::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02810/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา:09:00 น.-17 พฤศจิกายน 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวศิริพร นามเทศ ยกเลิก
2 02804/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) รับเอกสาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ชั้น 1-5 แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา:08:00 น.-16 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 02803/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ประชุม สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ถนน ลาดหญ้า แขวง คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา:08:00 น.-17 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 02797/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ส่งผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 สนามบินดอนเมือง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 08 ธันวาคม 2565 เวลา:16:00 น.-08 ธันวาคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ยกเลิก
5 02792/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี ประเทศไทย 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:06:00 น.-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข ยกเลิก
6 02791/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) รับวิทยากรจากสนามบินดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) Vibhavadi Rangsit Road, Sanambin, Don Mueang, Bangkok, Thailand 14 ธันวาคม 2565 เวลา:15:00 น.-15 ธันวาคม 2565 เวลา:00:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ยกเลิก
7 02788/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) รับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 สนามบินดอนเมือง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 07 ธันวาคม 2565 เวลา:08:00 น.-07 ธันวาคม 2565 เวลา:12:00 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ยกเลิก
8 02787/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) รับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 สนามบินดอนเมือง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 07 ธันวาคม 2565 เวลา:08:00 น.-07 ธันวาคม 2565 เวลา:12:00 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 618 ถัดไป »