::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00725/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการและการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำบล สัตหีบ Sattahip District, Chon Buri, Thailand 29 เมษายน 2564 เวลา:06:30 น.-01 พฤษภาคม 2564 เวลา:19:00 น. นางสาวนภาวรรณ คำมุงคุณ ไม่อนุมัติ
2 00720/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการและการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 สัตหีบ จังหวัดชลุบรุี 29 เมษายน 2564 เวลา:06:30 น.-01 พฤษภาคม 2564 เวลา:19:00 น. นางสาวนภาวรรณ คำมุงคุณ ไม่อนุมัติ
3 00719/2021 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) เพื่อนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ หัวหิน Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, Thailand 19 เมษายน 2564 เวลา:07:00 น.-23 เมษายน 2564 เวลา:21:00 น. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไม่อนุมัติ
4 00708/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการและการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำบล สัตหีบ Sattahip District, Chon Buri, Thailand 29 เมษายน 2564 เวลา:06:00 น.-01 พฤษภาคม 2564 เวลา:19:30 น. นางสาวนภาวรรณ คำมุงคุณ ไม่อนุมัติ
5 00680/2021 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0777  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธิติศักดิ์ สุโกกี(0800036083) ร่วมพิธี MOU หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ หันตรา Hantra Sub-district, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 02 เมษายน 2564 เวลา:08:00 น.-02 เมษายน 2564 เวลา:15:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา ไม่อนุมัติ
6 00679/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เพื่อพาอาจารย์ต่างชาติไปรับเล่มใบอนุญาตทำงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี Ban Klang, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 01 เมษายน 2564 เวลา:13:00 น.-01 เมษายน 2564 เวลา:19:30 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ ไม่อนุมัติ
7 00588/2021 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) อบรมบัญชีครัวเรือน เพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน โรงเรียนบ้านไร่สามสี 01 เมษายน 2564 เวลา:05:30 น.-01 เมษายน 2564 เวลา:21:30 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
8 00510/2021 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) เพื่อดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตาพระยา ถนน คสล. หมู่ 4 ตำบล ตาพระยา อำเภอ ตาพระยา สระแก้ว ประเทศไทย 01 เมษายน 2564 เวลา:07:00 น.-03 เมษายน 2564 เวลา:16:00 น. นางสาวธาชีนี ศิวะศิลป์ชัย ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 95 ถัดไป »