::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00623/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) พานักศึกษา SEA-Teacher ศึกษาดูงาน ตลาดสามชุก Sam Chuk, Sam Chuk District, Suphan Buri, Thailand 25 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-25 สิงหาคม 2561 เวลา:15:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ยกเลิก
2 00621/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0777  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายวีระ คงคล้าย(0904259735) ชมการแสดงโขนพระราชทาน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Din Daeng, Bangkok, Thailand 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:11:30 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:19:00 น. นางสาวมณฑา วิริยางกูร ยกเลิก
3 00620/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายพยุง ขลังธรรมเนียม(0867592140) ชมการแสดงโขนพระราชทาน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Din Daeng, Bangkok, Thailand 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:11:30 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:19:00 น. นางสาวมณฑา วิริยางกูร ยกเลิก
4 00618/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) รับคณะกรรมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 11 ตุลาคม 2561 เวลา:05:30 น.-11 ตุลาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ยกเลิก
5 00616/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) บริหารจัดการสนง. บริษัท ดำรงรังสิต จำกัด Phahon Yothin 133 Alley, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 24 สิงหาคม 2561 เวลา:09:30 น.-24 สิงหาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางสาวเบญญา นามณรงค์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00613/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา บ้านคลองอาลาง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-18 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ยกเลิก
7 00612/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ () กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา บ้านคลองอาลาง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-18 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ยกเลิก
8 00611/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา คลองอาลาง เมือง สระแก้ว 20 ตุลาคม 2561 เวลา:06:00 น.-21 ตุลาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... 563 596 ถัดไป »