::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01119/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ซื้ออาหารว่างประชุม กบ.คณะ โลตัส นวนคร Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 22 เมษายน 2563 เวลา:10:00 น.-22 เมษายน 2563 เวลา:15:00 น. นางสาวสายพิน ทาทอง อนุมัติ
2 01116/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ส่งเอกสาร ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี Bang Prok, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 21 เมษายน 2563 เวลา:09:30 น.-21 เมษายน 2563 เวลา:15:00 น. นางสาวสุภัทรา ไตรภูมิ อนุมัติ
3 01114/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ส่งเอกสาร แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คุรุสภา, Ratchasima Alley, Dusit, Dusit District, Bangkok, Thailand 21 เมษายน 2563 เวลา:09:00 น.-21 เมษายน 2563 เวลา:19:00 น. นางบุณยนุช เทียบแสน อนุมัติ
4 01113/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ลงพื้นที่บริการวิชาการ จ.ปทุมธานี Thailand 21 เมษายน 2563 เวลา:09:30 น.-21 เมษายน 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวอัณนภา สุขลิ้ม อนุมัติ
5 01112/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายรุ่งโรจน์ รักธรรม(0657077893) เพื่อแจ้ง90วันของนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 23 เมษายน 2563 เวลา:13:00 น.-23 เมษายน 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ
6 01111/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) รับส่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม กรุงเทพมหานคร 07 พฤษภาคม 2563 เวลา:10:00 น.-07 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
7 01110/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) จัดเตรียมอาหารว่างรับรองการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 กรุงเทพ ประชาชื่น 07 พฤษภาคม 2563 เวลา:09:00 น.-07 พฤษภาคม 2563 เวลา:15:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
8 01109/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับส่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม กรุงเทพมหานคร 07 พฤษภาคม 2563 เวลา:10:00 น.-07 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 499 ถัดไป »