::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01419/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ลงพื้นที่สัมภาษณ์ครูโขน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถนน คลองทวีวัฒนา แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 20 กรกฎาคม 2565 เวลา:13:00 น.-20 กรกฎาคม 2565 เวลา:22:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
2 01417/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ลงพื้นที่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 29 กรกฎาคม 2565 เวลา:07:00 น.-31 กรกฎาคม 2565 เวลา:23:00 น. นางสาวอัญชลี เยาวราช ไม่อนุมัติ
3 01404/2022 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) เพื่อส่งเอกสารของงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐสภา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 07 กรกฎาคม 2565 เวลา:09:00 น.-07 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ ไม่อนุมัติ
4 01350/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ขนของเตรียมงานสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 30 มิถุนายน 2565 เวลา:12:30 น.-30 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวฤทัยรัตน์ กองโค ไม่อนุมัติ
5 01275/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ไปรับเอกสารยกเลิกใบอนุญาตทำงานและผลตรวจลายนิ้วมือของอาจารย์ต่างชาติ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี Ban Klang, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 22 มิถุนายน 2565 เวลา:09:00 น.-22 มิถุนายน 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ ไม่อนุมัติ
6 01272/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ เทศบาลตำบลคูขวาง 29 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-29 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวพัชรลักษณ์ วัฒนไชย ไม่อนุมัติ
7 01260/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) อบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ เทศบาล near ตำบล คูขวาง Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani, Thailand 29 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-29 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวพัชรลักษณ์ วัฒนไชย ไม่อนุมัติ
8 01252/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) นิเทศนักศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ถนน พหลโยธิน Khlong Thanon, Sai Mai, Bangkok, Thailand 28 มิถุนายน 2565 เวลา:07:30 น.-28 มิถุนายน 2565 เวลา:15:00 น. นางณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 101 ถัดไป »