::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02001/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) อบรม/สัมนา ศูนย์ฝึกอบรมวิทอรี่ 324/15 อาคารบางนาเรสซิเดนซ์ โซนบี ถ.สรรพาวุธ. แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 24 สิงหาคม 2565 เวลา:06:00 น.-24 สิงหาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 02000/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) นำนักศึกษาชาวจีนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไปศึกษาดูงานวัฒนธรรมไไทย พระนครศรีอยุธยา Thailand 26 สิงหาคม 2565 เวลา:13:00 น.-26 สิงหาคม 2565 เวลา:23:30 น. อ.ธัชชัย อินทะสุข ยกเลิก
3 01999/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) นำนักศึกษาชาวจีนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไปศึกษาดูงานวัฒนธรรมไไทย พระนครศรีอยุธยา Thailand 26 สิงหาคม 2565 เวลา:13:00 น.-26 สิงหาคม 2565 เวลา:23:30 น. อ.ธัชชัย อินทะสุข ยกเลิก
4 01997/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) บริการวิชาการ คลอง7 23 สิงหาคม 2565 เวลา:14:00 น.-23 สิงหาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวนูชรัฐ บาลลา เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 01995/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ประชุม สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 23 สิงหาคม 2565 เวลา:08:10 น.-23 สิงหาคม 2565 เวลา:15:00 น. นางวาสนา ชูแช่ม เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 01994/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) เพื่อเดินทางไปรับอาหารว่าง Ponmaree Bakery เมืองเอก ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี ประเทศไทย 24 สิงหาคม 2565 เวลา:09:30 น.-24 สิงหาคม 2565 เวลา:14:00 น. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 01992/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) แข่งขันดนตรี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 24 สิงหาคม 2565 เวลา:12:00 น.-24 สิงหาคม 2565 เวลา:21:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 01990/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ติดตามงานวิจัย สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ถนน ลาดหญ้า แขวง คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 22 สิงหาคม 2565 เวลา:15:00 น.-22 สิงหาคม 2565 เวลา:21:00 น. นางวาสนา ชูแช่ม เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 596 ถัดไป »