::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01089/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) พานักศึกษาไปแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่9 ปี 2562 เดอะพรอมานาด ถนน รามอินทรา แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 16 มีนาคม 2562 เวลา:06:00 น.-16 มีนาคม 2562 เวลา:18:00 น. อาจารย์ณัฐพล สิทธิพรามหมณ์ ไม่อนุมัติ
2 01067/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เพื่อโครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ตำบล ชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท ประเทศไทย 16 มีนาคม 2562 เวลา:06:30 น.-17 มีนาคม 2562 เวลา:19:00 น. นายธีระศักดิ์ เครือแสง ไม่อนุมัติ
3 01034/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) คก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รับวิทยากร) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Tiwanon Rd, เมือง Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi, Thailand 12 มีนาคม 2562 เวลา:16:00 น.-12 มีนาคม 2562 เวลา:16:00 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี ไม่อนุมัติ
4 01009/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน หมู่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 07 มีนาคม 2562 เวลา:12:30 น.-07 มีนาคม 2562 เวลา:17:00 น. นายวิษชญะ ศิลาน้อย ไม่อนุมัติ
5 00999/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) คก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รับวิทยากร) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Tiwanon Rd, เมือง Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi, Thailand 12 มีนาคม 2562 เวลา:16:00 น.-12 มีนาคม 2562 เวลา:16:00 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี ไม่อนุมัติ
6 00997/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน โรงพิมพ์ธนบัตร จ.นครปฐม 27 มีนาคม 2562 เวลา:07:00 น.-27 มีนาคม 2562 เวลา:18:30 น. นางสาวอุบล ไม้พุ่ม ไม่อนุมัติ
7 00989/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) อบรมการทำสบู่สมุนไพร ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธันบุรี Khlong Ha, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 25 มีนาคม 2562 เวลา:08:00 น.-27 มีนาคม 2562 เวลา:16:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ ไม่อนุมัติ
8 00988/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) อบรมการทำสบู่สมุนไพร ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธันบุรี Khlong Ha, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 21 มีนาคม 2562 เวลา:08:00 น.-22 มีนาคม 2562 เวลา:16:01 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 105 124 ถัดไป »