::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02535/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) เพื่อนำนักศึกษาไปแสดงผลงานนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 26 กรกฎาคม 2562 เวลา:12:00 น.-26 กรกฎาคม 2562 เวลา:17:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
2 02437/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) จัดเวทีประชุมงานวิจัย สสส. Petchaburi Phitthayalongkon Rajabhat University, Tambon Tha Kasem, Amphoe Mueang Sa Kaeo, Chang Wat Sa Kaeo 27000 24 กรกฎาคม 2562 เวลา:06:00 น.-26 กรกฎาคม 2562 เวลา:18:00 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ ไม่อนุมัติ
3 02385/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) เพื่อเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วัดบุญบางสิงห์ ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี ประเทศไทย 13 กรกฎาคม 2562 เวลา:09:00 น.-13 กรกฎาคม 2562 เวลา:14:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ
4 02383/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) เข้าร่วมประชุมเครื่อข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่าเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300 11 กรกฎาคม 2562 เวลา:10:00 น.-11 กรกฎาคม 2562 เวลา:17:00 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ ไม่อนุมัติ
5 02380/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) พานักศึกษาโครงการ One Belt and One Road:Connecting China and Thailand 2019 ไปศึกษาดูงาน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถนน หน้าพระลาน แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 14 กรกฎาคม 2562 เวลา:08:30 น.-14 กรกฎาคม 2562 เวลา:17:00 น. นางสาวพจมาน บุญทูล ไม่อนุมัติ
6 02379/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) บริการวิชาการ และพันธกิจสัมพันธ์ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว Thailand 11 กรกฎาคม 2562 เวลา:06:00 น.-12 กรกฎาคม 2562 เวลา:18:30 น. นายพิษณุ แก้วตะพาน ไม่อนุมัติ
7 02375/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) เพื่อจัดทีมงานดูแลเครื่องแต่งกายและการแสดงบนเวที ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนน เทียมร่วมมิตร แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 14 กรกฎาคม 2562 เวลา:06:00 น.-14 กรกฎาคม 2562 เวลา:20:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
8 02374/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เพื่อกิจกรรมทีมงานดูแลเครื่องแต่งกายและการแสดงบนเวที ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนน เทียมร่วมมิตร แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 14 กรกฎาคม 2562 เวลา:06:00 น.-14 กรกฎาคม 2562 เวลา:20:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 93 124 ถัดไป »