::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01683/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ศึกษาดูงาน ตำบล ศาลาลำดวน Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo, Thailand 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา:19:30 น. นายรัชชานนท์ มาเมือง ไม่อนุมัติ
2 01678/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) รับส่งนักกีฬาเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถนน ราชธานี อำเภอเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย 10 มกราคม 2562 เวลา:06:00 น.-22 มกราคม 2562 เวลา:20:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
3 01676/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) รับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบางปะอินทร์ราชานุเคราะห์ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” Ban Len, Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:00 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ ไม่อนุมัติ
4 01675/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) รับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบางปะอินทร์ราชานุเคราะห์ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” Ban Len, Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:00 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ ไม่อนุมัติ
5 01654/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) ร่วมฟังสัมมนาโครงการ Robotics Summit 2018 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:45 น.-27 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ไม่อนุมัติ
6 01635/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ร่วมพิธีวงพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน Charoen Krung Road, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:00 น.-25 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:30 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
7 01589/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) พานักศึกษาไปศึกษาดูงานสถานประกอบการ นครสวรรค์ Thailand 01 ธันวาคม 2561 เวลา:07:00 น.-02 ธันวาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาววิสุดา ชาวไทย ไม่อนุมัติ
8 01584/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) เก็บข้อมูลวิจัยทางการศึกษ๋า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว Tha Kasem, Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo, Thailand 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:00 น.-16 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 106 110 ถัดไป »