::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02364/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) พานักศึกษาโครงการ One Belt and One Road:Connecting China and Thailand 2019 ไปศึกษาดูงาน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถนน หน้าพระลาน แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 14 กรกฎาคม 2562 เวลา:08:30 น.-14 กรกฎาคม 2562 เวลา:17:00 น. นางสาวพจมาน บุญทูล ไม่อนุมัติ
2 02360/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) สร้างเครือข่ายความร่วมมือศิลปวัฒนธรรม ตลาดชัชวาลคลอง7 9 Bueng Kham Phroi, Lam Luk Ka District, Pathum Thani, Thailand 26 กรกฎาคม 2562 เวลา:11:00 น.-26 กรกฎาคม 2562 เวลา:18:00 น. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ ไม่อนุมัติ
3 02323/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) อบรมให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง วัดบัวแก้วเกษร ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 24 กรกฎาคม 2562 เวลา:08:00 น.-24 กรกฎาคม 2562 เวลา:16:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ไม่อนุมัติ
4 02284/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับอำเภอคลองหลวง(ตรงข้ามโรงเรียนวันครู) โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ ทางคู่ขนาน ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 03 กรกฎาคม 2562 เวลา:08:00 น.-03 กรกฎาคม 2562 เวลา:12:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
5 02277/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ก.ค.2562 (นายมาโนช เงาภู่ทอง เข้าร่วมประชุม) ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง Khlong Luang Road, Khlong Song, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 02 กรกฎาคม 2562 เวลา:08:30 น.-02 กรกฎาคม 2562 เวลา:11:30 น. นางสาวเพียงใจ เสือเอก ไม่อนุมัติ
6 02275/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) บริการวิชาการ ไบเทคบางนา 04 กรกฎาคม 2562 เวลา:08:00 น.-06 กรกฎาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ
7 02231/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับอำเภอคลองหลวง (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนวันครู) โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ Phaholyothin Frontage Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 03 กรกฎาคม 2562 เวลา:09:00 น.-03 กรกฎาคม 2562 เวลา:12:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
8 02212/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) บริการวิชาการ ศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทคบางนา 04 กรกฎาคม 2562 เวลา:08:00 น.-06 กรกฎาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 94 124 ถัดไป »