::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00835/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ใช้สำหรับรับ รองอธิการบดี มหาวิทยลัยเชียงใหม่จากสนามบินดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) Vibhavadi Rangsit Road, Sanambin, Don Mueang, Bangkok, Thailand 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น.-27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:18:00 น. นางสาวปัญญาสิริย์ สุวรรณชาตรี ไม่อนุมัติ
2 00832/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) จัดค่ายคณิตศาสตร์ โรงแรม มวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท ตำบล มวกเหล็ก อำเภอ มวกเหล็ก สระบุรี ประเทศไทย 04 มีนาคม 2562 เวลา:06:00 น.-05 มีนาคม 2562 เวลา:18:00 น. นางสาวนฤทัย ลา ไม่อนุมัติ
3 00822/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
4 00821/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
5 00811/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ค่ายคณิตศาสตร์ โรงแรม มวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท Muak Lek, Muak Lek District, Saraburi, Thailand 04 มีนาคม 2562 เวลา:06:00 น.-05 มีนาคม 2562 เวลา:18:30 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
6 00806/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) โครงการสำรวจบริบทชุมชน หมู่บ้านศาลาแดงเหนือ ต.เชียงรากน้อย 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:09:00 น.-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ ไม่อนุมัติ
7 00786/2019 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
8 00783/2019 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... 108 124 ถัดไป »