::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 03239/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ศึกษาดูงาน จังหวัดนครปฐม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก Khlong Yong, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom, Thailand 14 ธันวาคม 2563 เวลา:06:00 น.-14 ธันวาคม 2563 เวลา:23:30 น. นางสาวธีระญา ปราบปราม ไม่อนุมัติ
2 03213/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) พาอาจารย์ผู้จัดการพื้นที่ไปดูงานพันธกิจสัมพันธ์ ตลาดหัวปลี Phu Khae, Chaloem Phra Kiat District, Saraburi, Thailand 20 ธันวาคม 2563 เวลา:06:00 น.-20 ธันวาคม 2563 เวลา:23:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ไม่อนุมัติ
3 03160/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มิสสยาม โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 03 ธันวาคม 2563 เวลา:07:00 น.-03 ธันวาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ ไม่อนุมัติ
4 03150/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มิสสยาม โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 03 ธันวาคม 2563 เวลา:07:00 น.-03 ธันวาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ ไม่อนุมัติ
5 03145/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ส่งคณบดีคณะครุศาสตร์ จาก มรภ.ต่าง ๆ ในการประชุมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) Vibhavadi Rangsit Road, Sanambin, Don Mueang, Bangkok, Thailand 04 ธันวาคม 2563 เวลา:11:30 น.-04 ธันวาคม 2563 เวลา:18:00 น. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์ ไม่อนุมัติ
6 03103/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) นำนักศึกษาไปร่วมกิจกรรม English Camp for English Program Freshmen (EP) แพ รัตนคช Tha Kradan, Si Sawat District, Kanchanaburi, Thailand 21 ธันวาคม 2563 เวลา:07:00 น.-23 ธันวาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวนิตย์ เนี่ยงน้อย ไม่อนุมัติ
7 03100/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) นำนักศึกษาร่วมงานน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9 สนามหลวง Ratchadamnoen Avenue, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 05 ธันวาคม 2563 เวลา:14:00 น.-05 ธันวาคม 2563 เวลา:23:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
8 03091/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) นำนักศึกษาไปร่วมกิจกรรม English Camp for English Program Freshmen (EP) แพ รัตนคช Tha Kradan, Si Sawat District, Kanchanaburi, Thailand 21 ธันวาคม 2563 เวลา:07:00 น.-23 ธันวาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวนิตย์ เนี่ยงน้อย ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20 87 ถัดไป »