::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01700/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ซื้อของที่ระลึกวิทยากร เซ็นทรัล ลาดพร้าว Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok, Thailand 07 มิถุนายน 2567 เวลา:11:00 น.-07 มิถุนายน 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวเอื้องฟ้า ขันคำ อนุมัติ
2 01699/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เข้าพบพนักงานไต่สวน สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถนน นนทบุรี ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย 26 มิถุนายน 2567 เวลา:06:30 น.-26 มิถุนายน 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวญานิกา เกิดละเอียด อนุมัติ
3 01697/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ซื้อของจัดกิจกรรม ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 14 มิถุนายน 2567 เวลา:10:00 น.-14 มิถุนายน 2567 เวลา:15:00 น. นางสาวเบญญา นามณรงค์ อนุมัติ
4 01696/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) ซื้อของจัดกิจกรรม เทศบาลนครรังสิต Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 12 มิถุนายน 2567 เวลา:10:00 น.-12 มิถุนายน 2567 เวลา:15:00 น. นางสาวเบญญา นามณรงค์ อนุมัติ
5 01695/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ซื้อของจัดกิจกรรม อยุธยา Ho Rattanachai, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 10 มิถุนายน 2567 เวลา:10:00 น.-10 มิถุนายน 2567 เวลา:15:00 น. นางสาวเบญญา นามณรงค์ อนุมัติ
6 01693/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ค่าไฟฟ้าบ้านพัก ปทุมธานี Thailand 10 มิถุนายน 2567 เวลา:09:00 น.-10 มิถุนายน 2567 เวลา:15:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง อนุมัติ
7 01692/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประเมินและติดตามการฝึกซ้อมของนักกีฬา: หลักทฤษฎี การประยุกต์ใช้ และคำแนนนำสำหรับผู้ฝึกสอนและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา” ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอวยเกตุสิงห์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 09 มิถุนายน 2567 เวลา:07:30 น.-09 มิถุนายน 2567 เวลา:20:00 น. นายณัฐวุฒิ วันเชียง อนุมัติ
8 01691/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประเมินและติดตามการฝึกซ้อมของนักกีฬา: หลักทฤษฎี การประยุกต์ใช้ และคำแนนนำสำหรับผู้ฝึกสอนและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา” ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอวยเกตุสิงห์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 08 มิถุนายน 2567 เวลา:07:30 น.-08 มิถุนายน 2567 เวลา:20:00 น. นายณัฐวุฒิ วันเชียง อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 1601 ถัดไป »