::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02331/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) รับส่งกรรมการติดตามมาเป็นกรรมการสัมภาษณ์ หมู่บ้านมหาดไทย พุทธมณฑลสาย 2 20 ตุลาคม 2565 เวลา:07:00 น.-20 ตุลาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
2 02330/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) รับส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดไปสมาคมวอลเล์บอล (ประสานคุณสุธน) สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bang Kapi District, Bangkok, Thailand 02 ตุลาคม 2565 เวลา:13:00 น.-02 ตุลาคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ อนุมัติ
3 02329/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ไปนิเทศนักศึกษา ดอนเมือง Bangkok, Thailand 30 กันยายน 2565 เวลา:08:30 น.-30 กันยายน 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ อนุมัติ
4 02327/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ไปประชุมเรื่องอาคารอำนวยการ ที่มรภ.วไลยอลงกรณ์ ศูนย์กทม 153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 03 ตุลาคม 2565 เวลา:12:30 น.-03 ตุลาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวฤทัยรัตน์ กองโค อนุมัติ
5 02325/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ศึกษาดูงานสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านพิชิตใจ กรุงเทพมหานคร 05 ตุลาคม 2565 เวลา:12:00 น.-05 ตุลาคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวศิริวรรณ กำแพงพันธ์ อนุมัติ
6 02324/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ศึกษาดูงานที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 07 ตุลาคม 2565 เวลา:06:00 น.-07 ตุลาคม 2565 เวลา:23:00 น. นางรัชพร คุตตะสิงคี อนุมัติ
7 02323/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) ศึกษาดูงานที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 07 ตุลาคม 2565 เวลา:06:00 น.-07 ตุลาคม 2565 เวลา:23:00 น. นางรัชพร คุตตะสิงคี อนุมัติ
8 02322/2022 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) ประชุมติดตามงานสระแก้ว จ.สระแก้ว ประเทศไทย 30 กันยายน 2565 เวลา:12:00 น.-01 ตุลาคม 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวอาทูล คูณศรี อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 1062 ถัดไป »