::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01455/2024 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น(0985520680) บริการวิชาการเล่ดนตรี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Din Daeng, Bangkok, Thailand 10 พฤษภาคม 2567 เวลา:16:00 น.-10 พฤษภาคม 2567 เวลา:23:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ยกเลิก
2 01449/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตาพระยา Sa Kaeo, Thailand 23 พฤษภาคม 2567 เวลา:05:00 น.-24 พฤษภาคม 2567 เวลา:23:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ยกเลิก
3 01446/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ตำบล ศรีราชา อำเภอศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย 29 พฤษภาคม 2567 เวลา:07:00 น.-31 พฤษภาคม 2567 เวลา:22:00 น. นางสาวธิดา โยธากุล ยกเลิก
4 01440/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ส่งเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567 กรุงเทพ ปริมณฑล 30 พฤษภาคม 2567 เวลา:08:30 น.-30 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:30 น. นางสาววันดี น้ำทอง ยกเลิก
5 01439/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () จัดส่งเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567 กรุงเทพ ปริมณฑล 30 พฤษภาคม 2567 เวลา:08:30 น.-30 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:30 น. นางสาววันดี น้ำทอง ยกเลิก
6 01416/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) เพื่อรับส่งอาจารย์ผู้สอน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ มทบ.19 ตาพระยา และหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น Ta Phraya School, Kho So Lo Mu 4 Rd, Ta Phraya, Ta Phraya District, Sa Kaeo, Thailand 11 พฤษภาคม 2567 เวลา:05:00 น.-11 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นางสาวอินทิรา วงศ์ศรี ยกเลิก
7 01415/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เพื่อรับส่งอาจารย์ผู้สอน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ มทบ.19 ตาพระยา และหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น Ta Phraya School, Kho So Lo Mu 4 Rd, Ta Phraya, Ta Phraya District, Sa Kaeo, Thailand 12 พฤษภาคม 2567 เวลา:05:00 น.-12 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นางสาวอินทิรา วงศ์ศรี ยกเลิก
8 01412/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร () แข่งร่วมการแข่งขันดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ, Narai Maharach Road, Thale Chup Son, เมือง, Lopburi, Thailand 02 มิถุนายน 2567 เวลา:07:00 น.-02 มิถุนายน 2567 เวลา:20:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 791 ถัดไป »