::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02748/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ถนน สุวรรณศร ตำบล บ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก นครนายก ประเทศไทย 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:06:40 น.-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:30 น. นายกฤตนันท์ ในจิต เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 02743/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) แนะแนว โรงเรียนแก่งคอย ถนน สุดบรรทัด ตำบล แก่งคอย อำเภอแก่งคอย สระบุรี ประเทศไทย 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา:10:00 น.-14 พฤศจิกายน 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 02725/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) พานักเรียนไปติดตามอาการ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ถนน อโศก - ดินแดง แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา:07:00 น.-21 พฤศจิกายน 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ยกเลิก
4 02724/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาวัสดุของคณะ นวนคร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา:10:00 น.-10 พฤศจิกายน 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 02719/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการสอนการสอน ตลาดไท 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา:12:00 น.-10 พฤศจิกายน 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวเพียงใจ เสือเอก เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 02712/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี 01 ธันวาคม 2565 เวลา:08:00 น.-01 ธันวาคม 2565 เวลา:19:30 น. นายศราวุฒิ โปนา ยกเลิก
7 02711/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสระบุรี 01 ธันวาคม 2565 เวลา:08:00 น.-01 ธันวาคม 2565 เวลา:19:30 น. นายศราวุฒิ โปนา ยกเลิก
8 02703/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ () แข่งขันทักษะการเขียนสีน้ำ วาดหุ่นนิ่ง วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนน ตรีเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา:06:30 น.-19 พฤศจิกายน 2565 เวลา:21:30 น. นายเขมชาติ รัตน์ปิยะภาภรณ์ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 618 ถัดไป »