::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01670/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ส่งวิทยากร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) Nong Prue, Bang Phli District, Samut Prakan, Thailand 11 มิถุนายน 2567 เวลา:12:00 น.-11 มิถุนายน 2567 เวลา:18:00 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ อนุมัติ
2 01669/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(0904751738) รับวิทยากรจากสนามบินดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) Vibhavadi Rangsit Road, Sanam Bin, Don Mueang, Bangkok, Thailand 09 มิถุนายน 2567 เวลา:16:00 น.-09 มิถุนายน 2567 เวลา:23:00 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ อนุมัติ
3 01668/2024 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) เพื่อนำนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ WARM UP ACT Make X Robotics Invitation 2024 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 มิถุนายน 2567 เวลา:06:00 น.-23 มิถุนายน 2567 เวลา:21:00 น. นายรุ่งเรือง พิมเพราะ อนุมัติ
4 01667/2024 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) เพื่อนำนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ WARM UP ACT Make X Robotics Invitation 2024 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 22 มิถุนายน 2567 เวลา:06:00 น.-22 มิถุนายน 2567 เวลา:21:00 น. นายรุ่งเรือง พิมเพราะ อนุมัติ
5 01666/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) รับนักศึกษากลับจากศึกษาดูงานประเทศจีน สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) Nong Prue, Bang Phli District, Samut Prakan, Thailand 20 มิถุนายน 2567 เวลา:13:00 น.-20 มิถุนายน 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวเพียงใจ เสือเอก อนุมัติ
6 01665/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(0904751738) พานักกีฬาไป ร.ร หนองเสือ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ตำบล บึงบา อำเภอ หนองเสือ ปทุมธานี ประเทศไทย 05 มิถุนายน 2567 เวลา:09:10 น.-05 มิถุนายน 2567 เวลา:19:30 น. นายชัยวัฒน์ สายแวว อนุมัติ
7 01664/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ผศ.วิมล จิโรจพันธ์ุและคณะ ไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของมหาวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 06 มิถุนายน 2567 เวลา:08:30 น.-06 มิถุนายน 2567 เวลา:18:00 น. นางสุภวรรณ วรรณสอน อนุมัติ
8 01663/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบล คลองเจ็ด Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 28 มิถุนายน 2567 เวลา:08:30 น.-28 มิถุนายน 2567 เวลา:19:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 1601 ถัดไป »