::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02700/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) เพื่อนำนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 09 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-09 กันยายน 2566 เวลา:21:00 น. นายรุ่งเรือง พิมเพราะ ไม่อนุมัติ
2 02661/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) พานักศึกษารับรางวัลการแข่งขันคลิปวิดีโอเนื่องในวันแม่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนน ปทุม-สามโคก Bang Prok, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 30 สิงหาคม 2566 เวลา:08:00 น.-30 สิงหาคม 2566 เวลา:19:00 น. นายวิษชญะ ศิลาน้อย ไม่อนุมัติ
3 02657/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) แข่งขันหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 09 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-09 กันยายน 2566 เวลา:21:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
4 02646/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) เดินทางไปส่งผู้ทรงคุณวุฒิ บิ๊กซี ลำลูกกา คลอง5 Lam Luk Ka Road, Bueng Kham Phroi, Lam Luk Ka District, Pathum Thani, Thailand 25 สิงหาคม 2566 เวลา:14:30 น.-25 สิงหาคม 2566 เวลา:22:00 น. นางสาวบุศรา เต่าพาลี ไม่อนุมัติ
5 02559/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Buakaewkesorn School, ซอยบางอ้าย-โพธิ์นิ่ม หมู่ที่ 3 Rahaeng, Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani, Thailand 25 สิงหาคม 2566 เวลา:10:00 น.-25 สิงหาคม 2566 เวลา:15:00 น. นางสาวดาวราย ลิ่มสายหั้ว ไม่อนุมัติ
6 02545/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 06 กันยายน 2566 เวลา:13:00 น.-07 กันยายน 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวปัทมา พรหมสวัสดิ์ ไม่อนุมัติ
7 02539/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) กิจกรรมเติมทักษะด้านบริหารธุรกิจ โรงเรียนวัดเขียนเขต ตำบล บึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 30 สิงหาคม 2566 เวลา:10:30 น.-30 สิงหาคม 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวธันยธร ติณภพ ไม่อนุมัติ
8 02531/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ต่อวีซ่านักศึกษา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 18 สิงหาคม 2566 เวลา:09:00 น.-18 สิงหาคม 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 124 ถัดไป »