::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00876/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () จัดส่งเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ปริมณฑล 26 มีนาคม 2563 เวลา:08:00 น.-26 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง ยกเลิก
2 00875/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () จัดส่งเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 26 มีนาคม 2563 เวลา:08:00 น.-26 มีนาคม 2563 เวลา:20:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง ยกเลิก
3 00863/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ(085-6639883) เข้าค่ายพัฒนาผู้นำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบล พรหมณี อำเภอเมืองนครนายก นครนายก ประเทศไทย 11 มีนาคม 2563 เวลา:06:00 น.-13 มีนาคม 2563 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ยกเลิก
4 00862/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ไปลงพื้นที่ ศึกษาชุมชน ถนน ปทุม-สามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:30 น.-28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:30 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 00856/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4123  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการเเละแผนยุทธศาสตร์ ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ 17 มีนาคม 2563 เวลา:06:30 น.-18 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ ยกเลิก
6 00855/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการเเละแผนยุทธศาสตร์ ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ 17 มีนาคม 2563 เวลา:06:30 น.-18 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 00854/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(098-3230433) ประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการเเละแผนยุทธศาสตร์ ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ 17 มีนาคม 2563 เวลา:06:30 น.-18 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ ยกเลิก
8 00853/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการเเละแผนยุทธศาสตร์ ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ 17 มีนาคม 2563 เวลา:06:30 น.-18 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 366 ถัดไป »