::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02240/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2020 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 15 กันยายน 2563 เวลา:09:00 น.-15 กันยายน 2563 เวลา:17:00 น. นางสาวกัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ ไม่อนุมัติ
2 02216/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ฟังคำพิพากษาศาลปกครอง ศาลปกครองกลาง 18 กันยายน 2563 เวลา:07:45 น.-18 กันยายน 2563 เวลา:17:30 น. นายจาตุรนต์ เทพเดชา ไม่อนุมัติ
3 02213/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อรับนักศึกษาเข้า โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 14 กันยายน 2563 เวลา:13:00 น.-14 กันยายน 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว ไม่อนุมัติ
4 02204/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ดูของที่รับมอบ กระทรวงศึกษาธิการ Ratchadamnoen Nok Road, Dusit, Dusit District, Bangkok, Thailand 10 กันยายน 2563 เวลา:10:00 น.-10 กันยายน 2563 เวลา:16:00 น. นางสาวฤทัยรัตน์ กองโค ไม่อนุมัติ
5 02188/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ทัศนศึกษา :เขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานที่ อุทยานหินเขางู Ko Phlappla, อำเภอ เมืองราชบุรี Ratchaburi, Thailand 09 กันยายน 2563 เวลา:07:00 น.-09 กันยายน 2563 เวลา:22:00 น. อ.ชยันต์ พลอาสา ไม่อนุมัติ
6 02180/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 09 กันยายน 2563 เวลา:08:30 น.-09 กันยายน 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวศิริวรรณ กำแพงพันธ์ ไม่อนุมัติ
7 02172/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพผู้เรียนในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2563 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 16 กันยายน 2563 เวลา:07:00 น.-16 กันยายน 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวอรัญญา มุดและ ไม่อนุมัติ
8 02168/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ทัศนศึกษา :เขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานที่ ตลาดน้ำอัมพวา Amphawa, Amphawa District, Samut Songkhram, Thailand 09 กันยายน 2563 เวลา:07:00 น.-09 กันยายน 2563 เวลา:20:00 น. อ.ชยันต์ พลอาสา ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 27 90 ถัดไป »