::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02046/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ตรวจติดตามการดำเนินโครงการความยากจน จังหวัดสระแก้ว Thailand 25 มิถุนายน 2562 เวลา:11:00 น.-27 มิถุนายน 2562 เวลา:17:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ไม่อนุมัติ
2 01957/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) เพื่อเดินทางเข้าร่วมการจัดทำแผนคณะฯ โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา ตำบล หอรัตนไชย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 07 มิถุนายน 2562 เวลา:13:00 น.-08 มิถุนายน 2562 เวลา:17:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ
3 01949/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) พันธกิจสัมพันธ์ บริการวิชาการ สวน มะพร้าวน้ำหอมดำเนินสะดวก, ดำเนินสะดวก, Ratchaburi, Thailand 12 มิถุนายน 2562 เวลา:07:00 น.-12 มิถุนายน 2562 เวลา:18:30 น. นางสาวศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ ไม่อนุมัติ
4 01936/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปปลาแผ่นและน้ำพริกปลาฟู และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลาดรังสิต ซอยรังสิต-ปทุมธานี 5 ตำบลประชาธิปัตย์ Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 06 มิถุนายน 2562 เวลา:10:00 น.-06 มิถุนายน 2562 เวลา:16:00 น. นางเบญจางค์ อัจฉริยะโพธา ไม่อนุมัติ
5 01923/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ประชุมสัมมนา ำนักงบประมาณถนน พระรามที่ 6 ซอย 30 Khwaeng Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Krung Thep Maha Nakhon 10400 31 พฤษภาคม 2562 เวลา:10:30 น.-31 พฤษภาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ ไม่อนุมัติ
6 01911/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) คก.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ไปวัด) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 07 มิถุนายน 2562 เวลา:12:00 น.-07 มิถุนายน 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี ไม่อนุมัติ
7 01871/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ประชุมสัมมนา โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนน ดำรงรักษ์ แขวง คลองมหานาค เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 29 พฤษภาคม 2562 เวลา:08:30 น.-29 พฤษภาคม 2562 เวลา:17:30 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ ไม่อนุมัติ
8 01867/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) บริการวิชาการ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว Thailand 02 มิถุนายน 2562 เวลา:06:00 น.-03 มิถุนายน 2562 เวลา:18:30 น. นายพิษณุ แก้วตะพาน ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 96 124 ถัดไป »