::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00576/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับชาวบ้านมาอบรมที่มหาวิทยาลัย คลองห้า Pathum Thani, Thailand 03 เมษายน 2565 เวลา:07:00 น.-03 เมษายน 2565 เวลา:19:30 น. นายภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ ไม่อนุมัติ
2 00482/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) เพื่อไปศึกษาดูงานที่ ม.สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ป่าหมอก ซอย ท่าระหัด หมู่2 ตำบล โคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ประเทศไทย 31 มีนาคม 2565 เวลา:06:30 น.-01 เมษายน 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี ไม่อนุมัติ
3 00184/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ไปสนามบินดอนเมือง เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนามบินดอนเมือง Vibhavadi Rangsit Road, Sanambin, Don Mueang, Bangkok, Thailand 08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:06:00 น.-09 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:20:00 น. นายเกรียงไกร แก้วหลอย ไม่อนุมัติ
4 02071/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เพื่อร่วมบริการวิชาการ ตามความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบล หินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก นครนายก ประเทศไทย 05 ธันวาคม 2564 เวลา:16:00 น.-05 ธันวาคม 2564 เวลา:22:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
5 02047/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) รับส่งผู้ทรงคุณวุฒิงานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ ซอย สุขสวัสดิ์ 30 แขวง บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา:05:00 น.-29 พฤศจิกายน 2564 เวลา:22:00 น. นางสาวนัฏภรณ์ พูลภักดี ไม่อนุมัติ
6 01837/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ลงพื้นที่ดำเนินโครงการU2T ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 09 พฤศจิกายน 2564 เวลา:08:30 น.-09 พฤศจิกายน 2564 เวลา:20:00 น. นางสาวนิรินธนา บุษปฤกษ์ ไม่อนุมัติ
7 01836/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ลงพื้นที่ดำเนินโครงการU2T ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 08 พฤศจิกายน 2564 เวลา:08:30 น.-08 พฤศจิกายน 2564 เวลา:20:00 น. นางสาวนิรินธนา บุษปฤกษ์ ไม่อนุมัติ
8 01740/2021 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) เพื่อพานักศึกษาต่างชาติไปต่อวีซ่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 15 ตุลาคม 2564 เวลา:09:00 น.-15 ตุลาคม 2564 เวลา:16:00 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 95 ถัดไป »