::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00917/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ศึกษาดูงาน บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จ.สระบุรี 14 มีนาคม 2562 เวลา:07:30 น.-14 มีนาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวภัทรภร พุฒพันธ์ ไม่อนุมัติ
2 00906/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ส่งผู้ฝึกสอนไปกีฬาที่ลพบุรี (ส่งแล้วกลับ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ถนน นารายณ์มหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง ลพบุรี ประเทศไทย 17 มีนาคม 2562 เวลา:08:00 น.-17 มีนาคม 2562 เวลา:16:16 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
3 00862/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) เพื่อไปจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนสามโคก โรงเรียนสามโคก ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอ สามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
4 00854/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) ประชุมเชิงปฎิบัติการสังเคราะห์ความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:08:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:30 น. นายนพสิทธิ์ เหมือนสังข์ ไม่อนุมัติ
5 00851/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
6 00846/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
7 00845/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบประเด็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Thanon Ngamwongwan, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:08:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:30 น. นายนพสิทธิ์ เหมือนสังข์ ไม่อนุมัติ
8 00839/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบล หมูสี อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย 12 มีนาคม 2562 เวลา:07:00 น.-13 มีนาคม 2562 เวลา:17:00 น. นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 107 124 ถัดไป »