::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00412/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เข้าร่วมเทศกาลดนตรีนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Phutthamonthon Sai 4 Rd, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom, Thailand 25 มกราคม 2562 เวลา:07:00 น.-25 มกราคม 2562 เวลา:17:30 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
2 00379/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับนักศึกษาต่างชาติ ณ โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนธัญบุรี Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 03 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:06:00 น.-03 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:12:00 น. นางสาวกนกวรรณ ปานสุขสาร ไม่อนุมัติ
3 00365/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน อำเภอ ลาดหลุมแก้ว Pathum Thani, Thailand 20 มกราคม 2562 เวลา:09:00 น.-20 มกราคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ไม่อนุมัติ
4 00344/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) จัดกิจกรรมตรุษจีน โรงเรียนวัดป่างิ้ว Ban Ngiu, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:15:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
5 00312/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ลงถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สวนฟุ้งขจร ตำบล บึงชำอ้อ อำเภอ หนองเสือ ปทุมธานี 22 มกราคม 2562 เวลา:08:30 น.-22 มกราคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวปรมาภรณ์ ทรัพย์กิจบำรุง ไม่อนุมัติ
6 00306/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เข้าร่วมประชุมวิชาการ อิมแพ็ค อารีน่า IMPACT Arena Building ถนน ป๊อปปูล่า ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย 30 มกราคม 2562 เวลา:07:00 น.-30 มกราคม 2562 เวลา:17:00 น. นายภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ไม่อนุมัติ
7 00297/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายกิตติพงษ์ ปัดเสนา(0656255713) รับนักเรียนกลับโรงเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต Rangsit, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 09 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:15:00 น.-09 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:17:00 น. นางสาวมริษา สร้อยสูงเนิน ไม่อนุมัติ
8 00295/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ส่งนักเรียนค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต Rangsit, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:07:00 น.-07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:09:30 น. นางสาวมริษา สร้อยสูงเนิน ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 98 110 ถัดไป »