::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00940/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(098-3230433) ไปขนของที่วัดทำบุญหลักสูตร DISE วัดธรรมนาวา 15 มีนาคม 2563 เวลา:13:00 น.-15 มีนาคม 2563 เวลา:19:00 น. นายธนา ละมะณี ยกเลิก
2 00933/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(097-056-3925) นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี Thailand 26 มีนาคม 2563 เวลา:06:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวอัณนภา สุขลิ้ม ยกเลิก
3 00932/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ(085-6639883) นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี Thailand 26 มีนาคม 2563 เวลา:06:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวอัณนภา สุขลิ้ม ยกเลิก
4 00930/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ () นำผู้บริหารไปประชุม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok, Thailand 03 มีนาคม 2563 เวลา:08:30 น.-03 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ยกเลิก
5 00929/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ () นำผู้บริหารไปงานฌาปนกิจ วัด กระทุ่มเสือปลา On Nut 7 Alley, Prawet, Bangkok, Thailand 02 มีนาคม 2563 เวลา:14:00 น.-02 มีนาคม 2563 เวลา:22:00 น. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ยกเลิก
6 00921/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27 มีนาคม 2563 เวลา:07:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:22:00 น. อ.สินิทรา สุขสวัสดิ์ ยกเลิก
7 00920/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน เทศบาลเมืองลำลูกกา-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27 มีนาคม 2563 เวลา:07:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:22:00 น. อ.สินิทรา สุขสวัสดิ์ ยกเลิก
8 00919/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สุธิพงษ์ คงสมบูรณ์(0922969019) เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนน ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 17 มีนาคม 2563 เวลา:07:00 น.-17 มีนาคม 2563 เวลา:16:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 366 ถัดไป »