::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00075/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) นำสื่อไปมอบให้โรงเรียนวัดลานนา และโรงเรียนจันทาราม จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดลานนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12 มกราคม 2565 เวลา:11:00 น.-12 มกราคม 2565 เวลา:19:30 น. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์ อนุมัติ
2 00073/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ส่งแลปด่วน Lab ทางห้องปฏิบัติการด่วน ณ. บริษัท กรุงเทพ เมดิคอล แล็บ คลองสาม วันที่11/1/65 เวลา 10.00 น. คลองสาม Khlong Sam, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 11 มกราคม 2565 เวลา:10:00 น.-11 มกราคม 2565 เวลา:15:00 น. นายณัฐวุฒิ วันเชียง อนุมัติ
3 00072/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) รับพระ วัดคุณหญิงส้มจีน Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 14 มกราคม 2565 เวลา:08:00 น.-14 มกราคม 2565 เวลา:15:00 น. นางนันทิยา รักตประจิต อนุมัติ
4 00071/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ส่งเอกสาร สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 17 มกราคม 2565 เวลา:13:30 น.-17 มกราคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาววชิราพร สมอทอง อนุมัติ
5 00069/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ไปประชุม สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ชั้น 1-5 แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 12 มกราคม 2565 เวลา:08:00 น.-12 มกราคม 2565 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม อนุมัติ
6 00067/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ต่อ90วันนักศึกษา ตรวจคนเข้าเมืองปทุมธานี 12 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-12 มกราคม 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ อนุมัติ
7 00066/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) ส่งเอกสารและประสานงานถ้วยรางวัลพระราชทาน สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10 มกราคม 2565 เวลา:13:30 น.-10 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. นายกฤตนันท์ ในจิต อนุมัติ
8 00065/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4122  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธิติศักดิ์ สุโกกี(0800036083) ไปส่งแลปเพื่อตรวจภูมิ ที่ เมดิคอล แล็บ คลองสาม คลองหลวง คลองสาม Khlong Sam, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 10 มกราคม 2565 เวลา:13:30 น.-10 มกราคม 2565 เวลา:18:30 น. นายณัฐวุฒิ วันเชียง อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 881 ถัดไป »