::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00645/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) นำผู้บริหารและนักศึกษาสมัครจิตอาสา สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 30 สิงหาคม 2561 เวลา:08:30 น.-30 สิงหาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
2 00629/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานคร Watthana Nakhon, Watthana Nakhon District, Sa Kaeo, Thailand 24 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-26 สิงหาคม 2561 เวลา:20:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
3 00617/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานคร Watthana Nakhon, Watthana Nakhon District, Sa Kaeo, Thailand 24 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-26 สิงหาคม 2561 เวลา:17:30 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
4 00542/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2561 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี Bang Prok, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 22 สิงหาคม 2561 เวลา:08:30 น.-22 สิงหาคม 2561 เวลา:13:00 น. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์ ไม่อนุมัติ
5 00483/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) งานอบรมบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน อ.วังน้ำเย็น Sa Kaeo, Thailand 31 สิงหาคม 2561 เวลา:04:30 น.-31 สิงหาคม 2561 เวลา:20:00 น. นายเมธี ถูกแบบ ไม่อนุมัติ
6 00474/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) งานเกษียณอายุราชการ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา Thailand 07 กันยายน 2561 เวลา:09:00 น.-07 กันยายน 2561 เวลา:17:00 น. นางจุฑามาศ วงศ์แสวง ไม่อนุมัติ
7 00416/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ส่งนักเรียนกลับโรงเรียนสามโคก โรงเรียนสามโคก ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอ สามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 10 ตุลาคม 2561 เวลา:13:00 น.-10 ตุลาคม 2561 เวลา:15:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
8 00415/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) รับนักเรียนโรงเรียนสามโคกเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย โรงเรียนสามโคก ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอ สามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 08 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-08 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป »