::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00099/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) รับผู้ทรงคุณวุฒิ (่ท่านเอกศักดิ์) มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) 481 ซอยเพชรเกษม ซอย 63 หมู่บ้านสุขสำราญ ซอย 7 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2565 เวลา:05:00 น.-18 มกราคม 2565 เวลา:17:00 น. นางสาวญานิกา เกิดละเอียด อนุมัติ
2 00098/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (สศว.มรท.) และการแสดงแบบผ้าไทย “สิริพัตรา บ่พิราลัย” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Wang Chan Road, ในเมือง Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok, Thailand 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:08:30 น.-24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:20:00 น. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ อนุมัติ
3 00096/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ออกหน่วยตรวจหาเชื้อโควิด covid-19 สถานีบริการน้ำมันบางจาก @ คลังบางปะอิน ตำบล บางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 18 มกราคม 2565 เวลา:13:30 น.- 17.00 น. จำวนว 2 คน ตำบล บางกระสั้น Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 18 มกราคม 2565 เวลา:13:30 น.-18 มกราคม 2565 เวลา:19:30 น. นายณัฐวุฒิ วันเชียง อนุมัติ
4 00093/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) แก้ไขใบเสร็จรับเงิน ค่าขยะ เทศบาลเมืองท่าโขลง ถนนสีขาว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 13 มกราคม 2565 เวลา:11:00 น.-13 มกราคม 2565 เวลา:15:00 น. นายอัษฐพล ประดับเพชร อนุมัติ
5 00092/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) จัดเตรียมอาหารว่างรับรองคณะกรรมการสภาฯ กรุงเทพ ปริมณฑล 03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:08:00 น.-03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:15:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
6 00091/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) รับส่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุม ครั้งที่ 2/2565 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:11:00 น.-03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:19:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
7 00090/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) รับส่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุม ครั้งที่ 2/2565 กรุงเทพมหานคร 03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:10:00 น.-03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:19:30 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
8 00089/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) รับส่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุม ครั้งที่ 2/2565 กรุงเทพมหานคร 03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:10:00 น.-03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:19:30 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 881 ถัดไป »