::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00705/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเดชา โนนทะเสน(0623414488) บริการวิชาการ โรงเรียนในตำบล แก่งคอย อำเภอ แก่งคอย สระบุรี ประเทศไทย 29 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-29 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ ไม่อนุมัติ
2 00702/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0777  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายวีระ คงคล้าย(0904259735) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา บ้านคลองอาลาง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-17 พฤศจิกายน 2561 เวลา:20:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ไม่อนุมัติ
3 00659/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ซื้อเครื่องตัดหญ้า ตลาดรังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 26 สิงหาคม 2561 เวลา:09:00 น.-26 สิงหาคม 2561 เวลา:13:00 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ ไม่อนุมัติ
4 00658/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ซื้อเครื่องตัดหญ้า ตลาดรังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 24 สิงหาคม 2561 เวลา:10:00 น.-24 สิงหาคม 2561 เวลา:15:00 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ ไม่อนุมัติ
5 00645/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) นำผู้บริหารและนักศึกษาสมัครจิตอาสา สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 30 สิงหาคม 2561 เวลา:08:30 น.-30 สิงหาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
6 00629/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานคร Watthana Nakhon, Watthana Nakhon District, Sa Kaeo, Thailand 24 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-26 สิงหาคม 2561 เวลา:20:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
7 00617/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานคร Watthana Nakhon, Watthana Nakhon District, Sa Kaeo, Thailand 24 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-26 สิงหาคม 2561 เวลา:17:30 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
8 00542/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2561 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี Bang Prok, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 22 สิงหาคม 2561 เวลา:08:30 น.-22 สิงหาคม 2561 เวลา:13:00 น. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป »