::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01145/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายพยุง ขลังธรรมเนียม(0867592140) เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา Wang Yen, Plaeng Yao District, Chachoengsao, Thailand 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:30 น.-04 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ ไม่อนุมัติ
2 01113/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายพยุง ขลังธรรมเนียม(0867592140) เพื่อนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและโรงเรียน วัดในวัดตะโหนด ตำบล นครหลวง อำเภอ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:30 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวภัทรภร พุฒพันธ์ ไม่อนุมัติ
3 01109/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายพยุง ขลังธรรมเนียม(0867592140) เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา Wang Yen, Plaeng Yao District, Chachoengsao, Thailand 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:30 น.-04 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ ไม่อนุมัติ
4 01057/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน อส-5483  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายวีระ คงคล้าย(0904259735) รับส่งผู้เข้าร่วมการอบรมวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ 2018 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ มรภ.วไลยอลงกรณ์ - สนามวอลเลย์วอลชายหาด มรภ.วไลยอลงกรณ์ 03 ตุลาคม 2561 เวลา:08:30 น.-07 ตุลาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ไม่อนุมัติ
5 01051/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เชิญอาจารย์เข้าอบรม/ปชส.โควตามหาวทิยาลัย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, สวนกุหลาบรังสิต,ร.ร.สายปัญญาร.ร.บัวเเก้วเกสรร.ร.วรราชาทินัดดาร.ร.เทพศิรินทร์คลอง 13 ,เตีรยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกก่ ร.ร.สามโคก 05 ตุลาคม 2561 เวลา:08:30 น.-05 ตุลาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวมณี บุญผาย ไม่อนุมัติ
6 01035/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ไปชมงานนิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ 11 ตุลาคม 2561 เวลา:13:00 น.-11 ตุลาคม 2561 เวลา:21:00 น. นายนเรศ ยะมะหาร ไม่อนุมัติ
7 00955/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ Bang Khayaeng, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 27 กันยายน 2561 เวลา:06:30 น.-27 กันยายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
8 00948/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) เพื่อนำคณะอาจารย์และนักศึกษาเวียดนามไปศึกษาดูศิลปะวัฒนธรรมไทย ในกรุงเทพ สนามหลวง 13 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-13 ตุลาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวธนัชพร บรรเทาใจ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป »