::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02088/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น(0985520680) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับอาเซียน เซ็นทรัล บางนา ถนน เทพรัตน บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 30 กรกฎาคม 2566 เวลา:06:00 น.-30 กรกฎาคม 2566 เวลา:21:00 น. ว่าที่ร้อยตรีลิทธิชัย ชะนะเสนา ไม่อนุมัติ
2 02087/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น(0985520680) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับอาเซียน เซ็นทรัล บางนา ถนน เทพรัตน บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 29 กรกฎาคม 2566 เวลา:06:00 น.-29 กรกฎาคม 2566 เวลา:21:00 น. ว่าที่ร้อยตรีลิทธิชัย ชะนะเสนา ไม่อนุมัติ
3 02086/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น(0985520680) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับอาเซียน เซ็นทรัล บางนา ถนน เทพรัตน บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 28 กรกฎาคม 2566 เวลา:06:00 น.-28 กรกฎาคม 2566 เวลา:21:00 น. ว่าที่ร้อยตรีลิทธิชัย ชะนะเสนา ไม่อนุมัติ
4 02071/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) แสดงดนตรี The Market Bangkok, ถนน ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 08 กรกฎาคม 2566 เวลา:10:00 น.-08 กรกฎาคม 2566 เวลา:21:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
5 02047/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) มอบกระเช้าผลไม้ โรงพยาบาลสามโคก ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 14 กรกฎาคม 2566 เวลา:10:00 น.-14 กรกฎาคม 2566 เวลา:16:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ
6 02043/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 14 ผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและให้ คำปรึกษา (ผลิตภัณฑ์โกโก้) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 14 กรกฎาคม 2566 เวลา:16:00 น.-17 กรกฎาคม 2566 เวลา:00:00 น. นางสาวทวีพร พันธ์สวัสดิ์ ไม่อนุมัติ
7 02038/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) พานักเรียนไปแข่งกีฬา อบจ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 12 กรกฎาคม 2566 เวลา:08:30 น.-12 กรกฎาคม 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวบุศรา เต่าพาลี ไม่อนุมัติ
8 02037/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) พานักเรียนไปแข่งกีฬา อบจ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 11 กรกฎาคม 2566 เวลา:08:00 น.-11 กรกฎาคม 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวบุศรา เต่าพาลี ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 26 124 ถัดไป »