::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02065/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ไปประชุม เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา:14:00 น.-29 พฤศจิกายน 2564 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 02064/2021 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) เดินทางไปติดต่อเรื่องผู้ดำเนินการสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 01 ธันวาคม 2564 เวลา:08:00 น.-01 ธันวาคม 2564 เวลา:20:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ยกเลิก
3 02039/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) พานักเเข้ารับวัคซีน โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ถนนเลียบคลองสอง ตำบล คลองสอง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา:09:00 น.-27 พฤศจิกายน 2564 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ยกเลิก
4 02038/2021 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) พานักเรียนเข้ารับวัคซีน โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ถนนเลียบคลองสอง ตำบล คลองสอง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา:09:00 น.-27 พฤศจิกายน 2564 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ยกเลิก
5 02036/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) พานักเรียนเข้ารับวัคซีน โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ถนนเลียบคลองสอง ตำบล คลองสอง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา:09:00 น.-27 พฤศจิกายน 2564 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ยกเลิก
6 02034/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) เดินทางไปชำระค่าบริการและต่อใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ถนน รัฐอำนวย ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา:08:00 น.-26 พฤศจิกายน 2564 เวลา:15:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 02031/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () พบกรรมการไต่สวน ปปช. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ตำบล บางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 01 ธันวาคม 2564 เวลา:08:30 น.-01 ธันวาคม 2564 เวลา:15:30 น. นายจาตุรนต์ เทพเดชา ยกเลิก
8 02030/2021 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ Soft Skill ศตวรรษที่ 21 สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถนน หาดเจ้าสำราญ ตำบล นาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ประเทศไทย 26 มกราคม 2565 เวลา:08:00 น.-30 มกราคม 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 523 ถัดไป »