::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02786/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) รับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 สนามบินดอนเมือง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 06 ธันวาคม 2565 เวลา:18:00 น.-06 ธันวาคม 2565 เวลา:22:00 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ยกเลิก
2 02779/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ซื้ออาหารว่างและอุปกรณ์จัดอาหารว่าง แม็คโคร คลองหลวง ตำบล คลองสอง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา:10:00 น.-14 พฤศจิกายน 2565 เวลา:15:00 น. นายพีรวัฒน์ ตันตอ ยกเลิก
3 02777/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ศึกษาดูงาน สิงห์บุรี Thailand 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา:06:30 น.-16 พฤศจิกายน 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวหรรษา เวียงวะลัย ยกเลิก
4 02771/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ทำ MOU Kaigo House Retirement & Care Home บริษัท คัยโกเฮาส์ จำกัด แขวง คู้ฝั่งเหนือ เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 07 ธันวาคม 2565 เวลา:12:00 น.-07 ธันวาคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ยกเลิก
5 02756/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) แข่งขันหุ่นยยนต์และชุดการแสดงนักเรียน ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:07:30 น.-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 02755/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) แข่งขันหุ่นยยนต์และชุดการแสดงนักเรียน ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา:07:30 น.-24 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ยกเลิก
7 02754/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทย์ ปรีจุ่น(0985520680) แข่งขันหุ่นยยนต์และชุดการแสดงนักเรียน ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา:07:30 น.-24 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ยกเลิก
8 02751/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ลา ปทุมธานี ประเทศไทย 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:06:00 น.-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 618 ถัดไป »