::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02743/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) พา SEA Teachers ศึกษาดูงาน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถนน หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 06 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-06 กันยายน 2566 เวลา:21:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 02740/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร () เอกสารผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ถนน งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 06 กันยายน 2566 เวลา:08:30 น.-13 กันยายน 2566 เวลา:19:30 น. นายกฤตนันท์ ในจิต ยกเลิก(ผู้จอง)
3 02733/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เข้าร่วมแสดงดนตรี หมู่บ้านทัสคานี ซอย 37 Sai Kong Din Tai, Khlong Sam Wa, Bangkok, Thailand 02 กันยายน 2566 เวลา:13:00 น.-02 กันยายน 2566 เวลา:22:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ยกเลิก
4 02732/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ติดตาม เก็บข้อมูล ผู้ประกอบการจังหวัดสระแก้ว สระบุรี Thailand 05 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-07 กันยายน 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 02731/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ติดตาม เก็บข้อมูล ผู้ประกอบการจังหวัดสระแก้ว สระแก้ว Thailand 05 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-05 กันยายน 2566 เวลา:21:00 น. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด ยกเลิก(ผู้จอง)
6 02730/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ต่อวีซ่านักศึกษา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 04 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-04 กันยายน 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ ยกเลิก
7 02717/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ซื้อวัสดุ เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 04 กันยายน 2566 เวลา:10:00 น.-04 กันยายน 2566 เวลา:17:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 02705/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) รับผู้ทรงคุณวุฒิจากสนามบินดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 02 กันยายน 2566 เวลา:15:00 น.-02 กันยายน 2566 เวลา:20:30 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 822 ถัดไป »