::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00582/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) พานักศึกษาแลกเปลี่ยนไปสถานเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย Phetchaburi Road, Thanon Phetchaburi, Ratchathewi, กรุงเทพมหานคร Thailand 18 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-18 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นายอำพล เทศดี ยกเลิก
2 00580/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ซื้อวัสดุ รังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 20 สิงหาคม 2561 เวลา:10:30 น.-20 สิงหาคม 2561 เวลา:14:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 00579/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ(สัมมนาครั้งที่2)การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันตก ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย Sai Noi, Sai Noi District, Nonthaburi, Thailand 23 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-23 สิงหาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสุดาพร หงอกสิมมา ยกเลิก
4 00572/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) รับส่งนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Highway 3414, ต.ศาลายา Phutthamonthon District, Nakhon Pathom, Thailand 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:00 น.-16 พฤศจิกายน 2561 เวลา:20:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ยกเลิก
5 00571/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0777  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) รับส่งนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Highway 3414, ต.ศาลายา Phutthamonthon District, Nakhon Pathom, Thailand 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:00 น.-16 พฤศจิกายน 2561 เวลา:20:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ยกเลิก
6 00564/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) รับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักคณะ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ Pratuchai, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 20 สิงหาคม 2561 เวลา:06:00 น.-20 สิงหาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวณีรนุช ทิศกระโทก เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 00563/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายพยุง ขลังธรรมเนียม(0867592140) นำนักศึกษาวิชาทหารรายงานตัวและสมัครเรียน ศูนย์กำลังพลสำรอง ดินแดง 01 กันยายน 2561 เวลา:06:00 น.-01 กันยายน 2561 เวลา:10:00 น. นายอานนท์ มีสมบัติ ยกเลิก
8 00560/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ซื้อของบริหารสนง. HomePro รังสิต ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี, Pathum Thani, Thailand 17 สิงหาคม 2561 เวลา:13:00 น.-17 สิงหาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวเบญญา นามณรงค์ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... 566 596 ถัดไป »