::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01128/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เพื่อพาอาจารย์ต่างชาติไปต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 13 พฤษภาคม 2563 เวลา:09:00 น.-13 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ
2 01127/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สุธิพงษ์ คงสมบูรณ์(0922969019) เพื่อพานักศึกษาต่างชาติไปแจ้ง 90 วัน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 28 เมษายน 2563 เวลา:13:00 น.-28 เมษายน 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ
3 01126/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดา นางสาวอรอนงค์ วาดเขียน วัดบ้านสร้าง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26 เมษายน 2563 เวลา:15:00 น.-26 เมษายน 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวศรัญญา มณีวรรณ อนุมัติ
4 01125/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดา นางสาวอรอนงค์ วาดเขียน วัดบ้านสร้าง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 24 เมษายน 2563 เวลา:17:00 น.-24 เมษายน 2563 เวลา:23:00 น. นางสาวศรัญญา มณีวรรณ อนุมัติ
5 01124/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) รับปลา จำนวน 20 ถุง ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาหนองเสือ 29 เมษายน 2563 เวลา:09:00 น.-29 เมษายน 2563 เวลา:18:00 น. น.ส.เพ็ญศิริ ไพจิตร อนุมัติ
6 01123/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ มารดา อ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 25 เมษายน 2563 เวลา:14:00 น.-26 เมษายน 2563 เวลา:02:00 น. นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์ อนุมัติ
7 01122/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ส่งเอกสารดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน Mit Maitri Road, Din Daeng, Bangkok, Thailand 12 พฤษภาคม 2563 เวลา:08:30 น.-12 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:30 น. นายกิตติวุฒิ ไชยการ อนุมัติ
8 01121/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ประชุมคัดเลือกนศ.โครงการทุนเอราวัณ โรงเรียนสามเสนนอก ประชาราษฎร์อนุกูล Pracha Songkhro Road, Din Daeng, Bangkok, Thailand 29 เมษายน 2563 เวลา:06:30 น.-29 เมษายน 2563 เวลา:21:30 น. น.ส.กนกภรณ์ สุธัมรส อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 499 ถัดไป »