::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02758/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เพื่อพานักศึกษาต่างชาติไปต่อวีซ่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 06 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-06 กันยายน 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ ไม่อนุมัติ
2 02750/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ต่อวีซ่านักศึกษา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 05 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-05 กันยายน 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ ไม่อนุมัติ
3 02746/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น(0985520680) นำนักเรียนแข่งขันกีฬา โรงเรียนทวีธาภิเศก ซอย อิสรภาพ 42 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 01 ตุลาคม 2566 เวลา:08:00 น.-01 ตุลาคม 2566 เวลา:21:00 น. นายธรรมรัฐ รูปคม ไม่อนุมัติ
4 02745/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น(0985520680) นำนักเรียนแข่งขันกีฬา โรงเรียนทวีธาภิเศก ซอย อิสรภาพ 42 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 30 กันยายน 2566 เวลา:08:00 น.-30 กันยายน 2566 เวลา:21:00 น. นายธรรมรัฐ รูปคม ไม่อนุมัติ
5 02726/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) บริการวิชาการ หมู่บ้านทัสคานี ซอย 37 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 02 กันยายน 2566 เวลา:13:00 น.-02 กันยายน 2566 เวลา:22:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
6 02725/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) บริการวิชาการดนตรี หมู่บ้านทัสคานี ซอย 37 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 02 กันยายน 2566 เวลา:13:00 น.-02 กันยายน 2566 เวลา:22:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
7 02709/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) บริการวิชาการบรรเลงดนตรี หมู่บ้าน ทัสคานี มีนบุรี-ประชาร่วมใจ 37 ซอย ประชาร่วมใจ 37 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 02 กันยายน 2566 เวลา:13:00 น.-02 กันยายน 2566 เวลา:22:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
8 02701/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) เพื่อนำนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 10 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-10 กันยายน 2566 เวลา:21:00 น. นายรุ่งเรือง พิมเพราะ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 124 ถัดไป »