::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00635/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) เพื่อนำนักศึกษาไปลองชุดในการประกวดมารยาทไทย นวนคร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:11:00 น.-07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:15:00 น. นางสาวธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม ไม่อนุมัติ
2 00633/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน อส-5483  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:05:00 น.-07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:19:00 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ ไม่อนุมัติ
3 00626/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ชมผลงานศิลปนิพนธ์thesisของนักศึกษาทัศนศิลป์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนน พระรามที่ ๑ แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 20 มีนาคม 2562 เวลา:14:00 น.-20 มีนาคม 2562 เวลา:21:00 น. อ.ชยันต์ พลอาสา ไม่อนุมัติ
4 00619/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:05:00 น.-07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:19:00 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ ไม่อนุมัติ
5 00574/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) จัดกิจกรรมวันตรุษจีน โรงเรียนสามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
6 00570/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) สำรวจสถานที่สำหรับจัดอบรม คก.จิตอาสากับการรับใช้สังคม มูลนิธิออทิสติกไทย Thai Autism Vocational Center Bang Phrom 29 Alley, Bang Phrom, Taling Chan, Bangkok, Thailand 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:10:00 น.-15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:12:00 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี ไม่อนุมัติ
7 00538/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน อส-5483  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand 11 เมษายน 2562 เวลา:09:00 น.-11 เมษายน 2562 เวลา:23:00 น. นางสาวมาส ดอกสร้อย ไม่อนุมัติ
8 00534/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand 11 เมษายน 2562 เวลา:09:00 น.-11 เมษายน 2562 เวลา:23:00 น. นางสาวมาส ดอกสร้อย ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 96 110 ถัดไป »