::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02663/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงแรมธัญเวลเนสเดสทิเนชั่น บางไทร พระนครศรีอยุธยา โรงแรมธัญเวลเนสเดสทิเนชั่น บางไทร พระนครศรีอยุธยา 06 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-06 กันยายน 2566 เวลา:17:00 น. นางสาวจุรีมาศ ดีอำมาตย์ ยกเลิก(ผู้จอง)
2 02655/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) รับถ้วยรางวัล บางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 25 สิงหาคม 2566 เวลา:15:00 น.-25 สิงหาคม 2566 เวลา:19:00 น. นายพีรวัฒน์ ตันตอ เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 02654/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) พานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 31 สิงหาคม 2566 เวลา:07:00 น.-31 สิงหาคม 2566 เวลา:23:00 น. อาจารย์เทวกุล จันทร์ขาม เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 02650/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Bang Pla Ma School, Ta Kha, Bang Pla Ma District, Suphan Buri, Thailand 01 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-01 กันยายน 2566 เวลา:15:00 น. นางสาวดาวราย ลิ่มสายหั้ว ยกเลิก
5 02649/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Sing Buri School, ถนน ลพบุรี - ชัยนาท Bang Man, Mueang Sing Buri District, Sing Buri, Thailand 28 สิงหาคม 2566 เวลา:12:00 น.-28 สิงหาคม 2566 เวลา:18:30 น. นางสาวดาวราย ลิ่มสายหั้ว ยกเลิก
6 02648/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ติดตาม เก็บข้อมูล ผู้ประกอบการจังหวัดสระแก้ว สระแก้ว Thailand 05 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-07 กันยายน 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด ยกเลิก
7 02624/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) รับผู้บริหาร ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 31 สิงหาคม 2566 เวลา:12:00 น.-31 สิงหาคม 2566 เวลา:18:00 น. นางวาสนา ชูแช่ม ยกเลิก
8 02623/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ส่งLAB 37/92 คลองสาม Khlong Sam, คลองหลวง Pathum Thani, Thailand 23 สิงหาคม 2566 เวลา:09:30 น.-23 สิงหาคม 2566 เวลา:15:00 น. นายอนันต์ อารี ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 822 ถัดไป »