::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02846/2022 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายสุทัศน์ แย้มพลอย(0659921434) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการสอน ตลาดไท 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา:09:00 น.-17 พฤศจิกายน 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวศิริพร นามเทศ ยกเลิก
2 02844/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ศึกษาดูงาน องค์การบริหารจังหวัดสิงห์บุรี 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:06:30 น.-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวหรรษา เวียงวะลัย เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 02841/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ศึกษาดูงาน ฟาร์มสายทอง Nong Yang Sua, Muak Lek District, Saraburi, Thailand 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา:07:00 น.-19 พฤศจิกายน 2565 เวลา:21:00 น. นางสมาพร เรืองสังข์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 02840/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบางประหัน 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา:12:30 น.-29 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 02839/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) บริการวิชาการ เทศบาลพระอินทร์ราชา 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา:08:00 น.-24 พฤศจิกายน 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวศิริพร นามเทศ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 02838/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ไปซื้อวัสดุ แม็คโคร คลองหลวง , เมืองเอก รังสิต 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา:10:00 น.-16 พฤศจิกายน 2565 เวลา:17:00 น. นางปราณี นายาว เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 02837/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(097-2671193) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี ประเทศไทย 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:06:00 น.-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข ยกเลิก
8 02835/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ประชุมจับสลากแบ่งสายกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Thahan Road, Mak Khaeng Sub-district, เมือง Udon Thani, Thailand 15 ธันวาคม 2565 เวลา:06:00 น.-17 ธันวาคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 618 ถัดไป »