::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02167/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) นิเทศ ติดตาม งานนวัตกรรม โครงการ PLC มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ตำบล ท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว ประเทศไทย 30 มิถุนายน 2562 เวลา:12:00 น.-04 กรกฎาคม 2562 เวลา:18:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
2 02148/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) นำผู้บริหารไปร่วมลงนามถวายพระพร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 28 มิถุนายน 2562 เวลา:13:30 น.-28 มิถุนายน 2562 เวลา:17:00 น. นางสาววิษณีย์ ขุนสิงห์ ไม่อนุมัติ
3 02120/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เข้าร่วมทดสอบวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2562 เวลา:06:00 น.-21 มิถุนายน 2562 เวลา:16:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
4 02073/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) บริการวิชาการ ศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทคบางนา 04 กรกฎาคม 2562 เวลา:08:00 น.-06 กรกฎาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ
5 02060/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ไปรับแผนที่ ใช้ในการเรียนการสอน กรมแผนที่ทหาร Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 20 มิถุนายน 2562 เวลา:07:00 น.-20 มิถุนายน 2562 เวลา:14:00 น. นายโชคไพศาล อับดุลเลาะห์ ไม่อนุมัติ
6 02046/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ตรวจติดตามการดำเนินโครงการความยากจน จังหวัดสระแก้ว Thailand 25 มิถุนายน 2562 เวลา:11:00 น.-27 มิถุนายน 2562 เวลา:17:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ไม่อนุมัติ
7 01957/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) เพื่อเดินทางเข้าร่วมการจัดทำแผนคณะฯ โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา ตำบล หอรัตนไชย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 07 มิถุนายน 2562 เวลา:13:00 น.-08 มิถุนายน 2562 เวลา:17:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ
8 01949/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) พันธกิจสัมพันธ์ บริการวิชาการ สวน มะพร้าวน้ำหอมดำเนินสะดวก, ดำเนินสะดวก, Ratchaburi, Thailand 12 มิถุนายน 2562 เวลา:07:00 น.-12 มิถุนายน 2562 เวลา:18:30 น. นางสาวศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 95 124 ถัดไป »