::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00430/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เพื่อเดินไปเตรียมงานประชุมกับวิทยากรที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัด near วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) Thanon Chakkraphatdi Phong, Ban Bat, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok, Thailand 11 มีนาคม 2564 เวลา:08:30 น.-11 มีนาคม 2564 เวลา:19:30 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ ไม่อนุมัติ
2 00410/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ประสานงานด้านเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา วัดท่าไม้ ตำบล ท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร ประเทศไทย 05 มีนาคม 2564 เวลา:08:30 น.-05 มีนาคม 2564 เวลา:21:00 น. นายภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ไม่อนุมัติ
3 00345/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) นิเทศนักศึกษาฝึกงาน หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 03 มีนาคม 2564 เวลา:09:00 น.-03 มีนาคม 2564 เวลา:19:30 น. นางสาวอรรถพร ธนูเพ็ชร์ ไม่อนุมัติ
4 00344/2021 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) นิเทศนักศึกษาฝึกงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:09:00 น.-24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:19:30 น. นางสาวอรรถพร ธนูเพ็ชร์ ไม่อนุมัติ
5 00336/2021 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:09:00 น.-24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:20:00 น. นางสาวอรรถพร ธนูเพ็ชร์ ไม่อนุมัติ
6 00333/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เพื่อไปอบรม The Royal River Hotel ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวง บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 06 มีนาคม 2564 เวลา:06:00 น.-07 มีนาคม 2564 เวลา:20:00 น. นางสาวเครือวัลย์ ศรีอนันต์ ไม่อนุมัติ
7 00255/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ติดต่องานและประสานงานคณะ กรมบัญชีกลาง ถนน พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:12:00 น.-10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:16:00 น. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ ไม่อนุมัติ
8 00189/2021 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) อบรมการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ โรงแรงรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:06:00 น.-20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:19:30 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20 90 ถัดไป »