::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01257/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) เพื่อส่งเอกสารของงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐสภา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 21 มิถุนายน 2565 เวลา:10:00 น.-21 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ อนุมัติ
2 01255/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) นัดพิจารณาคดีปกครอง ศาลปกครอง ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 07 กรกฎาคม 2565 เวลา:09:00 น.-07 กรกฎาคม 2565 เวลา:17:30 น. นายจาตุรนต์ เทพเดชา อนุมัติ
3 01253/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) นิเทศนักศึกษา โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม Bueng Kham Phroi, Lam Luk Ka District, Pathum Thani, Thailand 05 กรกฎาคม 2565 เวลา:09:15 น.-05 กรกฎาคม 2565 เวลา:16:00 น. นางณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร อนุมัติ
4 01250/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ยกเลิกใบอนุญาตทำงานให้อาจารย์ต่างชาติ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี Ban Klang, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 20 มิถุนายน 2565 เวลา:09:00 น.-20 มิถุนายน 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ
5 01249/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ส่งผู้ป่วยพบแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลปทุมธานี นายชัยวัฒน์ สายแวว 0811025073 จำนวน 1 ราย โรงพยาบาลปทุมธานี ถนน ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว Bang Prok, อำเภอ เมืองปทุมธานี Pathum Thani, Thailand 21 มิถุนายน 2565 เวลา:08:30 น.-21 มิถุนายน 2565 เวลา:20:30 น. นายณัฐวุฒิ วันเชียง อนุมัติ
6 01248/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) เพื่อไปนิเทศนักศึกษา โรงเรียนธัญรัตน์ 104 ถนน รังสิต - นครนายก Rangsit, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 21 มิถุนายน 2565 เวลา:09:15 น.-21 มิถุนายน 2565 เวลา:16:00 น. นางณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร อนุมัติ
7 01247/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี ประเทศไทย 24 มิถุนายน 2565 เวลา:06:00 น.-24 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
8 01246/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี ประเทศไทย 27 มิถุนายน 2565 เวลา:06:00 น.-27 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 976 ถัดไป »