::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01086/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาวัสดุของคณะ ตลาดไท ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 09 มิถุนายน 2565 เวลา:14:00 น.-09 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 01080/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) พานักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง ประเทศไทย 09 มิถุนายน 2565 เวลา:05:30 น.-09 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ยกเลิก
3 01074/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) อบรมโครงการกทม โรงเรียนสาธิตนานาชาติสยามสิงคโปร์ 12 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-12 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 01073/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) อบรมโครงการกทม โรงเรียนสาธิตนานาชาติสยามสิงคโปร์ 11 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-11 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 01072/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) อบรมโครงการกทม โรงเรียนสาธิตนานาชาติสยามสิงคโปร์ 10 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-10 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 01071/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ประชุมเชิงวิชาการ Eastin Hotel ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 03 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-05 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 01065/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) เพื่อจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้สูงอายุฯ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 11 มิถุนายน 2565 เวลา:07:30 น.-11 มิถุนายน 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ ยกเลิก
8 01060/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ไปรับเสื้อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทผู้นำกับการจัดการความรู้” นครชัยแอร์ แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 02 มิถุนายน 2565 เวลา:08:30 น.-02 มิถุนายน 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 562 ถัดไป »