::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01602/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) พานักเรียนไปแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 24 กรกฎาคม 2565 เวลา:07:00 น.-24 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
2 01597/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) พานักเรียนไปแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 24 กรกฎาคม 2565 เวลา:07:00 น.-24 กรกฎาคม 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
3 01595/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) เพื่อเข้าร่วมอบรมศูนย์การศึกษาด้านดนตรีสระบุรี โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ตำบล ท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย สระบุรี ประเทศไทย 21 กรกฎาคม 2565 เวลา:08:00 น.-21 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
4 01545/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) มอบกระเช้าผลไม้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทางคู่ขนาน ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 21 กรกฎาคม 2565 เวลา:15:00 น.-21 กรกฎาคม 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ
5 01511/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) พานักศึกษาไปประกวดมารยาทไทยระดับชาติ(ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซอย อิสรภาพ 15 แขวง หิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 27 กรกฎาคม 2565 เวลา:06:00 น.-27 กรกฎาคม 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ
6 01508/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) เพื่อลงพื้นที่โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบล หนองหว้า อำเภอ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว ประเทศไทย 20 กรกฎาคม 2565 เวลา:08:30 น.-20 กรกฎาคม 2565 เวลา:23:00 น. นางสาวฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว ไม่อนุมัติ
7 01498/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) กลุ่มผลิตภัณฑ์จานกาบหมาก ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านฟากห้วย หมู่ ที่ 2 21 ม 2, Fak Huai, Aranyaprathet District, Sa Kae 16 กรกฎาคม 2565 เวลา:07:00 น.-17 กรกฎาคม 2565 เวลา:21:00 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ ไม่อนุมัติ
8 01488/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) พานักศึกษาสาขาการจัดการนวัตกรรมการค้าพร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์กระจายสินค้า 7-11 มหาชัย Bang Tho Rat, Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon, Thailand 25 กรกฎาคม 2565 เวลา:07:00 น.-26 กรกฎาคม 2565 เวลา:22:00 น. นางสาวพจมาน บุญทูล ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20 100 ถัดไป »