::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02276/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () เพื่อจ้ดซื้อในโครงการพิเศษ กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ตลาดไทย และเม็คโคร 07 มกราคม 2565 เวลา:08:30 น.-07 มกราคม 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวจุรีมาศ ดีอำมาตย์ ยกเลิก
2 02275/2021 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ส่งคนไข้เพื่อวินิจฉัยโรค โรงพยาบาลสามโคก 28 ธันวาคม 2564 เวลา:08:30 น.-28 ธันวาคม 2564 เวลา:15:30 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ยกเลิก
3 02272/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) จัดอบรม คลองลาน ตำบล คลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน กำแพงเพชร ประเทศไทย 08 มกราคม 2565 เวลา:08:00 น.-11 มกราคม 2565 เวลา:01:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ยกเลิก
4 02268/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เข้าพบผู้บริหาร อบต.สวนพริกไทย อบต.สวนพริกไทย 27 ธันวาคม 2564 เวลา:13:30 น.-27 ธันวาคม 2564 เวลา:19:30 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ยกเลิก
5 02266/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ประชุม/สัมมนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 28 ธันวาคม 2564 เวลา:09:00 น.-28 ธันวาคม 2564 เวลา:19:00 น. นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 02260/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ส่ง lab ตรวจภูมิทางห้องปฏิบัติการ คลองสาม ตำบล คลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 23 ธันวาคม 2564 เวลา:13:00 น.-23 ธันวาคม 2564 เวลา:18:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ยกเลิก
7 02258/2021 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) ส่งอุปกรณ์คืนที่ร้านอาหารลุงนวย วังน้อย สวนอาหารลุงนวย หมู่ 1 Lam Sai, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 23 ธันวาคม 2564 เวลา:15:30 น.-23 ธันวาคม 2564 เวลา:19:30 น. นางสาวศิริพร ตุ้มสุข ยกเลิก
8 02251/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) จัดหาวัสดุของคณะ รังสิต ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 23 ธันวาคม 2564 เวลา:09:00 น.-23 ธันวาคม 2564 เวลา:18:30 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 523 ถัดไป »