::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01139/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ณยา สุมังคะโยธิน วัดเสมียนนารี Vibhavadi Rangsit Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 09 พฤษภาคม 2563 เวลา:13:30 น.-09 พฤษภาคม 2563 เวลา:20:30 น. นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์ อนุมัติ
2 01138/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายรุ่งโรจน์ รักธรรม(0657077893) ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศม ผศ.ณยา สุมังคะโยธิน วัดเสมียนนารี Vibhavadi Rangsit Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 08 พฤษภาคม 2563 เวลา:16:30 น.-08 พฤษภาคม 2563 เวลา:23:00 น. นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์ อนุมัติ
3 01137/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) เพื่อพานักศึกษาต่างชาติไปต่อ90วัน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 05 พฤษภาคม 2563 เวลา:13:30 น.-05 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ
4 01133/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ชำระสินเชื่อประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ปทุมธานี Thailand 28 พฤษภาคม 2563 เวลา:08:30 น.-28 พฤษภาคม 2563 เวลา:17:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง อนุมัติ
5 01132/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ชำระสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ปทุมธานี Thailand 27 พฤษภาคม 2563 เวลา:09:00 น.-27 พฤษภาคม 2563 เวลา:15:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง อนุมัติ
6 01131/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ชำระสินเชื่อข้าราชการรประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ปทุมธานี Thailand 26 พฤษภาคม 2563 เวลา:08:00 น.-26 พฤษภาคม 2563 เวลา:17:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง อนุมัติ
7 01130/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายรุ่งโรจน์ รักธรรม(0657077893) ไปประชุม มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ Tha Kasem, Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo, Thailand 13 พฤษภาคม 2563 เวลา:06:30 น.-13 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:30 น. นายเกรียงไกร แก้วหลอย อนุมัติ
8 01129/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) รับเช็คจากธนาคารกรุงไทย ปทุมธานี Thailand 28 เมษายน 2563 เวลา:08:00 น.-28 เมษายน 2563 เวลา:17:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 499 ถัดไป »