::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02563/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ต่อวีซ่านักศึกษา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 24 สิงหาคม 2566 เวลา:09:00 น.-24 สิงหาคม 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ ยกเลิก(ผู้จอง)
2 02556/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) เพื่อเดินทางไปรับอาหารว่าง ตรวจ EdPEx คณะ หมู่บ้านราชพฤกษ์ 3 Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 22 สิงหาคม 2566 เวลา:10:00 น.-22 สิงหาคม 2566 เวลา:14:00 น. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 02555/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ MOU 333 ถนน ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 05 กันยายน 2566 เวลา:08:00 น.-05 กันยายน 2566 เวลา:18:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 02553/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ส่งมอบรถเข็นไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 23 สิงหาคม 2566 เวลา:06:00 น.-23 สิงหาคม 2566 เวลา:23:00 น. นายภุมรินทร์ ทวิชศรี เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 02552/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เข้าร่วมประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในเขตพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566 คลาสสิค คามิโอ อยุธยา Pailing อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 05 กันยายน 2566 เวลา:07:40 น.-05 กันยายน 2566 เวลา:16:30 น. นายปราโมทย์ บุญมี ยกเลิก
6 02551/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ดำเนินโครงการ ตำบล หันทราย อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว ประเทศไทย 24 สิงหาคม 2566 เวลา:07:07 น.-24 สิงหาคม 2566 เวลา:21:00 น. นายธนัง ชาญกิจชัญโญ เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 02550/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) กิจกรรม ศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จำกัด 01 กันยายน 2566 เวลา:08:00 น.-01 กันยายน 2566 เวลา:20:00 น. อาจารย์ศักย บุญชูวิทย์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 02549/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับ-ส่ง นางสาวสุพัตร ทาสีเสียด วังน้อย Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 19 สิงหาคม 2566 เวลา:07:00 น.-19 สิงหาคม 2566 เวลา:19:30 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ ยกเลิก(ผู้จอง)

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 822 ถัดไป »