::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01818/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน กบินทร์บุรี Mueang Kao, Kabin Buri District, Prachin Buri, Thailand 31 พฤษภาคม 2562 เวลา:05:00 น.-31 พฤษภาคม 2562 เวลา:20:00 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ ไม่อนุมัติ
2 01815/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ติดต่อราชการในการจัดตั้งศูนย์ one Stop Service เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 24 พฤษภาคม 2562 เวลา:13:00 น.-24 พฤษภาคม 2562 เวลา:16:30 น. นายเกรียงไกร แก้วหลอย ไม่อนุมัติ
3 01811/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเบื้องต้นในการผลิตสารคดีเทิดพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ Ratchadamnoen Nok Road, Dusit, Bangkok, Thailand 24 พฤษภาคม 2562 เวลา:07:00 น.-24 พฤษภาคม 2562 เวลา:14:00 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ ไม่อนุมัติ
4 01802/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายสุขสิต ผ่องผึ้ง(0927797174) เข้าร่วมพิธีเปืดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 11 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Ratchadamnoen Klang Road, Wat Bowon Niwet, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 27 พฤษภาคม 2562 เวลา:09:00 น.-27 พฤษภาคม 2562 เวลา:13:00 น. อ.ชยันต์ พลอาสา ไม่อนุมัติ
5 01799/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) การประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Chaeng Watthana Road, Anusawari, Bang Khen, Bangkok, Thailand 27 พฤษภาคม 2562 เวลา:08:30 น.-28 พฤษภาคม 2562 เวลา:16:30 น. นายนพสิทธิ์ เหมือนสังข์ ไม่อนุมัติ
6 01795/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) จัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนนวนครหน้าเมือง ชุมชนนวนครหน้าเมือง จ.ปทุมธานี 26 พฤษภาคม 2562 เวลา:08:30 น.-26 พฤษภาคม 2562 เวลา:16:30 น. นายวิศรุต ขวัญคุ้ม ไม่อนุมัติ
7 01792/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) เพื่อไปจัดอบรมบัญชีครัวเรือน โรงเรียนบ้านไร่สามสี วังสมบูรณ์ สระแก้ว 22 พฤษภาคม 2562 เวลา:06:00 น.-22 พฤษภาคม 2562 เวลา:18:00 น. นางสาวฤทัย สำเนียงเสนาะ ไม่อนุมัติ
8 01790/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเล่ย์บอลชายหาดนานาชาติ สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) หมู่ 1 หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ ประเทศไทย 24 พฤษภาคม 2562 เวลา:02:05 น.-24 พฤษภาคม 2562 เวลา:06:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 97 124 ถัดไป »