::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02092/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) บริการวิชาการ ต.แคออก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 20 ธันวาคม 2564 เวลา:07:00 น.-20 ธันวาคม 2564 เวลา:20:00 น. นางสาวนันท์ปภัทร์ ทองคำ ยกเลิก
2 02091/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) บริการวิชาการ ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีพระอยุธยา 03 ธันวาคม 2564 เวลา:08:00 น.-03 ธันวาคม 2564 เวลา:19:00 น. นายภาคิณ หมั่นทุ่ง เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 02089/2021 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายสุทัศน์ แย้มพลอย(0659921434) เพื่อขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ดนตรี กองทัพอากาศ สำหรับบรรเลงในงานวันที่ 5 ธันวาคม 2564 กองดุริยางค์ทหารอากาศ ถนน เดชะตุงคะ แขวง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 01 ธันวาคม 2564 เวลา:14:00 น.-01 ธันวาคม 2564 เวลา:19:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ยกเลิก
4 02088/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ไปประชุม บริษัท พัฒนาวิชาการ จำกัด แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 03 ธันวาคม 2564 เวลา:07:00 น.-03 ธันวาคม 2564 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม ยกเลิก
5 02086/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ไปประชุม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 01 ธันวาคม 2564 เวลา:07:00 น.-01 ธันวาคม 2564 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 02074/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ไปประชุมที่เขตคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา:11:20 น.-30 พฤศจิกายน 2564 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม ยกเลิก
7 02070/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) เพื่อร่วมบริการวิชาการ ตามความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบล หินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก นครนายก ประเทศไทย 05 ธันวาคม 2564 เวลา:16:00 น.-05 ธันวาคม 2564 เวลา:22:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ยกเลิก
8 02067/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ซอย วิภาวดีรังสิต 4 แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 04 ธันวาคม 2564 เวลา:06:00 น.-04 ธันวาคม 2564 เวลา:20:00 น. นายไพศาล แสงจันทร์ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 523 ถัดไป »