::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01280/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) ไปรับโล่รางวัล อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 21 มิถุนายน 2565 เวลา:13:00 น.-21 มิถุนายน 2565 เวลา:18:00 น. นายกฤตนันท์ ในจิต อนุมัติ
2 01279/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ไปรับเอกสารการวิจัยคืน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ถนน ลาดหญ้า แขวง คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 21 มิถุนายน 2565 เวลา:11:00 น.-21 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม อนุมัติ
3 01278/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ติดต่อราชการและซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 01 กรกฎาคม 2565 เวลา:09:00 น.-01 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:00 น. นางศรีน้อย ชุ่มคำ อนุมัติ
4 01277/2022 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายสุทัศน์ แย้มพลอย(0659921434) ซื้อวัสดุสักงานและการเรียนการสอน ตลาดไท - TalaadThai Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 22 มิถุนายน 2565 เวลา:09:00 น.-22 มิถุนายน 2565 เวลา:17:00 น. นางสาวหรรษา เวียงวะลัย อนุมัติ
5 01276/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุสักงานและการเรียนการสอน ตลาดไท 27 มิถุนายน 2565 เวลา:13:00 น.-27 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาววัฒนี บุญวิทยา อนุมัติ
6 01274/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) อบรมกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร ประเทศไทย 24 มิถุนายน 2565 เวลา:07:30 น.-26 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ อนุมัติ
7 01273/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) ฟังสวดพระอภิธรรมมารดา อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกูล วัดชลประทานรังสฤษดิ์ Bang Talat, Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand 20 มิถุนายน 2565 เวลา:17:30 น.-21 มิถุนายน 2565 เวลา:00:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ อนุมัติ
8 01270/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ไปรับ รศ.ดร.ธีระชัย มาประชุมที่มหาลัย ถึงที่บ้าน 13.00 น. และส่งกลับ 15.30 น. หมู่บ้านบุณฑรีก์​ คลองสอง Khlong Song, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 21 มิถุนายน 2565 เวลา:12:30 น.-21 มิถุนายน 2565 เวลา:18:30 น. น.ส.การะเกด เทศมหา อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 976 ถัดไป »