::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00324/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) รับวิทยากรบรรยายการประชุมสัมมนา Condo D RATCHADA ซอย รัชดาภิเษก 19 แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 25 มกราคม 2566 เวลา:10:00 น.-25 มกราคม 2566 เวลา:21:00 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย ไม่อนุมัติ
2 00266/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) บริการวิชาการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร Surawittayakarn School หลักเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ประเทศไทย 27 มกราคม 2566 เวลา:18:00 น.-31 มกราคม 2566 เวลา:20:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
3 00236/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) พานักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตำบล อ่างหิน อำเภอปากท่อ ราชบุรี ประเทศไทย 25 มกราคม 2566 เวลา:08:00 น.-26 มกราคม 2566 เวลา:19:00 น. นายพัทธนันท์ เขียวยันต์ ไม่อนุมัติ
4 00190/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) เพื่อให้นักศึกษาบริการวิชาการด้านโภชนาการชุมชน เทศบาลตำบลพระอินทร์ราชา, Chiang Rak Noi, Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 25 มกราคม 2566 เวลา:08:30 น.-25 มกราคม 2566 เวลา:18:00 น. นางสาวทวีพร พันธ์สวัสดิ์ ไม่อนุมัติ
5 00183/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) จัดบูธ งานรับรององคมนตรี ซอย ศาลาแดง Thai Ko, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 26 มกราคม 2566 เวลา:08:30 น.-26 มกราคม 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด ไม่อนุมัติ
6 00182/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) เพื่อให้นักศึกษาบริการวิชาการด้านโภชนาการชุมชน เทศบาลตำบลพระอินทราชา Chiang Rak Noi, Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 25 มกราคม 2566 เวลา:08:30 น.-25 มกราคม 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวทวีพร พันธ์สวัสดิ์ ไม่อนุมัติ
7 00178/2023 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) บริการวิชาการด้านดนตรี สยามสแควร์ สยามสแควร์ ซอย 7 แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 14 มกราคม 2566 เวลา:12:00 น.-15 มกราคม 2566 เวลา:00:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
8 00119/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ไปสำรวจที่พักแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ถนน บ้านสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี ประเทศไทย 25 มกราคม 2566 เวลา:09:00 น.-26 มกราคม 2566 เวลา:21:00 น. นายพัทธนันท์ เขียวยันต์ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 110 ถัดไป »