::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01377/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบ ThaiJO สำหรับบรรณาธิการวารสาร” NECTEC Pilot Plant, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 29 พฤษภาคม 2567 เวลา:08:00 น.-29 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. อ.ศิริวรรณ พลเศษ เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 01369/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 6 สถานบัน มหาวิทยาลัยรังสิต ถนน พหลโยธิน ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 25 พฤษภาคม 2567 เวลา:06:00 น.-25 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นายชัยวัฒน์ สายแวว ยกเลิก
3 01365/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภะณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ คลองบางโพธิ์ ตำบล คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ประเทศไทย 27 พฤษภาคม 2567 เวลา:08:30 น.-27 พฤษภาคม 2567 เวลา:20:00 น. นางสาวจุรีมาศ ดีอำมาตย์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 01336/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ลงพื้นที่ทำกิจกรรม โรงเรียนในวัดบ่อเงิน ปทุมธานี ซอย หมู่บ้านปิ่นเจริญ 1 ตำบล บ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ประเทศไทย 16 พฤษภาคม 2567 เวลา:13:00 น.-16 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นายดุสิตธร งามยิ่ง ยกเลิก
5 01333/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) นักศึกษาทีมเข้ารอบลงพื้นที่ชุมชนทำกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์/ถ่ายคลิป/ หมู่ 6 ตำบลหน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 03 พฤษภาคม 2567 เวลา:08:00 น.-03 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:30 น. นางสาวธันยธร ติณภพ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 01332/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายสุขสิต ผ่องผึ้ง(0927797174) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท หมู่ที่9 ตลาดสด ถ. พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 10 พฤษภาคม 2567 เวลา:08:30 น.-10 พฤษภาคม 2567 เวลา:15:12 น. นางสาวนันท์ปภัทร์ ทองคำ ยกเลิก
7 01329/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ศูนย์ใหญ่ รด.) ซอย วิภาวดีรังสิต 4 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 02 พฤษภาคม 2567 เวลา:06:00 น.-02 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:00 น. นายไพศาล แสงจันทร์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 01324/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) ไปรับอาจารย์ผู้เกษียณ ซอย กิ่งเพชร แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 09 พฤษภาคม 2567 เวลา:08:30 น.-09 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:30 น. นางสาวอาทูล คูณศรี ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 791 ถัดไป »