::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 03113/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) พานักเรียนไปแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมระดับเขตฯ Wat Sadet Community School, Ban Kra Chaeng, อำเภอ เมืองปทุมธานี Pathum Thani, Thailand 04 มกราคม 2566 เวลา:07:30 น.-04 มกราคม 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวบุศรา เต่าพาลี ไม่อนุมัติ
2 02937/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) บริการวิชาการ วัดแหลมทอง ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 02 ธันวาคม 2565 เวลา:06:30 น.-02 ธันวาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวนันท์ปภัทร์ ทองคำ ไม่อนุมัติ
3 02918/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) เข้าร่วมรับชมการแสดงดนตรี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Thiam Ruam Mit Road, Huai Khwang, Bangkok, Thailand 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:17:00 น.-26 พฤศจิกายน 2565 เวลา:00:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
4 02873/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) ไปจังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี Thailand 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:08:00 น.-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวฤทัยรัตน์ กองโค ไม่อนุมัติ
5 02805/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) ร่วมโครงการ "ทิพยสืบสาน รักษา นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 23" ศูนย์ศิลปาชีพ สีบัวทอง Si Bua Thong, Sawaeng Ha District, Ang Thong, Thailand 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา:06:00 น.-27 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:00 น. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ ไม่อนุมัติ
6 02773/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) อบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร 9 ใบงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง - Ban Kra Chaeng Subdistrict Administrative Organization, Ban Kra Chaeng, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา:07:30 น.-30 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:30 น. น.ส.เพ็ญศิริ ไพจิตร ไม่อนุมัติ
7 02770/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ถนน สุวรรณศร ตำบล บ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก นครนายก ประเทศไทย 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:06:40 น.-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:30 น. นายกฤตนันท์ ในจิต ไม่อนุมัติ
8 02769/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 สนามบินดอนเมือง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 06 ธันวาคม 2565 เวลา:18:00 น.-08 ธันวาคม 2565 เวลา:22:00 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 26 110 ถัดไป »