::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02701/2020 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ใช้ขนของเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนบ้านปราสาท จ.ปราจีนบุรี ของชมรมเรารักไทย กบินทร์บุรี ตำบล เมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ประเทศไทย 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา:05:00 น.-08 ธันวาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ไม่อนุมัติ
2 02605/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) งานพระราชทานเพลิงศพ บิดา ผศ.ดร.เปรมจิิตต์ ขจรภัย ลาเซ่นต์ วัดเสมียนนารี ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 20 ตุลาคม 2563 เวลา:13:00 น.-20 ตุลาคม 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย ไม่อนุมัติ
3 02578/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปพลางๆก่อน ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 14 ตุลาคม 2563 เวลา:08:30 น.-14 ตุลาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ ไม่อนุมัติ
4 02469/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เพื่อไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนบางไทรวิทยา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 06 ตุลาคม 2563 เวลา:11:00 น.-06 ตุลาคม 2563 เวลา:18:30 น. นางสาววิไลลักษณ์ เรืองสม ไม่อนุมัติ
5 02417/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เข้าร่วมสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เครือข่ายภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 08 ตุลาคม 2563 เวลา:07:00 น.-09 ตุลาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ไม่อนุมัติ
6 02395/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) การศึกษาชุมชน นครนายก Thailand 04 ตุลาคม 2563 เวลา:07:00 น.-04 ตุลาคม 2563 เวลา:10:00 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย ไม่อนุมัติ
7 02349/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) จัดกิพัฒนา อสม ลาดหลุมแก้ว Bang Phli, Bang Sai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 25 กันยายน 2563 เวลา:07:30 น.-25 กันยายน 2563 เวลา:15:00 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย ไม่อนุมัติ
8 02327/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ส่งเอกสารเกี่ยวกับงบลงทุน สำนักงบประมาณ ถนน พระรามที่ 6 ซอย 30 Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 21 กันยายน 2563 เวลา:10:00 น.-21 กันยายน 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24 88 ถัดไป »