::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01893/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) สำรวจข้อมูลบริบทชุมชน หมู่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ม จ.ปทุมธานี 19 ธันวาคม 2561 เวลา:08:30 น.-20 ธันวาคม 2561 เวลา:08:30 น. นางสาวกันยารัตน์ เอกเอี่ยม ไม่อนุมัติ
2 01891/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เพื่อเก็บข้อมูลสำรวจบริบทชุมชน หมู่1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 19 ธันวาคม 2561 เวลา:08:30 น.-20 ธันวาคม 2561 เวลา:08:30 น. นางสาวกันยารัตน์ เอกเอี่ยม ไม่อนุมัติ
3 01889/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) สำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลจังหวัดสระแก้ว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 19 ธันวาคม 2561 เวลา:07:00 น.-20 ธันวาคม 2561 เวลา:19:00 น. นายอำพล เทศดี ไม่อนุมัติ
4 01881/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ซื้อของพิธีอัญเชิญตรา ตลาดไทย 04 ธันวาคม 2561 เวลา:13:00 น.-04 ธันวาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ไม่อนุมัติ
5 01878/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) นัดเจอเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการในการสำรวจข้อมูลของบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 20 ธันวาคม 2561 เวลา:05:00 น.-20 ธันวาคม 2561 เวลา:20:00 น. นางสาวธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม ไม่อนุมัติ
6 01877/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) พานักศึกษาไปศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพให้แก่นักศึกษาและให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาดูงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศรีราชา ชลบุรี 22 มกราคม 2562 เวลา:08:00 น.-22 มกราคม 2562 เวลา:20:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ไม่อนุมัติ
7 01849/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เพื่อเดินทางเข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Moo 1, Tha Suea Muang อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย 24 มกราคม 2562 เวลา:06:00 น.-26 มกราคม 2562 เวลา:18:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ
8 01836/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) อาจารยและนักศึกษาไปราชการ สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) หมู่ 1 Nong Prue, Bang Phli, Samut Prakan, Thailand 08 มกราคม 2562 เวลา:07:00 น.-08 มกราคม 2562 เวลา:12:00 น. นางสาววันเพ็ญ อินวอ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 95 101 ถัดไป »