::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02911/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ให้ ผอ. รอง ผอ. และบุคลากร ไประชุม เรื่อง การเขียนตำราให้ได้มาตรฐานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมู่ที่ 9 Bang Phut Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand 03 กันยายน 2562 เวลา:06:00 น.-03 กันยายน 2562 เวลา:17:00 น. นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา ไม่อนุมัติ
2 02868/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ทัศนศึกษา เขียนรูปนอกสถานที่ วัดพุทไธศวรรย์ ตำบล สำเภาล่ม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 21 สิงหาคม 2562 เวลา:08:00 น.-21 สิงหาคม 2562 เวลา:08:00 น. อ.ชยันต์ พลอาสา ไม่อนุมัติ
3 02820/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) อาจารย์ลงพื้นที่กิจกรรมโอเน็ต 3 โรงเรียน ในจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 14 สิงหาคม 2562 เวลา:12:00 น.-14 สิงหาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์ ไม่อนุมัติ
4 02737/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ประชุม แบริ่ง 34 Samrong Nuea, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan, Thailand 07 สิงหาคม 2562 เวลา:16:00 น.-07 สิงหาคม 2562 เวลา:17:00 น. นางสาวชนาพร วัยทรง ไม่อนุมัติ
5 02692/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) อบรมบริหารจัดการกลุ่มสตรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 09 สิงหาคม 2562 เวลา:08:00 น.-09 สิงหาคม 2562 เวลา:14:00 น. นางสาวรวิธร ฐานัสสกุล ไม่อนุมัติ
6 02660/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) เพื่อรับเล่ม work permit และพานักศึกษาต่างชาติ ไปตม.ขอเอกสารอนุญาตขอออกใบขับขี่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 09 สิงหาคม 2562 เวลา:12:30 น.-09 สิงหาคม 2562 เวลา:16:00 น. นางสาววรรนิษา ชูแก้ว ไม่อนุมัติ
7 02634/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายสุขสิต ผ่องผึ้ง(0927797174) รับ-ส่งวิทยากร (คก.การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่น 2) 2 ซอย อารีย์ Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok, Thailand 09 สิงหาคม 2562 เวลา:07:00 น.-09 สิงหาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี ไม่อนุมัติ
8 02625/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) รับ-ส่งวิทยากร (คก.การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่น 2) 2 ซอย อารีย์ Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok, Thailand 09 สิงหาคม 2562 เวลา:07:00 น.-09 สิงหาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 91 124 ถัดไป »