::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00017/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) รับส่งอาจารย์และบุคลากรสำหรับสัการะสิ่งศักสิทธิ์ในมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 16 มกราคม 2565 เวลา:07:00 น.-16 มกราคม 2565 เวลา:15:00 น. นายพีรวัฒน์ ตันตอ ยกเลิก
2 00016/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ชื้ออาหารสดสำหรับทำบุญคณะ ตลาดไท ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 15 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-15 มกราคม 2565 เวลา:17:00 น. นายพีรวัฒน์ ตันตอ เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 00015/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ซื้อเครื่องสังฆทานสำหรับทำบุญประจำปีคณะวิทยาการจัดการ แม็คโคร คลองหลวง ตำบล คลองสอง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 14 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-14 มกราคม 2565 เวลา:16:00 น. นายพีรวัฒน์ ตันตอ เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 00013/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ส่งคืนอุปกรณ์ทำบุญ วัดในวัดธรรมนาวา ซอย หมู่บ้านสรานคร ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 17 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-17 มกราคม 2565 เวลา:15:00 น. นายพีรวัฒน์ ตันตอ ยกเลิก
5 00006/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () งานแต่ง อ่างทอง ประเทศไทย 07 มกราคม 2565 เวลา:08:00 น.-07 มกราคม 2565 เวลา:20:00 น. นายศราวุฒิ โปนา ยกเลิก
6 02281/2021 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ส่งเอกสารให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) กรุงเทพมหานคร 30 ธันวาคม 2564 เวลา:08:00 น.-30 ธันวาคม 2564 เวลา:19:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง ยกเลิก
7 02279/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ส่งวิทยากร คก.ฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดการขอรับรองมาตรฐาน KM ISO 30401 ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 24 มกราคม 2565 เวลา:16:00 น.-24 มกราคม 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี ยกเลิก
8 02277/2021 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ชำระค่าโทรศัพท์ นวนคร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 28 ธันวาคม 2564 เวลา:09:00 น.-28 ธันวาคม 2564 เวลา:15:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 523 ถัดไป »