::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01369/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามรอยพระราชดำริ Agricultural Museum Complex, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 04 มิถุนายน 2562 เวลา:07:00 น.-06 มิถุนายน 2562 เวลา:14:00 น. นางสาวบุญญรักษา อรรถพันธ์ ไม่อนุมัติ
2 01352/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ศึกษาดูงาน ไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 24 เมษายน 2562 เวลา:06:00 น.-24 เมษายน 2562 เวลา:18:30 น. นายพิษณุ แก้วตะพาน ไม่อนุมัติ
3 01344/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand 11 เมษายน 2562 เวลา:12:00 น.-11 เมษายน 2562 เวลา:22:00 น. นางสาวมาส ดอกสร้อย ไม่อนุมัติ
4 01343/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) พิํธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand 11 เมษายน 2562 เวลา:12:00 น.-11 เมษายน 2562 เวลา:22:00 น. นางสาวมาส ดอกสร้อย ไม่อนุมัติ
5 01333/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ทำแผนปฏิบัิราชการนอกสถานที่ อมรพันธ์วิลล่ารีสอร์ท จ.ระยอง 30 พฤษภาคม 2562 เวลา:05:00 น.-31 พฤษภาคม 2562 เวลา:20:00 น. นายคมกฤษณ์ แสงเงิน ไม่อนุมัติ
6 01331/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) ศึกษาดูงาน .บริษัทเอฟแอนด์ เอ็นแดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 668 หมู่ 4 สวนอุตสาหกรรม โรจนะโครงการ 2 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 28 พฤษภาคม 2562 เวลา:06:00 น.-28 พฤษภาคม 2562 เวลา:18:30 น. นางสาวสุภณิดา พัฒธร ไม่อนุมัติ
7 01302/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย 09 เมษายน 2562 เวลา:05:00 น.-12 เมษายน 2562 เวลา:05:00 น. นางสาววิษณีย์ ขุนสิงห์ ไม่อนุมัติ
8 01256/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดที่สนามบินดอนเมือง สนามบินดอนเมือง อาคารจอดรถผู้โดยสารระหว่างประเทศ แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 04 เมษายน 2562 เวลา:09:00 น.-04 เมษายน 2562 เวลา:13:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 102 124 ถัดไป »