::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01458/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ศึกษาดูงาน บริษัท สยาม ไวน์เนอรี่ จำกัด ตำบล บางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ประเทศไทย 27 พฤษภาคม 2567 เวลา:10:00 น.-27 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นางสาวอัญชลี เยาวราช ยกเลิก
2 01456/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () ติดผ้าม่าน ร้านทวีผ้าม่าน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 13 พฤษภาคม 2567 เวลา:09:00 น.-13 พฤษภาคม 2567 เวลา:18:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ยกเลิก
3 01455/2024 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น(0985520680) บริการวิชาการเล่ดนตรี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Din Daeng, Bangkok, Thailand 10 พฤษภาคม 2567 เวลา:16:00 น.-10 พฤษภาคม 2567 เวลา:23:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ยกเลิก
4 01449/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตาพระยา Sa Kaeo, Thailand 23 พฤษภาคม 2567 เวลา:05:00 น.-24 พฤษภาคม 2567 เวลา:23:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ยกเลิก
5 01446/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ตำบล ศรีราชา อำเภอศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย 29 พฤษภาคม 2567 เวลา:07:00 น.-31 พฤษภาคม 2567 เวลา:22:00 น. นางสาวธิดา โยธากุล ยกเลิก
6 01445/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ตำบล ศรีราชา อำเภอศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย 30 พฤษภาคม 2567 เวลา:07:00 น.-31 พฤษภาคม 2567 เวลา:22:00 น. นางสาวธิดา โยธากุล ยกเลิก(ผู้จอง)
7 01440/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ส่งเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567 กรุงเทพ ปริมณฑล 30 พฤษภาคม 2567 เวลา:08:30 น.-30 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:30 น. นางสาววันดี น้ำทอง ยกเลิก
8 01439/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () จัดส่งเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567 กรุงเทพ ปริมณฑล 30 พฤษภาคม 2567 เวลา:08:30 น.-30 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:30 น. นางสาววันดี น้ำทอง ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 912 ถัดไป »