::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02292/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) ประชาสัมพันธ์คณะ แนะแนวหลักสูตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ 29 กันยายน 2563 เวลา:12:30 น.-29 กันยายน 2563 เวลา:21:30 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
2 02260/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) รับ-ส่งกรรมการติดตามฯ บางกรวย นนทบุรี 28 กันยายน 2563 เวลา:06:00 น.-28 กันยายน 2563 เวลา:19:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง ไม่อนุมัติ
3 02259/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับ-ส่งกรรมการติดตามฯ หมู่บ้านมหาดไทย พุทธมณฑลสาย 2 28 กันยายน 2563 เวลา:06:00 น.-28 กันยายน 2563 เวลา:19:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง ไม่อนุมัติ
4 02250/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เพื่อไปรับส่งผู้ตรวจประเมิน EdPEx มาที่ตรวจประเมินที่มหาวิทยาลัย โชคชัย 4 ซอย 47 Lat Phrao, Bangkok, Thailand 23 กันยายน 2563 เวลา:06:00 น.-24 กันยายน 2563 เวลา:19:30 น. นายเกรียงไกร แก้วหลอย ไม่อนุมัติ
5 02240/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2020 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 15 กันยายน 2563 เวลา:09:00 น.-15 กันยายน 2563 เวลา:17:00 น. นางสาวกัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ ไม่อนุมัติ
6 02216/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ฟังคำพิพากษาศาลปกครอง ศาลปกครองกลาง 18 กันยายน 2563 เวลา:07:45 น.-18 กันยายน 2563 เวลา:17:30 น. นายจาตุรนต์ เทพเดชา ไม่อนุมัติ
7 02213/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อรับนักศึกษาเข้า โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 14 กันยายน 2563 เวลา:13:00 น.-14 กันยายน 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว ไม่อนุมัติ
8 02204/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ดูของที่รับมอบ กระทรวงศึกษาธิการ Ratchadamnoen Nok Road, Dusit, Dusit District, Bangkok, Thailand 10 กันยายน 2563 เวลา:10:00 น.-10 กันยายน 2563 เวลา:16:00 น. นางสาวฤทัยรัตน์ กองโค ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25 88 ถัดไป »