::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01245/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ลา ปทุมธานี ประเทศไทย 24 มิถุนายน 2565 เวลา:06:00 น.-24 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
2 01244/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร Soi Sukhumvit 23, Khlong Toei Nuea, Khlong Toei, Bangkok, Thailand 02 กรกฎาคม 2565 เวลา:09:00 น.-02 กรกฎาคม 2565 เวลา:23:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ อนุมัติ
3 01243/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) รับผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมอนุกรรมการความเสี่ยง อ.ปัทมวดี 089-811-7994 67/77 ซอย ประชาชื่น 33 แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 23 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-23 มิถุนายน 2565 เวลา:16:00 น. นางรัตนาภรณ์ หล้าสมบูรณ์ อนุมัติ
4 01242/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ส่งผู้ป่วยพบแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลสามโคก 27 มิถุนายน 2565 เวลา:08:30 น.-27 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข อนุมัติ
5 01236/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ส่งเอกสารและรับเอกสารหน้างบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด ปทุมธานี Thailand 21 มิถุนายน 2565 เวลา:10:00 น.-21 มิถุนายน 2565 เวลา:17:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง อนุมัติ
6 01235/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) ซื้อวัสดุ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 แม็คโคร คลองหลวง ตำบล คลองสอง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 15 มิถุนายน 2565 เวลา:15:00 น.-15 มิถุนายน 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม อนุมัติ
7 01231/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ลงพื้นที่วิจัย โรงเรียนมนต์สิงอนุสรณ์ 15 มิถุนายน 2565 เวลา:06:00 น.-15 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย อนุมัติ
8 01230/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) รับผลิตภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 เมเจอรัชโยธิน Phahonyothin Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 15 มิถุนายน 2565 เวลา:10:00 น.-15 มิถุนายน 2565 เวลา:17:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 976 ถัดไป »