::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01146/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ชำระค่าไฟฟ้าบ้านพักบุคลากร ประจำเดือน เมษายน 2563 ปทุมธานี Thailand 12 พฤษภาคม 2563 เวลา:09:00 น.-12 พฤษภาคม 2563 เวลา:15:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง อนุมัติ
2 01145/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) รับ-ส่งเอสารด่วน กรมบัญชีกลาง ถนน พระรามที่ 6 แขวงพญาไท Phaya Thai, Bangkok, Thailand 12 พฤษภาคม 2563 เวลา:08:30 น.-12 พฤษภาคม 2563 เวลา:15:00 น. นางสาววิลาสินี ชูหวาน อนุมัติ
3 01144/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4123  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุสำนักงาน ตลาด พระอินทร์ราชา Chiang Rak Noi, Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 08 พฤษภาคม 2563 เวลา:10:00 น.-08 พฤษภาคม 2563 เวลา:15:00 น. นางสาวชุติมา คำขันธ์ อนุมัติ
4 01143/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เพื่อพาอาจารย์ต่างชาติไปต่อวีซ่าและใบอนุญาติทำงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 12 พฤษภาคม 2563 เวลา:09:00 น.-12 พฤษภาคม 2563 เวลา:18:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ อนุมัติ
5 01142/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สุธิพงษ์ คงสมบูรณ์(0922969019) เพื่อพานักศึกษาไปแจ้ง 90 วัน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2563 เวลา:13:00 น.-28 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ อนุมัติ
6 01141/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ(085-6639883) ประชุมแผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร Vibhavadi Rangsit 4 Alley, Din Daeng, Bangkok, Thailand 27 พฤษภาคม 2563 เวลา:07:00 น.-27 พฤษภาคม 2563 เวลา:15:00 น. นายหัสนัย ประกอบนา อนุมัติ
7 01140/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ขอไฟพระราชทานเพลิง พระบรมมหาราชวัง Na Phra Lan Road, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 07 พฤษภาคม 2563 เวลา:09:00 น.-07 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางนุชนภา ทางไธสง อนุมัติ
8 01139/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ณยา สุมังคะโยธิน วัดเสมียนนารี Vibhavadi Rangsit Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 09 พฤษภาคม 2563 เวลา:13:30 น.-09 พฤษภาคม 2563 เวลา:20:30 น. นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 499 ถัดไป »