::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02624/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) รับ-ส่งวิทยากร (คก.การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่น 2) 2 ซอย อารีย์ Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok, Thailand 08 สิงหาคม 2562 เวลา:07:00 น.-08 สิงหาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี ไม่อนุมัติ
2 02584/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) คัดถ่ายคำพิพากษาและรายงานกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง ศาลปกครองกลาง เลขที่ 20 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 02 สิงหาคม 2562 เวลา:08:30 น.-02 สิงหาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวสุธิดา เจริญศักดิ์ ไม่อนุมัติ
3 02568/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) อบรมการทำกระเป๋าผ้า เทศบาลบางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 09 สิงหาคม 2562 เวลา:08:00 น.-09 สิงหาคม 2562 เวลา:08:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ไม่อนุมัติ
4 02567/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) อบรมการทำอาลัว เทศบาลบางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 09 สิงหาคม 2562 เวลา:08:00 น.-09 สิงหาคม 2562 เวลา:08:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ไม่อนุมัติ
5 02566/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) อบรมทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือน เทศบาลบางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 08 สิงหาคม 2562 เวลา:08:00 น.-08 สิงหาคม 2562 เวลา:08:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ไม่อนุมัติ
6 02565/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) อบรมทำวุ้นกะทิ เทศบาลบางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 08 สิงหาคม 2562 เวลา:08:00 น.-08 สิงหาคม 2562 เวลา:08:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ไม่อนุมัติ
7 02548/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) พิธีเปิดงานมหกรรม/รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในอาหาร จ.ปทุมธานี ลานจอดรถตลาดชัชวาลคลอง7 26 กรกฎาคม 2562 เวลา:11:00 น.-26 กรกฎาคม 2562 เวลา:15:00 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ ไม่อนุมัติ
8 02547/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) ส่งเอกสาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี 26 กรกฎาคม 2562 เวลา:09:00 น.-26 กรกฎาคม 2562 เวลา:12:00 น. น.ส.เพ็ญศิริ ไพจิตร ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 92 124 ถัดไป »