::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00546/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ () ส่งนักศึกษาต่างชาติโครงการเแลกเปลี่ยนSEA Teachers ที่สนามบินดอนเมือง สนามบินดอนเมือง อาคารจอดรถผู้โดยสารระหว่างประเทศ Sanambin, Don Mueang, Bangkok, Thailand 29 สิงหาคม 2561 เวลา:05:30 น.-29 สิงหาคม 2561 เวลา:15:00 น. นางสาวอรัญญา มุดและ ยกเลิก
2 00545/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ () นำนักศึกษาต่างชาติในโครงการSEA Teachers ไปศึกษาดูงาน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม Na Phra Lan Road, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 25 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-25 สิงหาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวอรัญญา มุดและ ยกเลิก
3 00544/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน อส-5483  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () นำนักศึกษาต่างชาติในโครงการSEA Teachers ไปศึกษาดูงาน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม Na Phra Lan Road, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 25 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-25 สิงหาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวอรัญญา มุดและ ยกเลิก
4 00540/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) บริการวิชาการ เทศบาเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง 21 สิงหาคม 2561 เวลา:07:30 น.-21 สิงหาคม 2561 เวลา:18:00 น. นายพิษณุ แก้วตะพาน เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 00539/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) นำเอกสารส่งผู้ประเมินระดับคณะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Nakhon Ratchasima Road, Dusit, Bangkok, Thailand 15 สิงหาคม 2561 เวลา:13:30 น.-15 สิงหาคม 2561 เวลา:17:30 น. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00538/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) บริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนวัฒนานคร Watthana Nakhon, Watthana Nakhon District, Sa Kaeo, Thailand 24 สิงหาคม 2561 เวลา:07:30 น.-26 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ยกเลิก
7 00537/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ () ส่งกรรมการตรวจประเมินประกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Pridi Banomyong Rd Pratuchai, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 23 สิงหาคม 2561 เวลา:16:00 น.-23 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวชลียา ยางงาม ยกเลิก
8 00536/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ () รับกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Pridi Banomyong Rd Pratuchai, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 23 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-23 สิงหาคม 2561 เวลา:09:30 น. นางสาวชลียา ยางงาม ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... 568 596 ถัดไป »