::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01058/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ไปรับหนังสือราชการที่ สพฐ และ พว. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนน ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 01 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-01 มิถุนายน 2565 เวลา:15:00 น. นางวาสนา ชูแช่ม เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 01055/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ที่ปรึกษาอว ติดตามการดำเนินงาน U2T บ้านศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก 13 มิถุนายน 2565 เวลา:13:30 น.-13 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ ยกเลิก
3 01054/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ที่ปรึกษาอว ติดตามการดำเนินงาน U2T วัดศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก 13 มิถุนายน 2565 เวลา:13:30 น.-13 มิถุนายน 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ ยกเลิก
4 01052/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) พานักเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 10 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-10 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นายพัทธนันท์ เขียวยันต์ ยกเลิก
5 01046/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) พาเจ้าหน้าที่ สสว.ไปศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) จ.สมุทรสาคร 10 มิถุนายน 2565 เวลา:06:00 น.-10 มิถุนายน 2565 เวลา:23:30 น. นางรัชพร คุตตะสิงคี เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 01045/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) พาเจ้าหน้าที่ สสว.ไปศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) จ.สมุทรสาคร 10 มิถุนายน 2565 เวลา:06:00 น.-10 มิถุนายน 2565 เวลา:23:30 น. นางรัชพร คุตตะสิงคี เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 01043/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ซื้อของคณะ ซอย คลองหลวง 1 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 31 พฤษภาคม 2565 เวลา:10:00 น.-31 พฤษภาคม 2565 เวลา:15:00 น. นายอำพล เทศดี เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 01039/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ไปเอาของจัดกิจกรรมไหว้ครู ตลาดไท 30 พฤษภาคม 2565 เวลา:13:00 น.-30 พฤษภาคม 2565 เวลา:17:00 น. นางสาวบุศรา เต่าพาลี เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 562 ถัดไป »