::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00497/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ดำเนินโครงการค่ายภาวะผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Phrommani, Mueang Nakhon Nayok District, Nakhon Nayok, Thailand 28 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-28 สิงหาคม 2561 เวลา:16:00 น. นายวิวัฒน์ คลังวิจิตร เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00496/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ดำเนินโครงการค่ายภาวะผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Phrommani, Mueang Nakhon Nayok District, Nakhon Nayok, Thailand 29 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-29 สิงหาคม 2561 เวลา:16:00 น. นายวิวัฒน์ คลังวิจิตร ยกเลิก
3 00495/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ดำเนินโครงการค่ายภาวะผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Phrommani, Mueang Nakhon Nayok District, Nakhon Nayok, Thailand 27 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-27 สิงหาคม 2561 เวลา:16:00 น. นายวิวัฒน์ คลังวิจิตร เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 00494/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) นิเทศนักศึกษา โรงเรียนสาธิตบางนา ถนนสันตินครถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา บางพลี สมุทรปราการ ประเทศไทย 16 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-16 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวธนัชพร บรรเทาใจ ยกเลิก
5 00492/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) แข่งขันหุ่นยนต์ เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ถนน ศรีจันทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย 30 สิงหาคม 2561 เวลา:11:00 น.-03 กันยายน 2561 เวลา:14:00 น. นายเทิดศักดิ์ อินทโชติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00489/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) รับส่งนักกีฬา สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) หมู่ 1 Nong Prue, Bang Phli, Samut Prakan, Thailand 30 กันยายน 2561 เวลา:07:00 น.-08 ตุลาคม 2561 เวลา:22:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ยกเลิก
7 00488/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) รับส่งนักกีฬา สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) หมู่ 1 Nong Prue, Bang Phli, Samut Prakan, Thailand 30 กันยายน 2561 เวลา:07:00 น.-08 ตุลาคม 2561 เวลา:22:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ยกเลิก
8 00486/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ให้อาจารย์จำนวน1 ท่าน ไปสอนตลอดภาคการศึกษา ศูนย์สระแก้ว 19 สิงหาคม 2561 เวลา:06:00 น.-19 สิงหาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 ... 571 596 ถัดไป »