::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01036/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี ประเทศไทย 01 มิถุนายน 2565 เวลา:06:00 น.-01 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข ยกเลิก
2 01023/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ซื้อวัสดุ คลอง15 ถนนเลียบคลอง 15 ตำบล คลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ นครนายก ประเทศไทย 07 มิถุนายน 2565 เวลา:09:00 น.-07 มิถุนายน 2565 เวลา:18:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 01019/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับของ บริษัท ทีดีเอส บึงคำพร้อย จ.ปทุมธานี 27 พฤษภาคม 2565 เวลา:10:30 น.-27 พฤษภาคม 2565 เวลา:17:00 น. นายอำพล เทศดี เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 01018/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () รับอาหารกิจกรรมตรวจประกัน รังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 17 มิถุนายน 2565 เวลา:10:00 น.-17 มิถุนายน 2565 เวลา:13:00 น. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา ยกเลิก
5 01017/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () รับอาหารกิจกรรมตรวจประกัน รังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 15 มิถุนายน 2565 เวลา:10:00 น.-15 มิถุนายน 2565 เวลา:17:00 น. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา ยกเลิก
6 01016/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () รับอาหารกิจกรรมตรวจประกัน รังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 14 มิถุนายน 2565 เวลา:10:00 น.-14 มิถุนายน 2565 เวลา:17:00 น. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา ยกเลิก
7 01015/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () รับอาหารกิจกรรมตรวจประกันระดับคณะ รังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 13 มิถุนายน 2565 เวลา:10:00 น.-13 มิถุนายน 2565 เวลา:17:00 น. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา ยกเลิก
8 01014/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ดำเนินโครงการสร้างนวตกรรมจากงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น กิจกรรม บ่มเพาะอาจารย์และบุคลากรให้สามารถพัฒนานวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบล หนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร สระแก้ว ประเทศไทย 01 มิถุนายน 2565 เวลา:06:00 น.-03 มิถุนายน 2565 เวลา:21:00 น. นายศิลปชัย กลิ่นไกล เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 562 ถัดไป »