::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01563/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ฉุยฉาย ไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถนน นนทบุรี ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถนน นนทบุรี ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย 06 มิถุนายน 2567 เวลา:11:00 น.-06 มิถุนายน 2567 เวลา:19:00 น. นางสุดาพร หงอกสิมมา ยกเลิก
2 01537/2024 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น(0985520680) ทบทวนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2568 Health Land Resort & Spa, Sukhumvit Pattaya 28-11, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri, Thailand 19 มิถุนายน 2567 เวลา:08:00 น.-20 มิถุนายน 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวเพียงใจ เสือเอก ยกเลิก
3 01536/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสา โรงเรียนบ้านวังลาน ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 08 มิถุนายน 2567 เวลา:06:00 น.-08 มิถุนายน 2567 เวลา:21:00 น. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น ยกเลิก
4 01533/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับ - ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 23 พฤษภาคม 2567 เวลา:08:00 น.-23 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ ยกเลิก
5 01531/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) เพื่อการเดินทางลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2566 บ้านวัดตาลเหนือ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 08 มิถุนายน 2567 เวลา:06:00 น.-08 มิถุนายน 2567 เวลา:21:00 น. นางสาวจิตรวดี เทียนทอง ยกเลิก
6 01530/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เพื่อการเดินทางลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2566 บ้านวัดตาลเหนือ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 08 มิถุนายน 2567 เวลา:06:00 น.-08 มิถุนายน 2567 เวลา:21:00 น. นางสาวจิตรวดี เทียนทอง ยกเลิก
7 01529/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) เพื่อการเดินทางลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2566 บ้านวัดตาลเหนือ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 08 มิถุนายน 2567 เวลา:06:00 น.-08 มิถุนายน 2567 เวลา:21:00 น. นางสาวจิตรวดี เทียนทอง ยกเลิก
8 01528/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เพื่อการเดินทางลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2566 บ้านวัดตาลเหนือ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 08 มิถุนายน 2567 เวลา:06:00 น.-08 มิถุนายน 2567 เวลา:21:00 น. นางสาวจิตรวดี เทียนทอง ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 791 ถัดไป »