::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01438/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ตำบล ศรีราชา อำเภอศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย 29 พฤษภาคม 2567 เวลา:07:00 น.-31 พฤษภาคม 2567 เวลา:22:00 น. นางสาวธิดา โยธากุล ยกเลิก(ผู้จอง)
2 01425/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () ศึกษาดูงานชุมชนเข็มแข็ง ฟาร์มเห็ดป้านา, ตำบล ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ประเทศไทย 14 พฤษภาคม 2567 เวลา:07:00 น.-14 พฤษภาคม 2567 เวลา:18:00 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย ยกเลิก(ผู้จอง)
3 01416/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) เพื่อรับส่งอาจารย์ผู้สอน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ มทบ.19 ตาพระยา และหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น Ta Phraya School, Kho So Lo Mu 4 Rd, Ta Phraya, Ta Phraya District, Sa Kaeo, Thailand 11 พฤษภาคม 2567 เวลา:05:00 น.-11 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นางสาวอินทิรา วงศ์ศรี ยกเลิก
4 01415/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เพื่อรับส่งอาจารย์ผู้สอน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ มทบ.19 ตาพระยา และหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น Ta Phraya School, Kho So Lo Mu 4 Rd, Ta Phraya, Ta Phraya District, Sa Kaeo, Thailand 12 พฤษภาคม 2567 เวลา:05:00 น.-12 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นางสาวอินทิรา วงศ์ศรี ยกเลิก
5 01414/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อรับส่งอาจารย์ผู้สอน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ มทบ.19 ตาพระยา และหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น Ta Phraya School, Kho So Lo Mu 4 Rd, Ta Phraya, Ta Phraya District, Sa Kaeo, Thailand 11 พฤษภาคม 2567 เวลา:05:00 น.-12 พฤษภาคม 2567 เวลา:00:00 น. นางสาวอินทิรา วงศ์ศรี ยกเลิก(ผู้จอง)
6 01412/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร () แข่งร่วมการแข่งขันดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ, Narai Maharach Road, Thale Chup Son, เมือง, Lopburi, Thailand 02 มิถุนายน 2567 เวลา:07:00 น.-02 มิถุนายน 2567 เวลา:20:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ยกเลิก
7 01411/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร () แข่งร่วมการแข่งขันดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ, Narai Maharach Road, Thale Chup Son, เมือง, Lopburi, Thailand 01 มิถุนายน 2567 เวลา:07:00 น.-01 มิถุนายน 2567 เวลา:19:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ยกเลิก(ผู้จอง)
8 01410/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () แข่งร่วมการแข่งขันดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ, Narai Maharach Road, Thale Chup Son, เมือง, Lopburi, Thailand 01 มิถุนายน 2567 เวลา:07:00 น.-01 มิถุนายน 2567 เวลา:19:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ยกเลิก(ผู้จอง)

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 912 ถัดไป »