::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00088/2022 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) รับส่งนายกสภามหาวิทยาลัยมาประชุม ถนน วงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร 03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:10:00 น.-03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:19:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
2 00087/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ส่งเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรุงเทพ 28 มกราคม 2565 เวลา:08:00 น.-28 มกราคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
3 00086/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ส่งเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรุงเทพ ปริมณฑล 28 มกราคม 2565 เวลา:08:00 น.-28 มกราคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
4 00084/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ไปซื้อเครื่องสักการะหลวงพ่อใหญ่ ตลาดไท, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 13 มกราคม 2565 เวลา:13:00 น.-13 มกราคม 2565 เวลา:19:30 น. นางนันทิยา รักตประจิต อนุมัติ
5 00083/2022 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) รับส่งคณะกรรมการติดตามฯ มาประชุม พุทธมณฑลสาย 2 14 มกราคม 2565 เวลา:11:00 น.-14 มกราคม 2565 เวลา:18:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
6 00082/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) มีส่งแลปด่วน ส่ง Lab ทางห้องปฏิบัติการ ณ. บริษัท กรุงเทพ เมดิคอล แล็บ คลองสาม วันที่12/1/65 เวลา 14.00 น. คลองสาม Khlong Sam, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 12 มกราคม 2565 เวลา:14:00 น.-12 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. นายณัฐวุฒิ วันเชียง อนุมัติ
7 00081/2022 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายสุทัศน์ แย้มพลอย(0659921434) ไปรับรูปเล่ม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา หมู่ที่ 1 ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 12 มกราคม 2565 เวลา:11:00 น.-12 มกราคม 2565 เวลา:16:00 น. นายกฤตนันท์ ในจิต อนุมัติ
8 00079/2022 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกลาง(0895399087) พาผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงาน โครงการการศึกษาองค์กรชั้นนำในการบริหารงานด้านการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9 ซอย 7 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 04 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:07:30 น.-04 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 881 ถัดไป »