::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02768/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 สนามบินดอนเมือง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 06 ธันวาคม 2565 เวลา:18:00 น.-08 ธันวาคม 2565 เวลา:22:00 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ไม่อนุมัติ
2 02720/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) เข้าร่วมประชุมการจัดสอบ NT โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพ ซอย ราชวิถี 21 แขวง บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา:07:30 น.-11 พฤศจิกายน 2565 เวลา:21:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
3 02702/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) แข่งกีฬาสาธิตสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี อําเภอ, ถนน นารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร เมือง, ลพบุรี ประเทศไทย 06 ธันวาคม 2565 เวลา:06:00 น.-09 ธันวาคม 2565 เวลา:21:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
4 02579/2022 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ไปรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมช่วยเหลือคนพิการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า Ratchawithi Road, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, Thailand 31 ตุลาคม 2565 เวลา:08:00 น.-31 ตุลาคม 2565 เวลา:17:00 น. นายอำพล เทศดี ไม่อนุมัติ
5 02562/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) เดินทางไปอบรม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 01 พฤศจิกายน 2565 เวลา:07:00 น.-03 พฤศจิกายน 2565 เวลา:20:30 น. นายสรวรรธก์ ไชยาวรรณ ไม่อนุมัติ
6 02378/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) พบผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคําแหง Hua Mak, Bang Kapi District, Bangkok, Thailand 07 ตุลาคม 2565 เวลา:07:00 น.-07 ตุลาคม 2565 เวลา:16:00 น. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด ไม่อนุมัติ
7 02239/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ส่งผู้ป่วยพบแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลสามโคก ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 20 กันยายน 2565 เวลา:08:30 น.-20 กันยายน 2565 เวลา:11:30 น. นายชัยวัฒน์ สายแวว ไม่อนุมัติ
8 02125/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) เข้าร่วมโครงการ youth Power สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Rama VI Road, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, Thailand 10 กันยายน 2565 เวลา:08:00 น.-10 กันยายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 27 110 ถัดไป »