::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00821/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
2 00811/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ค่ายคณิตศาสตร์ โรงแรม มวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท Muak Lek, Muak Lek District, Saraburi, Thailand 04 มีนาคม 2562 เวลา:06:00 น.-05 มีนาคม 2562 เวลา:18:30 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
3 00806/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) โครงการสำรวจบริบทชุมชน หมู่บ้านศาลาแดงเหนือ ต.เชียงรากน้อย 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:09:00 น.-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ ไม่อนุมัติ
4 00786/2019 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
5 00783/2019 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
6 00768/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ เขตหลักสี่ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:08:00 น.-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:08:00 น. นายวุฒินันท์ สีเตชะ ไม่อนุมัติ
7 00756/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ใช้บริการรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Thanon Phahon Yothin, ต.คลองหนึ่ง Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:08:30 น.-28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวปัญญาสิริย์ สุวรรณชาตรี ไม่อนุมัติ
8 00754/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ศึกษาดูงาน ธัญบุรี ตำบล บึงสนั่น อำเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 27 มีนาคม 2562 เวลา:08:30 น.-27 มีนาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 94 110 ถัดไป »