::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00916/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ(085-6639883) ไปรับวิทยากร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย 09 มีนาคม 2563 เวลา:06:00 น.-09 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวบุศรา เต่าพาลี เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00915/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ(085-6639883) ไปรับวิทยากร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย 08 มีนาคม 2563 เวลา:06:00 น.-08 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวบุศรา เต่าพาลี เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 00905/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(098-3230433) จัดกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี 24 มีนาคม 2563 เวลา:05:00 น.-26 มีนาคม 2563 เวลา:20:30 น. นางสาวภัศรา วงค์สุดี ยกเลิก
4 00904/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) จัดกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี 24 มีนาคม 2563 เวลา:05:00 น.-26 มีนาคม 2563 เวลา:20:30 น. นางสาวภัศรา วงค์สุดี ยกเลิก
5 00903/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ วัดปัญญานันทาราม Khlong Hok, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 27 มีนาคม 2563 เวลา:08:30 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:18:00 น. นางสาวพิมพ์นารา นิลฤทธิ์ ยกเลิก
6 00901/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(098-3230433) จัดกิจกรรมศึกษาดุงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2563 เวลา:12:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:20:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ยกเลิก
7 00900/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) จัดกิจกรรมศึกษาดุงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2563 เวลา:12:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:20:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ยกเลิก
8 00899/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () จัดกิจกรรมศึกษาดุงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2563 เวลา:12:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:20:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 366 ถัดไป »