::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00632/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ออกประชาสัมพันธ์และสัมภาษณ์ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ถนน จันทบุรี - สระแก้ว Wang Nam Yen, Wang Nam Yen District, Sa Kaeo, Thailand 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:08:30 น.-11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:20:00 น. นางสาวนิรชา ชนากรณ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00631/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) เพื่อนำคณะอาจารย์และนักศึกษาไปประชาสัมพันธ์คณะและสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์ ฯ โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" พระนครศรีอยุธยา 08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:13:00 น. นางสาวฤทัย สำเนียงเสนาะ เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 00629/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) เพื่อเข้าร่วมอบรม เรื่อง เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Soi Itsaraphap 15, Hiranruchi, Thon Buri, Bangkok, Thailand 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:17:00 น. นางสาวพิมพ์นารา นิลฤทธิ์ ยกเลิก
4 00625/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) ชมผลงานศิลปนิพนธ์thesisของนักศึกษาทัศนศิลป์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนน พระรามที่ ๑ แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 20 มีนาคม 2562 เวลา:14:00 น.-20 มีนาคม 2562 เวลา:21:00 น. อ.ชยันต์ พลอาสา เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 00624/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เพื่อพาคณะตรวจเยี่ยมจากคุรุสภา ตรวจเยี่ยมสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา Nakhon Ratchasima Road, Dusit, Bangkok, Thailand 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:08:00 น.-28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:30 น. นางบุณยนุช เทียบแสน ยกเลิก
6 00623/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ () คุรุสภามาตรวจเยี่ยม สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา Nakhon Ratchasima Road, Dusit, Bangkok, Thailand 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:08:00 น.-28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:30 น. นางบุณยนุช เทียบแสน ยกเลิก
7 00622/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) รับ-ส่งนักดนตรีกิจกรรมวันเจ้าฟ้าวิชาการ โรงเรียนวัดนนทวิมล จังหวัดนนทบุรี 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 00621/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) รับ-ส่งนักดนตรีกิจกรรมวันเจ้าฟ้าวิชาการ โรงเรียนนันทวิมล จังหวัดนนทบุรี 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:30 น.-14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... 560 716 ถัดไป »