::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00483/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) งานอบรมบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน อ.วังน้ำเย็น Sa Kaeo, Thailand 31 สิงหาคม 2561 เวลา:04:30 น.-31 สิงหาคม 2561 เวลา:20:00 น. นายเมธี ถูกแบบ ไม่อนุมัติ
2 00474/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) งานเกษียณอายุราชการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา Thailand 07 กันยายน 2561 เวลา:09:00 น.-07 กันยายน 2561 เวลา:17:00 น. นางจุฑามาศ วงศ์แสวง ไม่อนุมัติ
3 00416/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ส่งนักเรียนกลับโรงเรียนสามโคก โรงเรียนสามโคก ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอ สามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 10 ตุลาคม 2561 เวลา:13:00 น.-10 ตุลาคม 2561 เวลา:15:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
4 00415/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) รับนักเรียนโรงเรียนสามโคกเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย โรงเรียนสามโคก ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอ สามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 08 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-08 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
5 00344/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) รับพระวิทยากร วัดละหาร Bang Kruai - Sai Noi Road, Bang Bua Thong, Bang Bua Thong District, Nonthaburi, Thailand 05 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-05 สิงหาคม 2561 เวลา:15:00 น. นางปิยะวรรณ ขุนทอง ไม่อนุมัติ
6 00164/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ส่งเอกสารการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รัฐสภา Dusit, Bangkok, Thailand 24 กรกฎาคม 2561 เวลา:10:00 น.-24 กรกฎาคม 2561 เวลา:13:00 น. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์ ไม่อนุมัติ
7 00159/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซอย ป่าโทน 19 ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 24 กรกฎาคม 2561 เวลา:08:00 น.-24 กรกฎาคม 2561 เวลา:15:00 น. นางสาวอัญชัญ ยุติธรรม ไม่อนุมัติ
8 00155/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) หลักสูตรนิติศาสตร์พานักศึกษาไปร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซอย ป่าโทน 19 ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 24 กรกฎาคม 2561 เวลา:08:00 น.-24 กรกฎาคม 2561 เวลา:15:00 น. นางสาวอัญชัญ ยุติธรรม ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป »