::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01519/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) พาไปนศ.ไปทำทันตกรรม โรงพยาบาลสามโคก ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 21 พฤษภาคม 2567 เวลา:08:30 น.-21 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:00 น. นายอนันต์ อารี อนุมัติ
2 01518/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) เพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ตำบล ศรีราชา Si Racha District, Chon Buri, Thailand 30 พฤษภาคม 2567 เวลา:07:00 น.-31 พฤษภาคม 2567 เวลา:22:00 น. นางสาวธิดา โยธากุล อนุมัติ
3 01514/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ตำบล ศรีราชา Si Racha District, Chon Buri, Thailand 30 พฤษภาคม 2567 เวลา:07:00 น.-31 พฤษภาคม 2567 เวลา:22:00 น. นางสาวธิดา โยธากุล อนุมัติ
4 01513/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายสุขสิต ผ่องผึ้ง(0927797174) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน โลตัส นวนคร Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 17 พฤษภาคม 2567 เวลา:10:30 น.-17 พฤษภาคม 2567 เวลา:15:00 น. นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์ อนุมัติ
5 01512/2024 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) พาบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการไป คก.ทบทวนแผนฯและทำแผนปฏิบัติการฯ เฮลล์ แลน สปา แอนด์ รีสอร์ท North Pattaya Road, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri, Thailand 12 มิถุนายน 2567 เวลา:08:00 น.-13 มิถุนายน 2567 เวลา:22:00 น. นางสาวพจมาน บุญทูล อนุมัติ
6 01511/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ต่อวีซ่านักศึกษา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 17 พฤษภาคม 2567 เวลา:10:00 น.-17 พฤษภาคม 2567 เวลา:18:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ อนุมัติ
7 01510/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 30 พฤษภาคม 2567 เวลา:07:00 น.-30 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา อนุมัติ
8 01509/2024 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายกิตติศักดิ์ มั่นศรีจันทร์(0835325332) รองภิศักดิ์ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการสร้างโอกาสการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ โรงแรม เดอะ สุโกศล Thanon Si Ayutthaya, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, Thailand 18 พฤษภาคม 2567 เวลา:13:00 น.-18 พฤษภาคม 2567 เวลา:20:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 1586 ถัดไป »