น 1-5 แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา:08:00 น.-19 พฤศจิกายน 2564 เวลา:16:00 น. นางวาสนา ชูแช่ม เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 02007/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) เพื่อส่งเอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ตําบล, ถนน พหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา:14:00 น.-18 พฤศจิกายน 2564 เวลา:18:00 น. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ ยกเลิก
5 02005/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เดินทางไปรับรางวัลมณีนพรัตน์ราชธานีศรีสยามครั้งที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนน ราชดำเนินนอก แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา:14:30 น.-21 พฤศจิกายน 2564 เวลา:22:30 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ยกเลิก
6 01986/2021 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () ตรวจประเมิน ทม.บางคูวัด , ทต.บางหลวง, ทต.คลองพระอุดม, ทต.ระแหง ,ทต.คูขวาง 01 ธันวาคม 2564 เวลา:06:30 น.-01 ธันวาคม 2564 เวลา:21:00 น. นายสมทรง บรรจงธิติทานต์ ยกเลิก
7 01970/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) พานักเรียนฉีดวัคซีน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ซอย หมู่บ้านจารุณี ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา:12:00 น.-17 พฤศจิกายน 2564 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 01961/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) ไปเข้าร่วม มหกรรมวิทยาศาสตร์ และกิจกรรม U2T ฯ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนน ถนนป๊อปปูล่า 3 pakre อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา:06:00 น.-17 พฤศจิกายน 2564 เวลา:21:00 น. นางสาวณัฐสิมา โทขันธ์ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 523 ถัดไป »