::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02622/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ส่งผู้บริหาร ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 29 สิงหาคม 2566 เวลา:11:00 น.-29 สิงหาคม 2566 เวลา:17:00 น. นางวาสนา ชูแช่ม เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 02619/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายกิตติพงษ์ ปัดเสนา(0656255713) เข้าร่วมแสดงดนตรี หมู่บ้านทัสคานี ซอย 37 Sai Kong Din Tai, Khlong Sam Wa, Bangkok, Thailand 02 กันยายน 2566 เวลา:13:00 น.-02 กันยายน 2566 เวลา:22:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ยกเลิก
3 02610/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () จัดทำแผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย โรงแรมเรนทรี บูทีค จังหวัดกาญจนบุรี 04 กันยายน 2566 เวลา:06:30 น.-05 กันยายน 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวจิตรประภา ยุบลชิต ยกเลิก(ผู้จอง)
4 02606/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เข้าร่วมประชุม เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๕ และระบบ Fast-Track Indexing โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ Vibhavadi Rangsit Road, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok, Thailand 30 สิงหาคม 2566 เวลา:07:30 น.-30 สิงหาคม 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด ยกเลิก
5 02604/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาวัสดุของคณะ พยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 23 สิงหาคม 2566 เวลา:08:30 น.-23 สิงหาคม 2566 เวลา:12:30 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 02603/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) เข้าร่วมประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในเขตพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ตำบลไผ่ลิง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 05 กันยายน 2566 เวลา:07:30 น.-05 กันยายน 2566 เวลา:16:00 น. นายปราโมทย์ บุญมี ยกเลิก
7 02591/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ีพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้กับหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช และการลงนาม MOU กับ ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครนายก วัดประสิทธิเวช 20 กันยายน 2566 เวลา:07:30 น.-20 กันยายน 2566 เวลา:20:30 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ยกเลิก
8 02588/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ศึกษาดูงา การให้บริการแบบ One Stop Service และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำหรับผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล” ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30 สิงหาคม 2566 เวลา:05:00 น.-30 สิงหาคม 2566 เวลา:21:00 น. นางรัชพร คุตตะสิงคี ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 822 ถัดไป »