::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00768/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ เขตหลักสี่ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:08:00 น.-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:08:00 น. นายวุฒินันท์ สีเตชะ ไม่อนุมัติ
2 00756/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ใช้บริการรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Thanon Phahon Yothin, ต.คลองหนึ่ง Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:08:30 น.-28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวปัญญาสิริย์ สุวรรณชาตรี ไม่อนุมัติ
3 00754/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ศึกษาดูงาน ธัญบุรี ตำบล บึงสนั่น อำเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 27 มีนาคม 2562 เวลา:08:30 น.-27 มีนาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ
4 00752/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ศึกษาดูงาน บ.กรีนสปอต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 27 มีนาคม 2562 เวลา:08:30 น.-27 มีนาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ
5 00747/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) ศึกษาดูงาน นำนักศึกษาบ.กรีนสปอต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 27 มีนาคม 2562 เวลา:08:30 น.-27 มีนาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ
6 00746/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ศึกษาดูงาน นำนักศึกษาบ.กรีนสปอต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 27 มีนาคม 2562 เวลา:08:30 น.-27 มีนาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ
7 00744/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) ศึกษาดูงาน นำนักศึกษาบ.กรีนสปอต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 27 มีนาคม 2562 เวลา:08:30 น.-27 มีนาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ
8 00736/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดไปงานเลี้ยง แหลมเจริญ ซีฟู้ด สาขาเหม่งจ๋าย ถนน ประชาอุทิศ แขวง สามเสนนอก เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:10:00 น.-17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:18:30 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... 109 124 ถัดไป »