::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02491/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ), Phayom, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 18 สิงหาคม 2566 เวลา:13:00 น.-18 สิงหาคม 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวดาวราย ลิ่มสายหั้ว ไม่อนุมัติ
2 02465/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) กิจกรรมสิงห์ราชภัฏอาสา โรงเรียนตชด วิจิตรวิทยาคาร ทองผาภูมิ Kanchanaburi, Thailand 08 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-10 กันยายน 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
3 02458/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย 01 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-03 กันยายน 2566 เวลา:23:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ไม่อนุมัติ
4 02453/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) วิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนที่ปรึกษา (YC) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 Bang Tin Pet, Mueang Chachoengsao District, Chachoengsao, Thailand 24 สิงหาคม 2566 เวลา:06:00 น.-24 สิงหาคม 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวศิริวรรณ กำแพงพันธ์ ไม่อนุมัติ
5 02429/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น(0985520680) เพื่อนำนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 19 สิงหาคม 2566 เวลา:06:00 น.-19 สิงหาคม 2566 เวลา:21:00 น. นายรุ่งเรือง พิมเพราะ ไม่อนุมัติ
6 02428/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น(0985520680) เพื่อนำนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 17 สิงหาคม 2566 เวลา:06:00 น.-17 สิงหาคม 2566 เวลา:21:00 น. นายรุ่งเรือง พิมเพราะ ไม่อนุมัติ
7 02416/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ลงพื้นที่งานวิจัย เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถ. พระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 09 สิงหาคม 2566 เวลา:07:00 น.-09 สิงหาคม 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวนูชรัฐ บาลลา ไม่อนุมัติ
8 02366/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) แนะนะหลักสูตร โรงเรียนในบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 16 สิงหาคม 2566 เวลา:10:00 น.-16 สิงหาคม 2566 เวลา:19:00 น. นายปิยะ กล้าประเสริฐ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 124 ถัดไป »