::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01021/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ซ่อมบำรุงรถ Toyota ประตูน้ำพระอินทร์ สาขา วังน้อย Phahonyothin Road, Lam Sai, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 13 มีนาคม 2563 เวลา:07:30 น.-13 มีนาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 01010/2020 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(097-056-3925) ส่งนักศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้งเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อ โรงแรมค้นทารี อยุธยา 27 มีนาคม 2563 เวลา:14:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:19:00 น. นายธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ยกเลิก
3 01009/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ส่งนักศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้งเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อ โรงแรมคันทารี อยุธยา 25 มีนาคม 2563 เวลา:07:30 น.-25 มีนาคม 2563 เวลา:12:00 น. นายธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ยกเลิก
4 01003/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) ซื้อวัสดุ อ.พยอม จ.พระนครศรีอยุธยา 10 มีนาคม 2563 เวลา:11:00 น.-10 มีนาคม 2563 เวลา:16:00 น. นางปราณี นายาว เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 00997/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับวิทยากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rangsit - Nakhon Nayok Road, Khlong Hok, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 26 มีนาคม 2563 เวลา:07:00 น.-26 มีนาคม 2563 เวลา:11:30 น. นางสาวนิภารัตน์ อินทรรักษ์ ยกเลิก
6 00996/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับวิทยากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rangsit - Nakhon Nayok Road, Khlong Hok, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 25 มีนาคม 2563 เวลา:07:00 น.-25 มีนาคม 2563 เวลา:11:30 น. นางสาวนิภารัตน์ อินทรรักษ์ ยกเลิก
7 00995/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับวิทยากร คลองสาม Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 23 มีนาคม 2563 เวลา:07:00 น.-23 มีนาคม 2563 เวลา:11:30 น. นางสาวนิภารัตน์ อินทรรักษ์ ยกเลิก
8 00991/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ศึกษาขุมชน ถนน ปทุม-สามโคก Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 11 มีนาคม 2563 เวลา:09:00 น.-11 มีนาคม 2563 เวลา:18:00 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 366 ถัดไป »