::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01008/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () สำหรับอาจารย์ และนักดนตรี งานVRU Show Case 2022 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 22 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-23 มิถุนายน 2565 เวลา:02:00 น. นายวิษชญะ ศิลาน้อย ยกเลิก
2 01007/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รถของนักดนตรี การจัดแสดงผลงาน VRU Show Case 2022 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 22 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-23 มิถุนายน 2565 เวลา:02:00 น. นายวิษชญะ ศิลาน้อย ยกเลิก
3 01004/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับส่งพระสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา หมู่ที่ 1 Lam Sai, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 04 มิถุนายน 2565 เวลา:06:30 น.-04 มิถุนายน 2565 เวลา:10:00 น. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ ยกเลิก
4 01001/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน 39/268 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 06 มิถุนายน 2565 เวลา:13:00 น.-06 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาววัฒนี บุญวิทยา เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 01000/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) นิเทศนักศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) Khlong 5, Khlong Luang, Pathum Thani 07 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-07 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสุภณิดา พัฒธร เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00998/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาวัสดุของคณะ รังสิต 25 พฤษภาคม 2565 เวลา:14:00 น.-25 พฤษภาคม 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 00995/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) พานักเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 10 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-10 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นายพัทธนันท์ เขียวยันต์ ยกเลิก
8 00994/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) พานักเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 10 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-10 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นายพัทธนันท์ เขียวยันต์ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 562 ถัดไป »