::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00854/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) ประชุมเชิงปฎิบัติการสังเคราะห์ความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:08:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:30 น. นายนพสิทธิ์ เหมือนสังข์ ไม่อนุมัติ
2 00851/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
3 00846/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
4 00845/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบประเด็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Thanon Ngamwongwan, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:08:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:30 น. นายนพสิทธิ์ เหมือนสังข์ ไม่อนุมัติ
5 00839/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบล หมูสี อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย 12 มีนาคม 2562 เวลา:07:00 น.-13 มีนาคม 2562 เวลา:17:00 น. นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย ไม่อนุมัติ
6 00835/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ใช้สำหรับรับ รองอธิการบดี มหาวิทยลัยเชียงใหม่จากสนามบินดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) Vibhavadi Rangsit Road, Sanambin, Don Mueang, Bangkok, Thailand 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น.-27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:18:00 น. นางสาวปัญญาสิริย์ สุวรรณชาตรี ไม่อนุมัติ
7 00832/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) จัดค่ายคณิตศาสตร์ โรงแรม มวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท ตำบล มวกเหล็ก อำเภอ มวกเหล็ก สระบุรี ประเทศไทย 04 มีนาคม 2562 เวลา:06:00 น.-05 มีนาคม 2562 เวลา:18:00 น. นางสาวนฤทัย ลา ไม่อนุมัติ
8 00822/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 93 110 ถัดไป »