::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02832/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) ต่อวีซ่านักศึกษาต่างชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 11 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-11 กันยายน 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ อนุมัติ
2 02831/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเทศมาเลเซีย สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) หนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ ประเทศไทย 21 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-21 กันยายน 2566 เวลา:15:30 น. นายดุสิตธร งามยิ่ง อนุมัติ
3 02830/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) เข้าร่วมรับชมการแสดงดนตรี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Din Daeng, Bangkok, Thailand 12 กันยายน 2566 เวลา:16:30 น.-12 กันยายน 2566 เวลา:23:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา อนุมัติ
4 02829/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น(0985520680) เข้าร่วมรับชมการแสดงดนตรี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Din Daeng, Bangkok, Thailand 12 กันยายน 2566 เวลา:16:30 น.-12 กันยายน 2566 เวลา:23:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา อนุมัติ
5 02828/2023 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายสุทัศน์ แย้มพลอย(0659921434) บริการวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย 23 กันยายน 2566 เวลา:06:30 น.-23 กันยายน 2566 เวลา:15:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา อนุมัติ
6 02827/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) บริการวิชาการดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย 23 กันยายน 2566 เวลา:06:30 น.-23 กันยายน 2566 เวลา:15:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา อนุมัติ
7 02826/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) บริการวิชาการดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย 23 กันยายน 2566 เวลา:06:30 น.-23 กันยายน 2566 เวลา:15:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา อนุมัติ
8 02825/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) บริการวิชาการดนตรี สวนปทุมวนานุรักษ์ ถนน วิทยุ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 16 กันยายน 2566 เวลา:13:00 น.-16 กันยายน 2566 เวลา:21:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 1370 ถัดไป »