::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01676/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) เพื่อร่วมบรรเลงดนตรีกับทางจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนน ปทุม-สามโคก ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี ประเทศไทย 27 กรกฎาคม 2565 เวลา:15:00 น.-27 กรกฎาคม 2565 เวลา:21:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
2 01643/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ไปฟังพระสวดอภิธรรมศพบิดาครูวุฒินันท์ โชคอำนวย วัดใหม่ปิ่นเกลียว 25 กรกฎาคม 2565 เวลา:16:30 น.-26 กรกฎาคม 2565 เวลา:00:00 น. นายพัทธนันท์ เขียวยันต์ ไม่อนุมัติ
3 01614/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ลงพื้นที่วิจัย วัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร สระแก้ว ประเทศไทย 24 กรกฎาคม 2565 เวลา:15:00 น.-25 กรกฎาคม 2565 เวลา:23:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
4 01602/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) พานักเรียนไปแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 24 กรกฎาคม 2565 เวลา:07:00 น.-24 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
5 01597/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) พานักเรียนไปแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 24 กรกฎาคม 2565 เวลา:07:00 น.-24 กรกฎาคม 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
6 01595/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) เพื่อเข้าร่วมอบรมศูนย์การศึกษาด้านดนตรีสระบุรี โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ตำบล ท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย สระบุรี ประเทศไทย 21 กรกฎาคม 2565 เวลา:08:00 น.-21 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
7 01545/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) มอบกระเช้าผลไม้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทางคู่ขนาน ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 21 กรกฎาคม 2565 เวลา:15:00 น.-21 กรกฎาคม 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ
8 01511/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) พานักศึกษาไปประกวดมารยาทไทยระดับชาติ(ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซอย อิสรภาพ 15 แขวง หิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 27 กรกฎาคม 2565 เวลา:06:00 น.-27 กรกฎาคม 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 101 ถัดไป »