::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01794/2018 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(0803244806) ซื้ออุปกรณ์ในพิธีอัญเชิญตรา ตำบล พยอม Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา:14:00 น.-28 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ไม่อนุมัติ
2 01766/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) รับ และส่ง คุณปัทมาวดี เพื่อประชุมคณะทำงานกิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียน บ้านพักคุณปัทมาวดี 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:30 น.-27 พฤศจิกายน 2561 เวลา:14:00 น. นางสาวเพียงใจ เสือเอก ไม่อนุมัติ
3 01742/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โรงเรียน near วัดป่างิ้ว Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:00 น.-28 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
4 01726/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) คณบดีคณะครุศาสตร์ประชุมหลักสูตรครู 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนน อู่ทองนอก แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา:13:00 น.-22 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ไม่อนุมัติ
5 01694/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดป่างิ้ว Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:00 น.-28 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
6 01687/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) เพื่อพานักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ ไปศึกษาดูงาน CPF, ตำบล แก่งคอย Kaeng Khoi District, Saraburi, Thailand 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:30 น.-29 พฤศจิกายน 2561 เวลา:15:30 น. นางสาวอัญชลี เยาวราช ไม่อนุมัติ
7 01685/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) เข้าร่วมประชุมโครงการ PLC มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ตำบล ท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว ประเทศไทย 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:30 น.-26 พฤศจิกายน 2561 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
8 01683/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ศึกษาดูงาน ตำบล ศาลาลำดวน Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo, Thailand 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา:19:30 น. นายรัชชานนท์ มาเมือง ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 96 101 ถัดไป »