::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02211/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) เพื่อนำนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Thaingam Active Learning Camp ๒๐๒๒) Wat Thai Ngam Community School, Khok Yae, Nong Khae District, Saraburi, Thailand 20 กันยายน 2565 เวลา:13:00 น.-23 กันยายน 2565 เวลา:22:00 น. นายนเรศ นวนแจ้ง ยกเลิก
2 02203/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ติดต่อราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 29 กันยายน 2565 เวลา:09:00 น.-29 กันยายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาววัฒนี บุญวิทยา ยกเลิก
3 02202/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 20 กันยายน 2565 เวลา:09:00 น.-20 กันยายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 02185/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับ-ส่ง รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มาประชุม คกก.สรรหา คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เขตดินแดง Bangkok, Thailand 06 ตุลาคม 2565 เวลา:08:00 น.-06 ตุลาคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวเพียงใจ เสือเอก ยกเลิก
5 02183/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาวัสดุของคณะ รังสิต ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 14 กันยายน 2565 เวลา:10:00 น.-14 กันยายน 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 02181/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอนและไปติดต่อราชการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 16 กันยายน 2565 เวลา:09:00 น.-16 กันยายน 2565 เวลา:18:00 น. นางศรีน้อย ชุ่มคำ เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 02177/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานรายวิชาการศึกษาดูงาน ปี4 โรงพยาบาล near ซอย ตลาดองครักษ์ 2 Ongkharak, Ongkharak District, นครนายก Thailand 29 กันยายน 2565 เวลา:06:00 น.-29 กันยายน 2565 เวลา:21:00 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย ยกเลิก
8 02166/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) แนะแนว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี Pak Khao San, Mueang Saraburi District, Saraburi, Thailand 12 กันยายน 2565 เวลา:07:00 น.-12 กันยายน 2565 เวลา:18:00 น. นายธนัง ชาญกิจชัญโญ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 596 ถัดไป »