::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02164/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) อบรมเชิงปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ชั้น 1-5 Thanon Nakhon Chai Si, Dusit District, Bangkok, Thailand 10 ธันวาคม 2564 เวลา:06:00 น.-10 ธันวาคม 2564 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 02161/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ชำระค่าโทรศัพท์ นวนคร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 09 ธันวาคม 2564 เวลา:11:00 น.-09 ธันวาคม 2564 เวลา:15:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 02158/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) พาผู้ป่วยตรวจหาเชื้อ เอดส์ HIV ไวรัสตับอักเสบบี ณ. โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี ถนน ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว Bang Prok, อำเภอ เมืองปทุมธานี Pathum Thani, Thailand 09 ธันวาคม 2564 เวลา:09:00 น.-09 ธันวาคม 2564 เวลา:15:00 น. นายณัฐวุฒิ วันเชียง ยกเลิก
4 02157/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ไปประชุมที่ พว. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ชั้น 1-5 แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 09 ธันวาคม 2564 เวลา:08:00 น.-09 ธันวาคม 2564 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 02139/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ประชุมเทศบาลนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 07 ธันวาคม 2564 เวลา:07:00 น.-07 ธันวาคม 2564 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 02137/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน เฮงฮวด บรรจุภัณฑ์ 07 ธันวาคม 2564 เวลา:09:00 น.-07 ธันวาคม 2564 เวลา:18:00 น. นางสาวหรรษา เวียงวะลัย เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 02136/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ () นำวัสดุใช้ในการอบรมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไปให้กับสถาบันเครือข่าย จำนวน 4 สถาบัน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) Thanon Chaeng Watthana, Bang Talat, Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand 09 ธันวาคม 2564 เวลา:08:30 น.-09 ธันวาคม 2564 เวลา:19:30 น. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์ ยกเลิก
8 02135/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ () ไปส่งวัสดุใช้ในการอบรมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ, Narai Maharach Road, Thale Chup Son, เมือง, Lopburi, Thailand 08 ธันวาคม 2564 เวลา:08:30 น.-08 ธันวาคม 2564 เวลา:19:30 น. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 523 ถัดไป »