::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01539/2023 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) ส่งผู้บริหาร ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 20 พฤษภาคม 2566 เวลา:12:00 น.-20 พฤษภาคม 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวอาทูล คูณศรี อนุมัติ
2 01538/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 25 พฤษภาคม 2566 เวลา:08:00 น.-25 พฤษภาคม 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวกัลยา นันท์สำเภา อนุมัติ
3 01537/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ส่งเอกสารโครงการกทม สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ถนน ลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 18 พฤษภาคม 2566 เวลา:10:00 น.-18 พฤษภาคม 2566 เวลา:16:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ อนุมัติ
4 01536/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) แข่งขันดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ, ถนน นารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร เมือง, ลพบุรี ประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2566 เวลา:05:30 น.-28 พฤษภาคม 2566 เวลา:19:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา อนุมัติ
5 01535/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(0904751738) พานักศึกษาไปทำวีซ่าจีน โครงการแลกเปลี่ยนไทยจีน อาคารธนภูมิ New Petchaburi Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok, Thailand 23 พฤษภาคม 2566 เวลา:07:30 น.-23 พฤษภาคม 2566 เวลา:18:00 น. อ.รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ อนุมัติ
6 01534/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) ไปกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ Mu Si, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima, Thailand 11 มิถุนายน 2566 เวลา:06:30 น.-13 มิถุนายน 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวรุ่งอรุณ วณิชธนะชากร อนุมัติ
7 01533/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) ไปกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ Mu Si, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima, Thailand 11 มิถุนายน 2566 เวลา:06:30 น.-13 มิถุนายน 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวรุ่งอรุณ วณิชธนะชากร อนุมัติ
8 01532/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) รับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ มรภ.นครศรีธรรมราช รองอธิการบดี ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 18 พฤษภาคม 2566 เวลา:18:40 น.-19 พฤษภาคม 2566 เวลา:01:00 น. นางสาวอาทูล คูณศรี อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 1258 ถัดไป »