::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00591/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) 1) เพื่อฝึกฝนการบรรยายสถานที่สำคัญของประเทศในประชาคมอาเซียนที่เดินทางไปเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามข้อมูลพื้นฐาน 2) เพื่อฝึกการจัดทำข้อมูล/แผ่นพับแนะนำสถานที่สำคัญที่เดินทางไปโดยจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 3) เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในบริบทจริง ด่านชายแดนบ้านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว 22 มีนาคม 2562 เวลา:05:00 น.-22 มีนาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวฤทัย สำเนียงเสนาะ ยกเลิก
2 00590/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) รับ - ส่งพระ งานวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ วัดท่าไม้ Tha Mai, Krathum Baen District, Samut Sakhon, Thailand 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:05:00 น.-15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 00589/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) ซื้อดอกไม้ และรับพวงมาลา งานวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ตลาดไท ตำบล คลองหนึ่ง Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:13:00 น.-14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 00588/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) ซ่อมบำรุง รังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:08:00 น.-13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:17:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 00587/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) ซื้อชุดสังฆทาน งานวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ แม็คโคร คลองหลวง Khlong Luang Road, Khlong Song, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:09:00 น.-12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:15:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00584/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () โครงการสำรวจบริบทชุมชน หมู่11 ตำบลคูบางหลวง 04 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:08:30 น.-04 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:16:30 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ ยกเลิก
7 00581/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) เพื่อแนะแนวและเชิญชวนให้นักศึกษาจากสถานศึกษาที่กำหนดมาศึกษาต่อที่ VRU วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ถนนเทศบาล 1 อ.บ้านหมอ อำเภอ บ้านหมอ สระบุรี ประเทศไทย 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:08:30 น.-07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:17:00 น. นายธีรนนท์ ไชยคุณ ยกเลิก
8 00579/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โรงแรม มวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท Muak Lek, Muak Lek District, Saraburi, Thailand 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-01 มีนาคม 2562 เวลา:16:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... 563 716 ถัดไป »