::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01227/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ปี2565 Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani, Thailand 16 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-16 มิถุนายน 2565 เวลา:21:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ยกเลิก
2 01213/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ปะยาง เทศบาลตำบลพระอินทร์ราชา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 14 มิถุนายน 2565 เวลา:09:30 น.-14 มิถุนายน 2565 เวลา:15:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 01206/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ศึกษานอกสถานที่ เพื่อทราบถึงประวัติของภาพยนตร์ การสร้างหนัง นักแสดง และรับชมการบรรยาย การขับร้องประสานเสียง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย 28 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-28 มิถุนายน 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 01193/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ค่ายคณิตศาสตร์ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 17 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-17 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 01191/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ปี2565 Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani, Thailand 15 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-15 มิถุนายน 2565 เวลา:21:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ยกเลิก
6 01188/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ไปเก็บเก็บแบบสอบถาม ต.โนนหมากเค็ง, ต.แซร์ออ จ.สระแก้ว โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแซร์ออ 16 มิถุนายน 2565 เวลา:06:00 น.-16 มิถุนายน 2565 เวลา:20:00 น. นางมณฑา สืบจากศรี ยกเลิก
7 01181/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ตรวจติดตามนวัตกรรมชุมชน โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบล หนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร สระแก้ว ประเทศไทย 16 มิถุนายน 2565 เวลา:06:00 น.-18 มิถุนายน 2565 เวลา:23:00 น. นายภุมรินทร์ ทวิชศรี เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 01180/2022 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () ขนของกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 17 มิถุนายน 2565 เวลา:13:00 น.-19 มิถุนายน 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 562 ถัดไป »