::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01107/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ส่งเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 กรุงเทพ ปริมณฑล 30 เมษายน 2563 เวลา:08:00 น.-30 เมษายน 2563 เวลา:20:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
2 01106/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ชำระค่าบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชำระค่าบริการโทรศัพท์ทีโอที ทีโอที นวนคร 24 เมษายน 2563 เวลา:10:00 น.-24 เมษายน 2563 เวลา:16:00 น. นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนะ อนุมัติ
3 01105/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เพื่อพาผู้ช่วยอธิการบดีไปตืดต่อประสานงานที่ตม.ปทุมและสำนักงานจัดหางานปทุมธานี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 16 เมษายน 2563 เวลา:13:00 น.-16 เมษายน 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ
4 01104/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ส่งเมล่อนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (สกอ., สำนักงบประมาณ, บ้านท่านไพฑูร) กระทรวงการคลัง ถนน พระรามที่ 6 แขวงพญาไท Phaya Thai, Bangkok, Thailand 16 เมษายน 2563 เวลา:09:30 น.-16 เมษายน 2563 เวลา:15:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา อนุมัติ
5 01103/2020 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(097-056-3925) ซื้อวัสดุสำนักงาน พระอินทร์ราชา 14 เมษายน 2563 เวลา:10:00 น.-14 เมษายน 2563 เวลา:17:00 น. นางสาวชุติมา คำขันธ์ อนุมัติ
6 01102/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สุธิพงษ์ คงสมบูรณ์(0922969019) เพื่อพานักศึกษาต่างชาติไปต่อวีซ่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 16 เมษายน 2563 เวลา:09:00 น.-16 เมษายน 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ
7 01101/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ขอพระราชทานเพลิง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถนน หน้าพระลาน แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 13 เมษายน 2563 เวลา:11:00 น.-13 เมษายน 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวเอื้องฟ้า ขันคำ อนุมัติ
8 01100/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) เพื่อเดินทางไปบันทึกเทปผู้ทรงคุณวุฒิงานประชุมวิชาการระดับชาต ครั้งที่ 5 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 15 เมษายน 2563 เวลา:09:00 น.-15 เมษายน 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวปัทมา พรหมสวัสดิ์ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 499 ถัดไป »