::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01127/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ค่ายคณิตศาสตร์ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 17 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-17 มิถุนายน 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
2 01121/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ค่ายคณิตศาสตร์ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 17 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-17 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
3 01063/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) พานักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู - ครอบครู นาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง ประเทศไทย 09 มิถุนายน 2565 เวลา:05:30 น.-09 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
4 01061/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ส่ง lab เมดิคอลแล๊บ คลองสาม 01 มิถุนายน 2565 เวลา:14:00 น.-01 มิถุนายน 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ
5 01033/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) แสดงผลงาน VRU Showcase 2022 สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 22 มิถุนายน 2565 เวลา:09:00 น.-23 มิถุนายน 2565 เวลา:00:00 น. นายวิษชญะ ศิลาน้อย ไม่อนุมัติ
6 01032/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) แสดงผลงาน VRU Showcase 2022 สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 22 มิถุนายน 2565 เวลา:09:00 น.-23 มิถุนายน 2565 เวลา:00:00 น. นายวิษชญะ ศิลาน้อย ไม่อนุมัติ
7 01031/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) แสดงผลงาน VRU Showcase 2022 สำหรับอาจารย์และนักแสดง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 22 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-23 มิถุนายน 2565 เวลา:00:00 น. นายวิษชญะ ศิลาน้อย ไม่อนุมัติ
8 00957/2022 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) พานักเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 09 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-10 มิถุนายน 2565 เวลา:20:00 น. นายพัทธนันท์ เขียวยันต์ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25 101 ถัดไป »