::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02876/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เพื่อไปรับอาจารย์ต่างชาติที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) Nong Prue, Bang Phli District, Samut Prakan, Thailand 17 กันยายน 2566 เวลา:15:00 น.-17 กันยายน 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ
2 02874/2023 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) ส่งรองภิศักดิ์ไปประชุม โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ลุมพินี 21 กันยายน 2566 เวลา:07:30 น.-21 กันยายน 2566 เวลา:15:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา อนุมัติ
3 02873/2023 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) ส่งรองภิศักดิ์ไปประชุม โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ลุมพินี 20 กันยายน 2566 เวลา:07:30 น.-20 กันยายน 2566 เวลา:15:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา อนุมัติ
4 02872/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) เข้าร่วมอบรม โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนน พระรามที่ ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 29 กันยายน 2566 เวลา:08:00 น.-29 กันยายน 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา อนุมัติ
5 02871/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) เข้าร่วมอบรม โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนน พระรามที่ ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 28 กันยายน 2566 เวลา:08:00 น.-28 กันยายน 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา อนุมัติ
6 02870/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) เข้าร่วมอบรม โรงเรียนเสนาธิการ 22 กันยายน 2566 เวลา:08:00 น.-22 กันยายน 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา อนุมัติ
7 02869/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) เข้าร่วมอบรม โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนน พระรามที่ ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 21 กันยายน 2566 เวลา:08:00 น.-21 กันยายน 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา อนุมัติ
8 02868/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ส่งเอกสาร สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ถนน ลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 14 กันยายน 2566 เวลา:10:30 น.-14 กันยายน 2566 เวลา:16:00 น. นางวาสนา ชูแช่ม อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 1370 ถัดไป »