::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01009/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน หมู่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 07 มีนาคม 2562 เวลา:12:30 น.-07 มีนาคม 2562 เวลา:17:00 น. นายวิษชญะ ศิลาน้อย ไม่อนุมัติ
2 00999/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) คก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รับวิทยากร) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Tiwanon Rd, เมือง Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi, Thailand 12 มีนาคม 2562 เวลา:16:00 น.-12 มีนาคม 2562 เวลา:16:00 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี ไม่อนุมัติ
3 00997/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน โรงพิมพ์ธนบัตร จ.นครปฐม 27 มีนาคม 2562 เวลา:07:00 น.-27 มีนาคม 2562 เวลา:18:30 น. นางสาวอุบล ไม้พุ่ม ไม่อนุมัติ
4 00989/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) อบรมการทำสบู่สมุนไพร ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธันบุรี Khlong Ha, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 25 มีนาคม 2562 เวลา:08:00 น.-27 มีนาคม 2562 เวลา:16:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ ไม่อนุมัติ
5 00988/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) อบรมการทำสบู่สมุนไพร ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงธันบุรี Khlong Ha, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 21 มีนาคม 2562 เวลา:08:00 น.-22 มีนาคม 2562 เวลา:16:01 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ ไม่อนุมัติ
6 00987/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) อบรมการทำสบู่สมุนไพร ทัณฑสถานหญิงธนบุรี Ekkachai Road, Bang Bon, Bangkok, Thailand 20 มีนาคม 2562 เวลา:08:00 น.-20 มีนาคม 2562 เวลา:16:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ ไม่อนุมัติ
7 00986/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลถอดบทเรียร ตำบล สวนพริกไทย Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 06 มีนาคม 2562 เวลา:08:00 น.-06 มีนาคม 2562 เวลา:17:00 น. นางสาวปรียาภา เมืองนก ไม่อนุมัติ
8 00976/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน โรงพิมพ์ธนบัตร จ.นครปฐม 27 มีนาคม 2562 เวลา:07:00 น.-27 มีนาคม 2562 เวลา:18:30 น. นางสาวอุบล ไม้พุ่ม ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 91 110 ถัดไป »