::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01052/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับเอกสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rangsit - Nakhon Nayok Road, Khlong Hok, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 16 มีนาคม 2563 เวลา:10:20 น.-16 มีนาคม 2563 เวลา:15:00 น. นางสาวกรรณิกา สร้อยสำโรง เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 01046/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () โครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว ชุมชนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 21 มีนาคม 2563 เวลา:06:00 น.-22 มีนาคม 2563 เวลา:20:00 น. นางสาววิสุดา ชาวไทย ยกเลิก
3 01039/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4123  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ประชุมโครงการ ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏแลพภาคี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Mueang Chanthaburi District, Chanthaburi, Thailand 20 มีนาคม 2563 เวลา:06:00 น.-21 มีนาคม 2563 เวลา:20:00 น. นายนพสิทธิ์ เหมือนสังข์ ยกเลิก
4 01035/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ศึกษาชุมชน ลาดหลุมแก้ว Bang Phli, Bang Sai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 20 มีนาคม 2563 เวลา:07:00 น.-20 มีนาคม 2563 เวลา:17:00 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย ยกเลิก
5 01033/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี Thailand 27 มีนาคม 2563 เวลา:06:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ยกเลิก
6 01025/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) รับนักศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้งเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อ โรงแรมคันทารี อยุธยา 27 มีนาคม 2563 เวลา:14:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:19:00 น. นายธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ยกเลิก
7 01024/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) เพื่อศึกษาดูงานธุรกิจเกี่ยวกับโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว บริษัท ซีดีซี ทราเวล บริษัท ซีดีซี ทราเวล จำกัด 22/216 บางนา-ตราด แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และ บริษัทสมายล์ยิ้ม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บริษัทสมายล์ยิ้ม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 111/28 หมู่.5 พรหมณี เมือง นครนายก 26000 23 มีนาคม 2563 เวลา:06:30 น.-23 มีนาคม 2563 เวลา:23:30 น. นางสาวปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ ยกเลิก
8 01022/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ซ่อมบำรุงรถยนต์ Toyota ประตูน้ำพระอินทร์ สาขา วังน้อย Phahonyothin Road, Lam Sai, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 30 มีนาคม 2563 เวลา:07:30 น.-03 เมษายน 2563 เวลา:19:30 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 366 ถัดไป »