::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00962/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) คก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รับวิทยาการที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (DMK) Vibhavadi Rangsit Road, Sanambin, Don Mueang, Bangkok, Thailand 12 มีนาคม 2562 เวลา:08:30 น.-12 มีนาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี ไม่อนุมัติ
2 00960/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลถอดบทเรียน ตำบล สวนพริกไทย Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 06 มีนาคม 2562 เวลา:08:00 น.-06 มีนาคม 2562 เวลา:17:00 น. นางสาวปรียาภา เมืองนก ไม่อนุมัติ
3 00939/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ถนน แจ้งวัฒนะ Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok, Thailand 29 มีนาคม 2562 เวลา:07:00 น.-29 มีนาคม 2562 เวลา:18:00 น. นางสาวกัลยา นันท์สำเภา ไม่อนุมัติ
4 00926/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ศึกษาชุมชนต้นแบบเพื่อถอดบทเรียน เทศบาลตำบล บ้านใหม่ Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 13 มีนาคม 2562 เวลา:08:30 น.-13 มีนาคม 2562 เวลา:16:00 น. นายภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ ไม่อนุมัติ
5 00925/2019 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ไปส่งนักกีฬาไปราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี Narai Maharach Road, ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง Lopburi, Thailand 17 มีนาคม 2562 เวลา:08:00 น.-17 มีนาคม 2562 เวลา:16:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
6 00917/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ศึกษาดูงาน บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จ.สระบุรี 14 มีนาคม 2562 เวลา:07:30 น.-14 มีนาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวภัทรภร พุฒพันธ์ ไม่อนุมัติ
7 00906/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ส่งผู้ฝึกสอนไปกีฬาที่ลพบุรี (ส่งแล้วกลับ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ถนน นารายณ์มหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง ลพบุรี ประเทศไทย 17 มีนาคม 2562 เวลา:08:00 น.-17 มีนาคม 2562 เวลา:16:16 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
8 00862/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) เพื่อไปจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนสามโคก โรงเรียนสามโคก ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอ สามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 92 110 ถัดไป »