::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02340/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ส่งเอกสารธนาคารพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ปทุมธานี Thailand 28 ตุลาคม 2565 เวลา:08:30 น.-28 ตุลาคม 2565 เวลา:18:01 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง อนุมัติ
2 02339/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) จ่ายสินเชื่อข้าราชการประจำเดือน ตุลาคม 2565 ปทุมธานี Thailand 26 ตุลาคม 2565 เวลา:08:36 น.-26 ตุลาคม 2565 เวลา:17:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง อนุมัติ
3 02338/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(097-2671193) ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดา รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ วัด near วัดมหาบุศย์ (แม่นาคพระโขนง) On Nut 7 Alley, แขวง อ่อนนุช Suan Luang, Bangkok, Thailand 03 ตุลาคม 2565 เวลา:16:00 น.-03 ตุลาคม 2565 เวลา:23:00 น. นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์ อนุมัติ
4 02337/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดา รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ วัดมหาบุศย์ (แม่นาคพระโขนง) On Nut 7 Alley, แขวง อ่อนนุช Suan Luang, Bangkok, Thailand 03 ตุลาคม 2565 เวลา:16:00 น.-03 ตุลาคม 2565 เวลา:23:00 น. นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์ อนุมัติ
5 02336/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) พาอาจารย์ต่างชาติไปรับเล่มใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 05 ตุลาคม 2565 เวลา:09:00 น.-05 ตุลาคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ
6 02335/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(097-2671193) รับของที่ระลึก งานวิ่ง 400 ซอย ธารทิพย์ 3 แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10312 04 ตุลาคม 2565 เวลา:09:00 น.-04 ตุลาคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวมาส ดอกสร้อย อนุมัติ
7 02334/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) เดินทางไปเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ มหาวิทยาลัยเกริก ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 28 ตุลาคม 2565 เวลา:08:00 น.-28 ตุลาคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข อนุมัติ
8 02332/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับส่งกรรมการติดตามมาเป็นกรรมการสัมภาษณ์ บางกรวย นนทบุรี 20 ตุลาคม 2565 เวลา:07:00 น.-20 ตุลาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 1062 ถัดไป »