::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02134/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ซื้อวัสดุ ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบล พยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 03 ธันวาคม 2564 เวลา:14:00 น.-03 ธันวาคม 2564 เวลา:18:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 02131/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) เข้าร่วมกิจกรรม Siam Singapore International School, ถนน เพชรบุรี แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 08 ธันวาคม 2564 เวลา:06:00 น.-08 ธันวาคม 2564 เวลา:20:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 02127/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) วิจัย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 10 ธันวาคม 2564 เวลา:06:00 น.-11 ธันวาคม 2564 เวลา:22:00 น. นางสาวหรรษา เวียงวะลัย เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 02120/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี ประเทศไทย 14 ธันวาคม 2564 เวลา:06:00 น.-14 ธันวาคม 2564 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข ยกเลิก
5 02114/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) จัดงานโชว์เคท โครงการ U2T ศาลากลางจังหวัดอยุธยา 19 ธันวาคม 2564 เวลา:13:00 น.-19 ธันวาคม 2564 เวลา:19:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ยกเลิก
6 02112/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) จัดงานโชว์เคท โครงการ U2T องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 16 ธันวาคม 2564 เวลา:11:00 น.-17 ธันวาคม 2564 เวลา:23:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ยกเลิก
7 02103/2021 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับ-ส่ง คุณปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์ (ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) เพื่อประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย บางซื่อ Bang Sue, Bangkok, Thailand 17 ธันวาคม 2564 เวลา:10:30 น.-17 ธันวาคม 2564 เวลา:19:00 น. นางสาวเพียงใจ เสือเอก ยกเลิก
8 02099/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) นิเทศนักศึกษา ต. คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 14 ธันวาคม 2564 เวลา:12:00 น.-14 ธันวาคม 2564 เวลา:20:00 น. นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 523 ถัดไป »