::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01488/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () เพื่อดำเนินกิจกรรมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา การถ่ายทอดนวัตกรรมที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์สู่การนำไปใช้ประโยชน์ของชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียนวัดบางปูน ชุมชนตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 25 พฤษภาคม 2567 เวลา:07:00 น.-25 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นางนริศรา เงินยวง ยกเลิก
2 01482/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จ่ายค่าสาธารณูปโภค ทีโอที ประตูน้ำพระอินทร์ ปทุมธานี 21 พฤษภาคม 2567 เวลา:09:00 น.-21 พฤษภาคม 2567 เวลา:13:00 น. นางอารีย์ ทิพรส เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 01481/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ () จ่ายค่าสาธารณูปโภค ทีโอที พระอินทร์ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา:09:00 น.-21 พฤษภาคม 2567 เวลา:13:00 น. นางอารีย์ ทิพรส ยกเลิก(ผู้จอง)
4 01479/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาวัสดุของคณะ ชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุม ตำบล บางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 20 พฤษภาคม 2567 เวลา:07:00 น.-20 พฤษภาคม 2567 เวลา:12:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 01476/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) แนะแนวเซนทรัล ท็อปส์ สาขา เกษตร Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 17 พฤษภาคม 2567 เวลา:07:30 น.-17 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวอัญชลี เยาวราช เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 01475/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ () เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ NANA RESORT kaeng krachan 139, Kaeng Krachan, Kaeng Krachan District, Phetchaburi, Thailand 28 พฤษภาคม 2567 เวลา:07:00 น.-29 พฤษภาคม 2567 เวลา:20:00 น. นางสาวเบญญา นามณรงค์ ยกเลิก(ผู้จอง)
7 01468/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาวัสดุของคณะ รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 13 พฤษภาคม 2567 เวลา:11:00 น.-13 พฤษภาคม 2567 เวลา:16:30 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 01459/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ตำบล ศรีราชา อำเภอศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย 29 พฤษภาคม 2567 เวลา:07:00 น.-31 พฤษภาคม 2567 เวลา:22:00 น. นางสาวธิดา โยธากุล ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 912 ถัดไป »