::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01143/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) จัดสัมมนางานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค - BITEC Debaratna Road, Bang Na, Bangkok, Thailand 29 มิถุนายน 2565 เวลา:11:00 น.-29 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ยกเลิก
2 01122/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) รับอาหารกิจกรรมตรวจประกัน รังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 13 มิถุนายน 2565 เวลา:10:00 น.-17 มิถุนายน 2565 เวลา:17:30 น. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา ยกเลิก
3 01114/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ค่ายคณิตศาสตร์ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 17 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-17 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ยกเลิก
4 01113/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ค่ายคณิตศาสตร์ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 17 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-17 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 01108/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) พาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ไปบริจาคโลหิต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 10 มิถุนายน 2565 เวลา:09:00 น.-10 มิถุนายน 2565 เวลา:16:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ยกเลิก
6 01100/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ให้พัฒนาคุณผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่า อุทยานแห่งชาติปางสีดา Tha Yaek, Mueang Sa Kaeo District, จ.สระแก้ว Thailand 15 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-15 มิถุนายน 2565 เวลา:23:00 น. นางสาวภัทรภร พุฒพันธ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 01090/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) เก็บข้อมูลวิจัย สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ถนน ลาดหญ้า แขวง คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 07 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-07 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 01087/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาวัสดุของคณะ ซอย พยอม 11 ตำบล พยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 10 มิถุนายน 2565 เวลา:10:30 น.-10 มิถุนายน 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 562 ถัดไป »