::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02417/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เข้าร่วมสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เครือข่ายภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 08 ตุลาคม 2563 เวลา:07:00 น.-09 ตุลาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ไม่อนุมัติ
2 02395/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) การศึกษาชุมชน นครนายก Thailand 04 ตุลาคม 2563 เวลา:07:00 น.-04 ตุลาคม 2563 เวลา:10:00 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย ไม่อนุมัติ
3 02349/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) จัดกิพัฒนา อสม ลาดหลุมแก้ว Bang Phli, Bang Sai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 25 กันยายน 2563 เวลา:07:30 น.-25 กันยายน 2563 เวลา:15:00 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย ไม่อนุมัติ
4 02327/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ส่งเอกสารเกี่ยวกับงบลงทุน สำนักงบประมาณ ถนน พระรามที่ 6 ซอย 30 Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 21 กันยายน 2563 เวลา:10:00 น.-21 กันยายน 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ ไม่อนุมัติ
5 02292/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) ประชาสัมพันธ์คณะ แนะแนวหลักสูตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ 29 กันยายน 2563 เวลา:12:30 น.-29 กันยายน 2563 เวลา:21:30 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
6 02260/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) รับ-ส่งกรรมการติดตามฯ บางกรวย นนทบุรี 28 กันยายน 2563 เวลา:06:00 น.-28 กันยายน 2563 เวลา:19:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง ไม่อนุมัติ
7 02259/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับ-ส่งกรรมการติดตามฯ หมู่บ้านมหาดไทย พุทธมณฑลสาย 2 28 กันยายน 2563 เวลา:06:00 น.-28 กันยายน 2563 เวลา:19:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง ไม่อนุมัติ
8 02250/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เพื่อไปรับส่งผู้ตรวจประเมิน EdPEx มาที่ตรวจประเมินที่มหาวิทยาลัย โชคชัย 4 ซอย 47 Lat Phrao, Bangkok, Thailand 23 กันยายน 2563 เวลา:06:00 น.-24 กันยายน 2563 เวลา:19:30 น. นายเกรียงไกร แก้วหลอย ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 26 90 ถัดไป »