::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00898/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(097-056-3925) ประชาสัมพันธ์คณะแนะแนวหลักสูตร โรงเรียนสุธีวิทยา ตำบล พระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี ประเทศไทย 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:11:00 น.-28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ยกเลิก
2 00893/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. จ.เพชรบูรณ์ ประเทศไทย 25 มีนาคม 2563 เวลา:07:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวกัลยา นันท์สำเภา ยกเลิก
3 00892/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ วัดปัญญานันทาราม Khlong Hok, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 27 มีนาคม 2563 เวลา:08:30 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:18:00 น. นางสาวพิมพ์นารา นิลฤทธิ์ ยกเลิก
4 00887/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) เพื่อเดินทางไปบริการวิชาการ ที่อยู่: 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 24 มีนาคม 2563 เวลา:07:30 น.-24 มีนาคม 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวปัทมา พรหมสวัสดิ์ ยกเลิก
5 00885/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) ส่งเอกสารงบประมาณ สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2265 1000 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:09:30 น.-27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00881/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี 26 มีนาคม 2563 เวลา:06:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวอัณนภา สุขลิ้ม ยกเลิก
7 00880/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน จังหวัด ชลบุรี Thailand 26 มีนาคม 2563 เวลา:06:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวอัณนภา สุขลิ้ม ยกเลิก
8 00878/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ(085-6639883) กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิต โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟ 18 มีนาคม 2563 เวลา:05:00 น.-20 มีนาคม 2563 เวลา:23:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 366 ถัดไป »