::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01068/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) พานักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018" ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 19 ตุลาคม 2561 เวลา:11:00 น.-19 ตุลาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 01063/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายพยุง ขลังธรรมเนียม(0867592140) ประชุมฝ่ายยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 05 ตุลาคม 2561 เวลา:09:00 น.-05 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น. นายก้องไพร หล้าสมบูรณ์ ยกเลิก
3 01062/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ () กิจกรรมนักเรียน รด. แจ้งวัฒนะ Khlong Klua, Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand 03 ตุลาคม 2561 เวลา:08:00 น.-03 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ยกเลิก
4 01061/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเดชา โนนทะเสน(0623414488) ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพบิดานางสาววิราวรรณ สินแสง วัดนครธรรม Thesaban Road, ตำบล วัฒนานคร Watthana Nakhon District, Sa Kaeo, Thailand 02 ตุลาคม 2561 เวลา:16:00 น.-00 543 เวลา:00:00 น. นางสาวศรัญญา มณีวรรณ ยกเลิก
5 01059/2018 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพบิดานางสาววิราวรรณ สินแสง วัดนครธรรม Thesaban Road, ตำบล วัฒนานคร Watthana Nakhon District, Sa Kaeo, Thailand 02 ตุลาคม 2561 เวลา:16:00 น.-00 543 เวลา:00:00 น. นางสาวศรัญญา มณีวรรณ ยกเลิก
6 01058/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ชะระค่าขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าโขลง 01 ตุลาคม 2561 เวลา:09:00 น.-01 ตุลาคม 2561 เวลา:14:00 น. นางมลิวัลย์ พลเยี่ยม ยกเลิก
7 01055/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () พานักศึกษาไปศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ ณ บริษัท ซอฟต์สแควร์ จำกัด Soft Square Group หมู่บ้านเมืองเอก จ.ปทุมธานี 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:12:00 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ยกเลิก
8 01050/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () เข้าร่วมประชุมงาน ASTC 2019 มหาวิทยาลัยรังสิต Lak Hok, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 19 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น.-19 ตุลาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... 560 618 ถัดไป »